Hopp til innhold
Replikk

Ta til fornuften

Å hevde at nordmenn får høyere strømregninger dersom Norge blir med i ACER, er i beste fall spekulativt. Tilslutningen fører derimot til mer forutsigbarhet for norsk energi og kraftindustri, i tillegg til at vi følger opp Parisavtalen.

Reinforsdammen

Vi håper Stortinget tar til fornuften og sier ja til EUs tredje energimarkedspakke og ACER, skriver kronikkforfatterne.

Foto: John Petter Reinertsen

I en kronikk i NRK Ytring den 12. mars skriver leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum og partikollega Sigbjørn Gjelsvik om det de mener er den store stygge ulven for Norges industri, ACER, et samarbeidsorgan for energiregulatorer i Europa. De hevder at dersom Stortinget går inn for å tilslutte seg EUs tredje energimarkedspakke og ACER kan det føre til høyere strømutgifter. Det er i beste fall spekulativt.

Er ACER den store stygge ulven for Norges industri?

Ulv, ulv

EUs tredje energimarkedspakke skal fjerne tekniske barrierer og sørge for sikrere tilførsel og økt kapasitet av energi for alle land i EU- og EØS-området. Felles rammebetingelser for landene i Europa gir økt trygghet og forutsigbarhet for Norge. Norge har et fortrinn som ledende nasjon på fornybar energi og det er selvsagt i EUs interesse å få Norge med på denne avtalen. Du må nesten være stortingsrepresentant fra Senterpartiet for å tro at enhver idé fra kontinentet har onde hensikter for Norge.

Det underlige er at på tross av to vurderinger i Justisdepartementet og utallige irettesettelser fra forskere om ACER, fortsetter Senterpartiet å male det samme mørke bildet av samarbeidet, på et helt feilaktig grunnlag.

Senterpartiet sier vi selger arvesølvet, forskerne og ekspertene sier Stortinget fortsatt har kontrollen. Senterpartiet sier tilslutning til EUs energimarkedspakke gir høyere strømpriser, forskerne sier det blant annet handler om hvor mange kraftkabler vi bygger, noe som bestemmes av norske myndigheter. Senterpartiet sier vi gir fra oss selvråderetten over kraftpolitikken, forskerne sier at samarbeidet og ACER skal fungere som en tvisteløser, men at det i all hovedsak kun vil være et rådgivende organ.

Senterpartiet sier vi selger arvesølvet, forskerne og ekspertene sier Stortinget fortsatt har kontrollen.

Om det står mellom å høre på EU-skeptikere eller forskere, er valget ganske enkelt.

Vi tror på Norge i Europa

Europa har forpliktet seg til store utslippsreduksjoner gjennom Parisavtalen. Skal målene nås må EUs kraftforsyning i praksis bli utslippsfri innen 2050. Da er samarbeidet med EU nøkkelen, ikke problemet. Ved å være med på samarbeidet sikrer vi opprettholdelse av verdien på kraften vår som vi ellers kan risikere å miste hvis vi går ut av energisamarbeidet – prisen avhenger av om noen vil kjøpe den.

Samarbeidet med EU er nøkkelen, ikke problemet.

Vi må ikke glemme at det vi eventuelt går glipp av er milliarder av kroner til skoler, barnehager eller sykehjemsplasser. Muligheten vår til å tjene penger på fornybar energi og samtidig sikre at industrien har nok strøm til god pris, er ikke en vi kan si nei til. Vi må ikke gjøre den samme tabben som britene. En irrasjonell beslutning man har nølt seg frem til, vil ikke tjene noen, men heller skade industrien, klimaet og velferdsstaten. Derfor håper vi Stortinget tar til fornuften og sier ja til EUs tredje energimarkedspakke og ACER. Dette er ikke øyeblikket for å gjøre noe vi vet vi vil angre på.

Følg debatten på Facebook