Hopp til innhold
Kronikk

Svikter krigsseilerne igjen

Våre gamle krigshelter er fullvaksinert. Gi dem nå en ordentlig honnør, før de siste i denne generasjonen takker av sin vakt.

Trygve Laheim

Regjeringen kunne lett ha gjennomført en minneseremoni for krigsseilerne, skriver Jarle Andhøy i kronikken. Krigsseiler Trygve Laheim (bildet) er en av dem som mottok brevet dra Statsministeren om at seremonien var avlyst.

Foto: GoAlive.TV

Kan det virkelig være så vanskelig å gi en personlig takk og hedre dem som virkelig fortjener det? Erna Solberg inviterte selv krigsseilerne til minnemarkering i 2020, da det var 75 år siden frigjøringen av Norge.

Tidligere, i oktober 2019, ved frihetsmarkeringen i Finnmark, «glemte» regjeringen å følge opp Norges siste gjenlevende krigsseiler som deltok i frigjøringen av Kirkenes – Trygve Laheim.

Våre helter i slutten av 90- og tidlig 100-årene er nå fullvaksinerte og kunne fint ha deltatt på et arrangement på Slottet.

Erna Solberg forsikret at Krigsheltene som ikke ble invitert skulle motta sin heder 8. mai 2020, men uken før sendte Statsministerens kontor et hastebrev og beklaget at minnemarkeringen ble avlyst på grunn av koronapandemien.

Hun lovet ny seremoni i år, men enda en gang gjør regjeringen helomvending og konkluderer i et nytt brev med at det ikke blir noen markering likevel.

Brev fra statsministeren til Trygve Laheim
Foto: GoAlive.TV

«Jeg ønsker rette en stor takk for din innsats under andre verdenskrig, og jeg er lei meg for at vi likevel ikke kan møtes. Jeg ønsker deg en god sommer», heter det i brevet.

Våre helter i slutten av 90- og tidlig 100-årene er nå fullvaksinerte og kunne fint ha deltatt på et arrangement på Slottet.

Det er både historieløst og pinlig av regjeringen å ikke prioritere de få gjenlevende krigsseilerne og krigsveteranene som kjempet for friheten vi nyter i dag.

Dessverre føyer denne behandlingen av krigsseilerne seg inn i en lang og mørk historie som regjeringen ikke kan feie under teppet.

Flere av heltene har falt fra siden i fjor – bl.a. krigsseilerne Henrik Øwre Lambine, Edvard Lilleheil og Carl Mikal Jensen. Disse mottok kun avlysningen pr. brev fra statsministeren.

Jarle Andhøy og Edvard Lilleheil

Jarle Andhøy sammen med Edvard Lilleheil, en av krigsveteranene som døde i fjor.

Foto: GOALIVE.TV

Det tok Norge 68 år og massivt påtrykk fra mange engasjerte ildsjeler før Stoltenberg-regjeringen ved forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen erkjente statens urett mot krigsseilerne, og beklaget offisielt. Det skjedde på et privat arrangement under trebåtfestivalen i Risør.

Uretten er beklaget, men handlingen mangler.

Jeg har siden 2013 hvert år oppfordret Forsvarsdepartementet og regjeringen til å følge opp beklagelsen med en offisiell nasjonal markering for de gjenlevende krigsseilerne.

Men svarbrevene fra SMK, FD og Erna Solberg selv har stort sett handlet om hvorfor man ikke har gjennomført den nødvendige markeringen. Inntil i fjor, da begrunnelsen var covid-19.

I år er unnskyldningene oppbrukt og jeg gjentar: Det er helt uforståelig at ikke kongen og statsministeren selv tar initiativet overfor de siste gjenlevende heltene for å forsone og rette opp i en kjent urett. Den er beklaget, men handlingen mangler fremdeles.

Krigsseilerne seilte for et fritt Norge, frihet og Kongen i fem år mens landet var okkupert. Jeg mener det er riktig å skille mellom norske krigshelter fra annen verdenskrig, i kamp for et fritt hjemland i en krig som ble påtvunget dem, og yngre veteraner som frivillig har meldt seg til norske utenlandsoppdrag.

Våre gamle krigshelter er nå fullvaksinert. De nødvendige koronarestriksjonene gjør det fullt mulig å samle de siste heltene, og takke dem for innsatsen på en verdig måte.

Gi dem nå en ordentlig honnør, før de siste i denne generasjonen takker av sin vakt.

Til informasjon har samtlige av de norske Murmansk – konvoi seilerne blitt besøkt hjemme av russiske ambassadepersonell og overrakt æresmedalje, takkebrev fra Vladimir Putin og personlige takksigelser 8. mai i fjor.

Av Norge fikk de intet.