Hopp til innhold
Kronikk

Seksuell trakassering og overgrep er helt uakseptabelt

Ingen mennesker skal måtte oppleve seksuell trakassering eller overgrep. Forsvaret har over lang tid arbeidet med en klar målsetning om at mobbing og trakassering ikke skal skje i våre rekker.

Eirik Kristoffersen

Seksuell trakassering og overgrep er helt uakseptabelt, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Foto: William Jobling / NRK

Vi skal ha nulltoleranse mot alle former for mobbing og trakassering. Folkene i Forsvaret er det aller viktigste vi har, og ingen skal måtte oppleve det Silje Falmår fortalte om på NRK 18. februar i år.

Folk som mobber og trakasserer har vi ikke bruk for i Forsvaret. Hvert eneste tilfelle er et tilfelle for mye.

På vegne av oss vil jeg si unnskyld til deg Silje.

Eirik Kristoffersen

For det første skal ingen måtte oppleve noe av det Silje fortalte om. Ingen mennesker skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

For det andre ødelegger enhver form for overgrep vår egen forsvarsevne. Folkene i Forsvaret skal stå sammen i vanskelige situasjoner, da kan vi ikke ha indre fiender som undergraver oss.

For det tredje ødelegger de samme menneskene som begår overgrep hele den tilliten vårt forsvar er helt avhengig av hos befolkningen.

For å være tydelig overfor de som begår seksuelle overgrep - finn dere noe annet å gjøre enn å jobbe i Forsvaret. Forsvaret trenger ikke dere.

Eirik Kristoffersen

Forsvaret har fortsatt en vei å gå. Vi jobber kontinuerlig med det jeg mener er viktigst, nemlig forebygging. Forebygging skal bidra til at det Silje opplevde ikke skjer. Forsvaret har iverksatt mange tiltak, men vi er ikke i mål.

Vi skal også endre måten trakasseringssaker og påfølgende varsling blir håndtert. Tiltakene som er anbefalt av PWC i sin gjennomgang av håndtering av varslingssaker i Forsvaret, er et godt utgangspunkt, og innen august skal varsler håndteres på en annen og bedre måte enn til nå.

– Vi skal ha nulltoleranse mot alle former for mobbing og trakassering

Eirik Kristoffersen

For å være tydelig overfor de som begår seksuelle overgrep - finn dere noe annet å gjøre enn å jobbe i Forsvaret. Forsvaret trenger ikke dere. Slutt å ødelegge for enkeltmennesker, vår forsvarsevne og vår forsvarsvilje.

Takk til Silje for at du fortalte din historie. For alle oss som så og hørte den, så gjorde det vondt langt inn i sjelen. Vi vil ikke ha det sånn som du beskrev din førstegangstjeneste. Jeg blir oppriktig skuffet over det Forsvaret jeg er så glad i, og som jeg vet består av mange flinke og flotte mennesker.

På vegne av oss vil jeg si unnskyld til deg Silje. Og vit at kampen mot mobbing, trakassering og seksuelle overgrep fortsetter. Jeg gir meg ikke.