Hopp til innhold
Kommentar

Tiden med «gratis penger» er forbi

Om bare noen uker begynner boliglånet ditt å bli dyrere. Om halvannet år kan det være dobbelt så dyrt.

Boligbygging

Boligmarkedet har vært brennhet gjennom pandemien. Nå blir det strammere for alle med boliglån.

Foto: Tore Meek/NRK

23. september vil Norges Bank sannsynligvis komme med den første rentehevingen på lang tid.

Tiden med nullrente er forbi, og dermed også tiden med ekstremt billig tilgang til lån.

Skjønt billig kommer det til å være en stund til. Norges Bank kommer til å begynne forsiktig, med en renteheving på 0,25 prosentpoeng.

Og fortsette disse små skrittene oppover, aldri mer enn 0,25 prosentpoeng av gangen.

Økonomien i ferd med å friskmeldes

Bakgrunnen for at vi nå skal tilbake noen skritt nærmere normalen, er at norsk økonomi er i ferd med å friskmeldes etter koronapandemien:

  • I juni var veksten i økonomien tilbake på omtrent samme nivå som i februar 2020, altså før pandemien rammet Norge. Likevel er aktivitetsnivået fortsatt ikke på nivået der det burde være, ifølge SSB, som betyr at koronakrisen ikke er helt over ennå.
  • Arbeidsledigheten har falt kraftig, selv om vi ikke er tilbake til normalen her heller. Først i 2023 tror SSB at ledigheten vil være tilbake på det som regnes som et mer normalt nivå.
  • Boligprisveksten har vært høy, og vi ligger an til en prisvekst på rundt 10 prosent for 2021.

Hvor mye høyere boliglånsrenten kommer til å bli de neste årene, er det selvfølgelig knyttet en del usikkerhet rundt. Inntoget av delta-varianten av koronaviruset skaper nye utfordringer, også for den økonomiske veksten.

Ekspertene tror likevel at vaksineringen kommer til å sikre at veksten fortsetter.

Norges Bank har selv åpnet for til sammen fem rentehevinger i år og neste år, til 1,25 prosent.

Det betyr at boliglånsrenten vil krype opp til nærmere 3 prosent – en dobling fra dagens nivå på rundt 1,5 prosent.

Har du et boliglån på 5 millioner går rentekostnaden fra 75.000 kroner i året – til 150.000 kroner i året.

Bra med renteoppgang

At sentralbanksjef Øystein Olsen nå begynner å skru til renteskruen er noe vi egentlig burde være glade for. Nullrenten vi har hatt i over ett år har vært selve beviset på at norsk økonomi har vært i en krisetilstand.

Og nullrenteregimet har selvfølgelig også sine negative sider. De lave rentene har virkelig satt fyr på boligmarkedet det siste året, og har også ført til at folk har tatt opp høyere lån – fordi man har råd til å betjene mer gjeld. Det har gitt økte forskjeller, og det har blitt enda vanskeligere for dem som står utenfor boligmarkedet å komme inn.

Vinnerne er de som allerede er i boligmarkedet, og har kunnet refinansiere boligene sine og låne mer penger til hytter, biler og båter.

Kan bli problemer

Når folk strekker strikken langt, er det imidlertid fare for at i hvert fall noen av dem kommer til å slite i møte med høyere renter.

Det Norges Bank i en slik situasjon er aller mest redd for er at mange av dem ikke kommer til å klare å betjene lånene sine. Det kan føre til at noen av dem tvinges til å selge boligene sine – som igjen kan føre til et kraftig fall i boligmarkedet. Da kan man i verste fall sitte igjen med gjeld selv etter at boligen er solgt.

Det kommer neppe til å skje i stort monn nå. Norske husholdninger står sterkt, og de aller fleste ekspertene tror at boligmarkedet kommer til å tåle renteøkningene.

Pandemien har gitt oss færre ting å bruke pengene våre på, spesielt reiser, restaurant og kulturliv. Det har ført til mer sparing, og dermed også mer å gå på i møte med høyere renter.

Kommer til å bli strammere

Likevel vil det neste halvannet året tvinge flere av oss som har fått bedre råd på grunn av lave boliglånsrenter, til å gjøre en del omprioriteringer i privatøkonomien.

Den kommer nemlig til å bli strammere, spesielt hvis du er en av dem som har brukt krisen til å jekke opp lånet.