Kronikk

Stans utslippene, ikke utviklingen

Engasjert ungdom som står opp for klima og miljø bør glede oss alle. Vi skal lytte til ideene deres og føre en enda bedre klimapolitikk.

Belgium EU Brexit

Norge har en ambisiøs klimapolitikk, og nytt med denne regjeringen er at vi trapper opp innsatsen i samarbeid med EU, skriver statsminister Erna Solberg i kronikken. Her taler Solberg til EU-toppmøtet i Brussel tidligere i dag.

Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

Flere tusen går i dag i tog for en sterkere klimapolitikk. Det er bra at folk og elever engasjerer seg og utfordrer oss politikere i viktige samfunnsutfordringer. I klimakampen er det særlig viktig fordi det er en kamp hvor kun seier er godt nok. Heldigvis har Norge en ambisiøs politikk for å kutte utslipp, og vi skal gjøre enda mer.

Mer ren energi

Den store motoren i klimakrisen er menneskers behov for energi. Vi må varme opp husene våre, og næringslivet trenger kraft for å produsere klær, mobiltelefoner og andre varer. Energi la grunnlaget for den industrielle revolusjonen, og for den velstandseksplosjonen verden har opplevd fra 1700-tallet og frem til i dag.

Norge har en ambisiøs politikk for å kutte utslipp, og vi skal gjøre enda mer.

Energi vil også være viktig i fremtiden. Det er heller ingen som mener vi må slutte å produsere energi, men vi må produsere mer grønn energi og erstatte flere fossile energikilder.

Britene har for eksempel kuttet mye i sine utslipp ved å gradvis fase ut bruk av kull. Denne utfasingen ville ikke vært mulig uten norsk gass, som i stor grad har erstattet kull som energikilde i Storbritannia.

Klimapolitikk er med andre ord ikke et enten eller, men ofte et både og. Det innebærer at vi i tillegg til å redusere egne utslipp, også skal fortsette å eksportere energi som gjør andre land i stand til å erstatte energikilder med høye utslipp, med energikilder med lavere utslipp.

Næringslivets grønne skifte

Utviklingen av ny teknologi skjer i et enormt tempo og bidrar til flere og bedre klimavennlige løsninger. Da elbilen Think City ble lansert i 1999, hadde den en rekkevidde på 85 km. I dag finnes elbiler med en rekkevidde på 500 km, og det jobbes med å lansere elbiler med 1000 km rekkevidde i 2020.

Klimapolitikk er ikke et enten eller, men ofte et både og.

Nettopp teknologiutvikling er avgjørende for å redusere utslippene. Arbeidet med karbonfangst- og lagring er neppe lønnsomt på kort sikt. Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe for lagring av karbon. Satsingen vi gjør i Norge i dag kan bli viktige deler av klimaløsningen på sikt, og bidra til store utslippskutt globalt. Målet er at teknologien skal eksporteres til Europa og resten av verden.

Verdifulle støtteordninger

Her hjemme hjelper det statlige selskapet Enova norske selskaper som ønsker å bli grønnere. En av bedriftene som har fått hjelp og pengestøtte, er Norsk Hydro, som produserer aluminium som blant annet brukes i biler og colabokser. Selskapet fikk over 1,5 milliarder i støtte til å bygge ny aluminiumsfabrikk på Karmøy i 2014.

Fabrikken ble bygget med ny teknologi som reduserer klimagassutslippene. I dag produserer Hydro verdens reneste aluminium. Når vi også vet at Hydro er verdens største aluminiumsprodusent, monner dette i klimakampen.

Det er ikke bare innenfor aluminiumsproduksjon Norge ligger langt fremme. Norsk arbeidstakere og bedrifter sitter på en umistelig kompetanse om havene våre. Det er et konkurransefortrinn i møte med en verden som trenger å flytte stadig mer av energiproduksjonen fra land til vann. Og det vokser raskt:

  • Europa leder an i utbyggingen av vindkraft til havs, og installert ytelse har mer enn tredoblet seg siden 2012, ifølge bransjeorganisasjonen Wind Europe.
  • Multiconsult estimerer at markedet for flytende vindkraft kan være på over 60 mrd. kroner i året i 2030.

Vårt mål er at Norge skal ta en større bit av dette markedet, slik at norsk kompetanse blir til flere norske jobber og lavere globale utslipp. Det er grønn omstilling i praksis.

Teknologiutvikling er avgjørende for å redusere utslippene.

I mange år har norske politikere satt seg klimamål, men nytt med denne regjeringen er at vi har besluttet å gjøre dette i samarbeid med EU. Det innebærer at EU kan reagere overfor Norge hvis vi ikke innfrir våre mål.

Det gir en sterkere forpliktelse til gjennomføring uavhengig av hvilken regjering som sitter, og sørger for en større forutsigbarhet for norsk næringsliv.

Nye ideer for grønn omstilling

Engasjert ungdom som står opp for klima og miljø bør glede alle. Det er for blant annet dem og kommende generasjoner vi fører en offensiv klimapolitikk.

Derfor varslet kunnskapsminister Jan Tore Sanner og klimaminister Ola Elvestuen nylig at de vil arrangere klimatoppmøter for å lytte til innspill fra elever og ungdommer.

Vi ser frem til å høre deres ideer, så lover vi at vi skal gjøre enda mer.