Replikk

Tar grundig feil om Finnmark

Harald Dag Jølle tar grundig feil når han hevder finnmarkingene ikke går på ski. Fakta er at finnmarkingene bruker skiene mer enn de aller fleste i Norge.

Skitur i Tromsø

'Jeg har selv bodd 20 år i Finnmark uten å kjøre snøscooter. Men jeg går en del på ski her, og har aldri problemer med å finne stillhet', skriver kronikkforfatter.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Red.anm.: Denne replikken er et svar til kronikken «Ville du gått på ski her» av Harald Dag Jølle.

I kronikken «Ville du gått på ski her», hevder historiker og forfatter Harald Dag Jølle at finnmarkingene bare kjører snøscooter og knapt går på ski.

Levekårsundersøkelsen 1997–2007 fra Statistisk sentralbyrå sier noe helt annet. Her ligger finnmarkingenes skivaner helt i landstoppen. Det er bare Troms og Nordland som går like mye på ski som finnmarkingene

Arrogant og nedlatende

Det er trist at en akademiker stigmatiserer slik om finnmarkingene, og dermed bygger opp om usanne fordommer. Retorikken til Jølle føyer seg pent inn i rekken uttalelser som serveres fra snøscootermotstanderne.

Vi i Finnmark, som er vant til at snøscooteren går fint sammen med både hundekjøring og langrenn, er vant til den nedlatende holdningen Jølle og hans allierte viser.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

«Riktig» friluftsliv

Jølle deltok nylig i et opprop sammen med vinterkjendiser som Vegard Ulvang og Stein P. Aasheim, samt Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet.

Jølle snakker om «fjellheimen vår». Hvem inkluderer han da?

Bente Haug, fylkesvaraordfører i Finnmark

Det er mange moralister som dem, som hevder at deres begrepsbruk er den riktige. De mener de driver friluftsliv på den riktige måten, mens de andre gjør det på den dårlige måten. Man er liksom ikke verdig nok.

Jølle snakker for eksempel om «fjellheimen vår». Hvem inkluderer han da?

Finner alltid stillhet

Jeg har selv bodd 20 år i Finnmark uten å kjøre snøscooter. Men jeg går en del på ski her, og har aldri problemer med å finne stillhet. Argumentene om at hele den norske fjellheimen blir fylt med støy faller på sin egen urimelighet.

Dessuten har jeg som lokalpolitiker full tillit til at lokaldemokratiet vil løse eventuelle løypespørsmål på en god måte. Jølle og friluftslivsorganisasjonene viser en skremmende forakt overfor lokaldemokratiet. Her er det tydelig at noen synes de har større rett enn andre til å mene hva som er rett og galt.