Hopp til innhold
Kronikk

Slipp oss fri

La de ferdig vaksinerte reise allerede nå. Det er ingen gode grunner til å nekte oss.

Hydra, Hellas

Hvis ikke vaksinerte velgere får friheten tilbake, kan den politiske prisen bli høy, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Hydra i Hellas.

Foto: Shutterstock

Politikere som forstår poenget med vaksinepass, kan trekke et trumfkort. Vaksinepass er ikke viktig for de gamle og sårbare som hittil er vaksinert, men vil bety mye for de hundretusener av oppegående pensjonister som nå vaksineres.

Allerede nå vil 6 av 10 nordmenn ha vaksinepass for reiser.

Etter hvert vil et par millioner vaksinerte velgere ikke finne seg i Festung Norwegen. Som vaksinert er det ikke mer å vente på.

Det er helt usannsynlig at vaksinepass gir store nye smittebølger.

Hvis regjeringen Solberg ikke i tide konkretiserer hvordan vaksinerte velgere får friheten tilbake, kan den politiske prisen bli høy.

Norske helsemyndigheter har brukt samme argument mot vaksinepass som enkelte innen EU: Hva med dem som ikke vaksineres?

Disse antydningene om et nytt klasseskille minner om ortodoks kommunisme: Alle behandles så likt at de ender opp like fattige.

Vaksinepass for å åpne grensene er likevel mer selvfølgelig enn til bruk ved større arrangementer innenlands.

I stedet for reisepass vil overlege ved FHI, Preben Aavitsland, lette reiserestriksjoner når vaksinetempoet tillater det. Ingen vet når det blir. Det kan bli så sent som ved stortingsvalget før alle er vaksinert.

Vaksinepass, det nye reisepasset og friheten tilbake, vil være et hissig tema lenge før det.

Frihetspartiet Høyre bør ikke bli en brems på vaksine- og frihetspassene.

EU skal diskutere vaksinepass 17. mars. Merkel vil ha dem på plass før sommeren. Norden burde klare det tidligere.

Vaksinene gir overraskende god beskyttelse. Pfizer 95 prosent. Ny forskning sier at også AstraZenecas kan ha opp mot 94 prosent.

Vaksiner verner som vanlig ikke absolutt. Mediene dramatiserte at enkelte ferdigvaksinerte på sykehjem testet positivt. Ja, naturligvis. Selv med 95 prosent effektivitet kan 5000 bli smittet for hver 100.000 vaksinerte.

Vaksinepass vil også motvirke vaksinevegring. Man parkerer seg selv i hjemlandet. Vaksinering kan aldri bli så frivillig at virkeligheten forsvinner. Det har konsekvenser for en selv og andre å ikke beskytte seg.

Det er galt når mange dokumenter fra helsemyndighetene med basale etiske og faglige vurderinger hemmeligstemples før de er ferdig behandlet av Regjeringen. Den virkelige diskusjonen blir mellom eliten med adgang til dokumentene, mens vi andre får vente.

I Norge gleder vi oss over mer enn 200 år med en demokratisk grunnlov. Men veien er kort til autoritære impulser. Vi er i krig med et virus, men ikke med en fiende der hemmelighold er viktig for å verne våre egne.

Etter hvert vil et par millioner vaksinerte velgere ikke finne seg i Festung Norwegen.

Enkelte innreiserestriksjoner er politistat-brutale. En person ble nektet innreise for å besøke en døende forelder. Ikke døende nok, lød dommen. Vaksinepass kan myke opp.

Å frita ferdig vaksinerte for reiserestriksjoner vil hjelpe arbeidstagere, næringsliv og fremtidige kjøpere av bolig. Stopp i byggeaktiviteter gir prishopp.

Norge -og verden- trenger åpning. Restriksjonene rammer de svakeste hardest. Vaksinepass og andre lettelser gjelder solidaritet. Ikke minst venstresiden burde innse det.

Norge er i en bedre posisjon enn nesten alle andre land for å prøve ut vaksinepass. Antall sykehusinnleggelser er utrolig lave.

På landsbasis betyr 109 innlagte én person per 48 000 nordmenn. Da byrådslederen i Oslo påla nye innstramninger, la han to ganger vekt på «dobling» eller sterk økning i innleggelser.

Han sa ikke selve tallene. De er for lave til å skremme.

Antydningene om et nytt klasseskille minner om ortodoks kommunisme.

Det er helt usannsynlig at vaksinepass gir store nye smittebølger.

Men vaksinepass betyr en viss risiko. Enkelte vaksinerte kan bli syke, og uansett selv smitte videre. Helsemyndighetene fremholder stadig skrekkscenarioer og skiller for lite mellom det mulige og det sannsynlige.

Begrepet Norden er et av pandemiens ofre. Paradoksalt understrekes det i en kronikk på NRK Ytring 1. mars, undertegnet av Norges statsminister. Hun har ikke fått med seg noen annen statsminister, bare politikere fra Høyres søsterpartier uten makt.

Kronikken byr på kjent Norden-snakk som med pandemien klinger ekstra hult. Det er ingen forslag til konkrete tiltak nå, herunder vaksinepass.

Vaksinepass vil også motvirke vaksinevegring.

I et tallrikt EU kan utfordringer med forfalskninger forsinke vaksinepassene. Polen har hatt mange falske covid-attester. Spania avslørte nylig tilsvarende svindel. Men Norge kan ta initiativ til hurtig å få på plass trygg dokumentasjon for vaksinasjon i Norden.

Helsemyndighetene har gjort flere feil. Den sendrektige holdningen til vaksinepass kan bli en ny tabbe.

Korona-journalistikken er for autoritetstro. Men i et myndighetsskapt angstklima ønsker publikum å stole på lederne.

Statsministeren har vært hard mot tusenvis av nordmenn med hytter i Sverige. En tapt rettssak har ikke gitt forhandlingsvilje. Allerede nå burde norske myndigheter gi klarsignal til at ferdigvaksinerte kan reise på hytta, selv om Sveriges innreiseforbud foreløpig setter en stopper.

Man aner den samme solbergske stahet som kjørte kommune- og fylkesreformene så langt at vi fikk et Senterparti på over 20 prosent. Frihetspartiet Høyre bør ikke bli en brems på vaksine- og frihetspassene.

Når Vedum og Bøhler begynner kampen om vaksinepass for grensebønder og soltrengende slitere i Groruddalen, er løpet i gang mot galluptall på 30 prosent.