Hopp til innhold

Rop høyere!

Vi trenger ikke en debatt som later som om det ikke finnes muslimer som mener vi fortjener å dø fordi vi er vantro. Norske muslimer må engasjere seg mer høylytt.

Bønn i moské

Jeg understreker ofte at jeg tar avstand fra rasisme. Muslimer må tilsvarende ta avstand fra Vesten-hat, skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Replikkvignett

Denne replikken er et svar på Sania Ahmeds kronikk Min Gud er kjærlig.

«Man er gull verdt, uansett om man er kristen, jøde, ateist eller muslim,» skriver Sania Ahmed og understreker at hennes Gud er kjærlig. Fine tanker som hører hjemme i et demokrati, men dessverre er ikke virkelighetens praksis og tolkning av islam alltid i overensstemmelse med dette.

Terror blir ikke borte av å bli tåkelagt. Derfor trenger vi ikke en debatt som later som om vi ikke har hørt imamer tale fiendtlig om vestlige samfunn. Vi skal ikke late som om noen muslimer ikke har sagt at vi fortjener å dø fordi vi er vantro. Vi trenger ikke en debatt som glemmer at jenter opplever å bli trakassert av muslimske gutter fordi går lettkledd. Vi trenger ikke en offentlig samtale som er blind for at enkelte muslimske familier oppdrar sine barn til ikke å bli «vestlige». Noen muslimske familier spytter på de samme verdier som gir dem velferd og beskyttelse!

Hardere til verks

«De er ikke muslimer, de er terrorister,» kan vi høre muslimer uttale i media etter terrorangrepene i Paris. Sania Ahmed skriver: «Og jeg kan med sikkerhet si at min religions navn blir misbrukt og manipulert av mennesker som skaper uro i fredens navn.»

Vi trenger ikke en debatt som glemmer at jenter opplever å bli trakassert av muslimske gutter fordi går lettkledd.

Marit Kiste, antropolog

Hvorfor ikke rope høyere ut at disse terroristene som dreper mens de skriker at Gud er stor, er gudsbespottere? Hvorfor ikke gå hardere til verks innad i muslimske menigheter for å rense ut misbruket av Guds navn og den vestlig-fiendtlige ekstremismen? Mange bemerker at vi nå må stå sammen mot terroren.

Jeg vil gjerne vite mer om hvordan dette «å stå sammen mot terror» skal foregå. Jeg håper ikke at det betyr at man ikke kan peke på muslimene og kreve at det gjøres en sterkere innsats i moskeene og i familiene mot vestlig-fiendliget? Å gjøre en innsats mot denne fiendtligheten er hva jeg tolker som å stå sammen mot terror. Vi må stå sammen for demokratiet!

Den eneste aktivisme demokratiet ikke kan tåle, er den som vil ødelegge denne samfunnsformen. Men så lenge muslimer er mest opptatt av at terroren vi nettopp har sett, sverter deres gode navn og rykte, kommer vi ikke frem til målet.

Ta avstand

På samme måte som at nazisme og nynazisme er farlige ideologier og rasisme er farlige holdninger, er fiendtlighet mot vestlige samfunn og våre verdier farlig. Vi kaller nazister og nynazister for «brune» for å stigmatisere dem. Jeg tror at vi trenger å omtale Vesten-haterne for «brune» som nazistene.

De er farlige for demokratiet og velferden i samfunnet. De som går i den retningen, må kontinuerlig irettesettes. De unge må oppdras bedre til å respektere demokratiske verdier.

Så lenge muslimer er mest opptatt av at terroren vi nettopp har sett, sverter deres gode navn og rykte, kommer vi ikke frem til målet.

Marit Kiste, antropolog

Derfor oppfordrer jeg alle til å engasjere seg høylytt i motstand mot «muslimsk» terror. Samtidig må en tilsvarende oppfordring gjelde rasistisk og nynazistisk terror. Den er en alvorlig trussel mot oss alle.

Vesten-haterne er som nazistene og rasistene. Jeg understreker ofte at jeg tar avstand fra rasisme. Muslimer må tilsvarende ta avstand fra Vesten-hat. Det kommer ikke til å bli mindre «muslimsk» terror av at muslimer gjemmer seg i redsel for å bli spurt om sine holdninger.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter.