Kronikk

Reiselivet må få tilgang på ansatte og gjester

Regjeringen må tillate reiselivet å hente inn sesongansatte. Hvis ikke mister bransjen arbeidsplasser og bedrifter.

Kristin Krohn Devold ingressbilde

Sesongarbeidere sikrer norske arbeidsplasser, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

De aller fleste reiseliv- og serveringsbedrifter er sesongbedrifter som overlever på «toppene»: sommersesongen, julebordsesongen, påsken og utenlandske turisters ferie i august og september.

Fordi sesongene er så variable betyr det at bedriftene må justere antall ansatte på jobb i løpet av året. Derfor henter reiselivsbedriftene inn sesongarbeidere i noen perioder av året for å ta unna de toppene.

Dette kan være studenter eller personer som leter etter deltidsjobb, men også utenlandske borgere, hovedsakelig fra EØS-land.

Uten sesongansatte ville ikke driften gått rundt. For mange er omsetningen de får i høysesongen det de skal leve av resten av året. Sesongarbeiderne sikrer dermed helårsarbeidsplasser for de som bor og jobber i lokalsamfunnet. Slik kan bedriftene ha folk på jobb også i de stille månedene.

For Distrikts-Norge er denne modellen gunstig. Den sikrer lokale arbeidsplasser og gode skatteinntekter rundt om i hele landet. På den måten er reiselivet kommunens beste venn.

Reiselivet er kommunens beste venn.

Nylig snakket jeg med en hotellsjef for et historisk hotell på Vestlandet. Han fortalte at de henter inn 100 sesongarbeidere i sommersesongen som er helt avgjørende for å beholde de 70 andre faste ansatte. Nå må imidlertid hotellet avvise bookinger fordi de ikke får lov til å hente inn sesongarbeiderne.

Selv om en god sommersesong ikke er nok til å bøte på skaden fra korona, er norsk reiseliv nå helt avhengig av å få god omsetning de neste månedene. Først da kan de begynne prosessen med å gjenreise seg etter pandemien.

Norsk reiseliv er nå helt avhengig av å få god omsetning de neste månedene.

Derfor trenger de nå tilgang på to ting: ansatte som kan hjelpe å ta unna årets topp i sommer, og flere gjester. Selv om det er veldig bra at nordmenn drar på Norgesferie, må reiselivet også få lov til å ta inn vaksinerte utenlandske gjester fra gule land.

Ifølge regjeringens gjenåpningsplan skal Trinn 3 iverksettes i midten av juni. Der åpnes det for «prioriterte grupper arbeidsreisende». Ettersom flere og flere europeiske land kommer langt på vei med vaksinering, vil disse bli såkalte «gule land». Det betyr at ansatte fra disse landene kan komme inn uten å sitte i karantene.

Dette vil åpne for at reiselivsbedriftene kan hente inn sårt trengte ansatte, og dermed ta imot flere gjester. Derfor er det særdeles viktig at regjeringen følger gjenåpningsplanen den selv har lagt frem.

Jo før, jo bedre, for det er nå folk bestiller sommerferien.

Det er særdeles viktig at regjeringen følger gjenåpningsplanen den selv har lagt frem.

Et forutsigbart opplegg rundt vaksinepass er også viktig. For det er ikke bare norske gjester som har lyst til å feriere i Norge i sommer. Vi kan også vinne mange av de fullvaksinerte gjestene fra vestlige land. Derfor er det viktig at det praktiske og rettigheter rundt koronapasset klargjøres raskt.

Det vil kunne gi en stor vitamininnsprøyting til sulteforede reiselivsbedrifter over hele landet i månedene som kommer.

Etter en lang og tung periode er hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter over hele landet klare til å starte gjenreisningen av bransjen. Vi lever av at folk møtes, og endelig skal folk få lov til akkurat det.

Da er det viktig at reiselivet ikke må leve med unødige restriksjoner på drift og marked ett sekund lenger enn nødvendig.