Kronikk

Sex selger, også etter jordskjelvet

Vakre jenter fra Nepal er etterspurte i Indias enorme sexindustri. Kyniske menneskehandlere vet å utnytte kaoset som oppstår etter en katastrofe.

Teltleir etter jordskjelvet i Nepal 2015

Etter jordskjelvet i Nepal har mange barn mistet foreldrene sine, som gjør dem ekstra sårbare for menneskehandlere skriver Kristine Storesletten Sødal i Strømmestiftelsen.

Foto: ROBERTO SCHMIDT / Afp

Den 14 år gamle jenta ble solgt til prisen av en rasehund og sendt til et liv i helvete på bordell i India. Jeg møtte henne etter hun var reddet ut, og bodde i et tilfluktssenter for ofre for menneskehandel. Hun var ikke eldre enn at hun hadde en kosebamse ved senga si.

Nå står enda flere unge jenter i fare for å ende sine skjebner med å betjene 20 voksne menn som kunder daglig, under tvang.

Storleverandør til sexindustrien

I kjølvannet av en av de verste naturkatastrofene i Nepals minne, ser vi med økende bekymring på problemet med sex-trafficking. Etter skjelvet sover mange jenter ute i telt, de er ikke lenger beskyttet av fire vegger og en låst dør. Mange barn har mistet foreldrene sine. Dette gjør dem ekstra sårbare for å bli lokket med av «snille» onkler og andre velgjørere.

Vi vet av erfaring fra katastrofer, som Haiti-skjelvet i 2010, at disse kyniske bakmennene vet å utnytte kaoset, frykten og den sårbare situasjonen som oppstår i etterkant.

Kristine Storesletten Sødal, fungerende generalsekretær i Strømmestiftelsen

Allerede kommer meldinger inn fra våre kollegaer, som driver hjelpearbeid etter skjelvet, om voldtektsforsøk på unge jenter. Nepal er fra før av storleverandør av jenter til sexindustrien i India, hvor de vakre jentene fra nord er spesielt etterspurte.

Jordskjelvet kan dermed få forferdelige konsekvenser for Nepals jenter. Situasjonen var ille før katastrofen, men nå får kyniske bakmenn det enda lettere.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Teddybjørnen tilhørende en nepalsk jente som ble solgt som sexslave i India

Jeg glemmer den aldri, den lille, slitte kosebamsen på hylla til jenta jeg møtte. Hun hadde blitt som solgt til et bordell i India, skriver kronikkforfatter.

Foto: Kristine Storesletten Sødal / Strømmestiftelsen

Mange begår selvmord

De yngste jentene som forsvinner er bare seks-sju år. De blir sendt av gårde til et liv fylt av vold, voldtekt, psykisk terror og tortur. Det anslås å være 200.000 av dem i India. Tallene er nok dessverre enda høyere. Hvert år forsvinner 10.000 – 15.000 jenter i Nepal. Og la det ikke være noen tvil: Hver og en av disse forsvinner mot sin vilje.

Mange tar sitt eget liv. De orker rett og slett ikke dette livet.

Kristine Storesletten Sødal, fungerende generalsekretær i Strømmestiftelsen

Jentene får tildelt en seng. Et lite rom. Litt sminke. Det blir deres hjem, arbeidsplass og uniform framover. Mange tar sitt eget liv. De orker rett og slett ikke dette livet.

Altfor mange blir smittet med hiv. De få som klarer å unnslippe blir merket og stigmatisert med en sykdom de ikke kan bli kvitt.

Ofte blir de utstøtt av både samfunnet og familien som skulle tatt vare på dem, både før og etter livet i fangenskap. I Nepal er jenter og kvinner ekstra sårbare for trafficking. De ses på som andreklasseborgere, både sosialt og juridisk. I tillegg, hvis du er kasteløs og jente, er du ansett som enda mer lavtstående i samfunnet.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Utnytter kaoset

Vi vet av erfaring fra katastrofer, som Haiti-skjelvet i 2010, at disse kyniske bakmennene vet å utnytte kaoset, frykten og den sårbare situasjonen som oppstår i etterkant.

Dette må vi gjøre alt vi kan for å stoppe. Før skjelvet jobbet Strømmestiftelsen med anti-traffickingprosjekter blant kasteløse i Nepal. Dermed er mange jenter, og deres landsbyer, godt opplært til å gjenkjenne faresignalene. De kjenner sine rettigheter og de vet hvordan de kan gå sammen for å hjelpe andre mot å bli ofre.

Allerede kommer meldinger inn fra våre kollegaer, som driver hjelpearbeid etter skjelvet, om voldtektsforsøk på unge jenter.

Kristine Storesletten Sødal, fungerende generalsekretær i Stømmestiftelsen

Akkurat nå arbeider våre ansatte og partnere i Nepal med å dele ut nødhjelp, vann, mat, madrasser og medisiner for å hjelpe jordskjelvofrene. Samtidig gjør vi alt vi kan som «vaktmenn». Sammen med team av mødre og fedre sørger vi for kontinuerlig vakthold og gjør vårt ytterste så ikke jenter forsvinner i kaoset.

For vi orker ikke tanken på at flere senger i India fylles med kosebamser.