Hopp til innhold

Hemmeligholder forklaringene til de som styrer Korona-Norge

Regjeringsmedlemmer og helsetopper har nå forklart seg for regjeringens Koronakommisjon. Men akkurat hva de har sagt, får du ikke vite.

Camilla Stoltenberg, Bent Høie og Erna Solberg 12. mars 2020.

Både Solberg, Høie og Stoltenberg har nylig forklart seg for Koronakommisjonen. Referatene er hemmelige.

NRK har bedt om innsyn i forklaringene til de som nylig har forklart seg for regjeringens egne granskere:

  • Statsminister Erna Solberg
  • Helseminister Bent Høie
  • FHI-direktør Camilla Stoltenberg
  • FHIs overlege Preben Aavitsland
  • Helsedirektør Bjørn Guldvog
  • Assisterende helsedirektør Espen Nakstad

Men forklaringene – som det er gjort lydopptak av – er hemmeligstemplet.

Koronakommisjonen mener det dreier seg om såkalte organinterne dokumenter, som kan unntas fra innsyn.

At dokumentene kan kalles organinterne, har kommisjonen selv aktivt lagt til rette for:

Ikke engang regjeringsmedlemmene har fått med seg kopi av hva de har forklart. De må lese gjennom og godkjenne sine egne referater ved personlig oppmøte.

– En juridisk gymnastikkøvelse

Fremgangsmåten får jussprofessor Jan Fridthjof Bernt til å reagere:

Jan Fridtjof Bernt

JUSSGYMNASTIKK: Koronakommisjonen driver med juridiske gymnastikkøvelser for å kunne hemmeligholde forklaringene, mener professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.

Foto: Kjetil Rydland/NRK

– Her lager man en prosedyre hvor man er veldig bevisst på å ikke sende dette dokumentet ut til noen, for man er veldig bevisst på at man skal hemmeligholde det som står der. Og det er ikke et legitimt hensyn etter min oppfatning, sier Bernt.

– Her gjør man en gymnastikkøvelse for å få til et resultat som etter min oppfatning er helt i strid med lovens formål og intensjon.

Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og regnes som en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett.

Han viser til hvordan kommisjonen har tilrettelagt hele intervjuprosessen slik at ingen referater slipper fysisk ut av kommisjonens kontorer. Han mener kommisjonen på denne måten nærmest misbruker offentlighetslovens bestemmelser om interne dokumenter.

– Her er det ikke lenger hensynet til forsvarlig saksbehandling det er snakk om, men hensynet til å kunne få arbeide i fred, og ikke bli forstyrret av ubehagelig innsyn, mener Bernt.

Ap: – Må være full åpenhet om forklaringene

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, mener det ikke er holdbart å hemmeligholde forklaringer fra folkevalgte regjeringsmedlemmer og ledende helsebyråkrater.

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol

KREVER ÅPENHET: Forklaringene hører hjemme i offentligheten, mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Vi mener det må være full åpenhet om de forklaringene. Hva regjeringsmedlemmer og sentrale helsebyråkrater med ansvar i en krisesituasjon har tenkt, og hvordan de har lest situasjonen mener vi må være offentlig.

Kjerkol viser også til striden rundt forklaringene som ble tatt opp av Gjørv-kommisjonen etter 22. juli.

– Gjørv-kommisjonen offentliggjorde politikernes forklaringer, og jeg vil mene at det er sterkere begrunnelse for hemmelighold under en terrorhendelse enn en helsekrise. Disse forklaringene hører til i offentligheten, sier Kjerkol.

Kjerkol ber nå kommisjonen om å snu i saken.

– Jeg vil veldig sterkt oppfordre kommisjonen til å offentliggjøre disse forklaringene.

– Følger offentlighetsloven

Kommisjonsleder Stener Kvinnsland vil ikke snakke med NRK om hemmeligholdet.

Koronakommisjonens leder, Stener Kvinnsland

Kommisjonsleder Stener Kvinnsland ønsker ikke å stille til intervju med NRK om saken.

Foto: Fredrik Hagen

I en e-post takker han nei til intervju om saken, men skriver at kommisjonen følger offentlighetsloven.

– Dette handler ikke om ubehagelige innsyn, men om at kommisjonen skal gjøre helhetlige vurderinger. Det kan bli misvisende om enkeltuttalelser i referater gis innsyn, uten at de framgår i sin sammenheng, skriver Kvinnsland.

Solberg: Ingenting imot offentlighet

Etter at denne saken ble publisert, sier statsminister Erna Solberg til NRK at hennes egen forklaring godt kan bli offentlig – når Koronakommisjonen er ferdig med sitt arbeid.

- Kommisjonen arbeider under et enormt press, ikke minst tidmessig. Derfor har jeg stor forståelse for at de ikke offentliggjør disse referatene nå. Men for egen del har jeg ingenting imot at alt jeg har forklart gjøres offentlig når kommisjonen er ferdig med sitt arbeid i mars, sier Solberg i en tekstmelding til NRK via sin statssekretær Rune Alstadsæter.

Venter på faktasjekk

Camilla Stoltenberg sier hun ikke har lest gjennom sin forklaring ennå.

– Jeg har ingen synspunkter på koronakommisjonens håndtering av dette så langt. Men det jeg vet, er at jeg skal få se min forklaring for en faktasjekk før rapporten legges fram. Den har jeg ikke jeg fått sett ennå. Og jeg synes det ville være unaturlig om ikke jeg fikk se den før andre får innsyn, sier FHI-direktøren.

Når du får se den, er det da greit at det er offentlig for din del?

– Dette er vurderinger som jeg ikke vil gå inn på nå i det hele tatt. Det må jeg se på og høre hva som ligger til grunn for deres vurderinger og hva de har tenkt å gjøre med det senere. Jeg kjenner ikke til at det er planlagt for noe hemmelighold på sikt, svarer hun.

Du har ingenting imot at din forklaring blir offentliggjort?

– Det vil jeg ikke si noe om akkurat nå. Jeg må nesten høre hvordan den samlede vurderingen i koronakommisjonen er, svarer Stoltenberg.

AKTUELT NÅ