Hopp til innhold
Replikk

Redaktør på ville veier

Redaktøren i Utrop er fortsatt på ville veier. Løsningen på overgrepsproblemet er ikke å flytte ansvar fra overgriper til offer, eller strengere sosial kontroll over jenter. Vi står fast på at redaktøren bør trekke seg fra sin stilling.

Majoran Vivekanathan

Redaktør Majoran Vivekananthan mener at løsningen på overgrepsproblemet er å konvertere til islam. Resultatet er at overgrepet blir offerets ansvar, mener forfatterne av dette innlegget.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ansvarlig redaktør i den flerkulturelle avisen Utrop Majoran Vivekananthan har vært ute i hardt vær etter at han skrev at Øygardsaken kunne vært unngått dersom jenta var muslim. Mandag kommer han med en forsvarstale på NRK Ytring som etter vår mening kun forsterker inntrykket av en redaktør på ville veier.

Problemet med Vivekananthans uttalelser er ikke at han hevder at «alle foreldre har et ansvar for ikke å utsette sine barn for risikosituasjoner». Problemet er at han rett etter rettsaken velger å fokusere først og fremst på hva jenta kunne gjort annerledes og at løsningen er strengere religiøse leveregler og sosial kontroll.

Flytter ansvaret til offeret

Det er nok av krefter i samfunnet som er villig til å stille opp med mer eller mindre velmenende råd til jenter som er utsatt for overgrep. Noen mener jenter må slutte å gå alene hjem fra byen, andre mener man må drikke mindre eller kle seg mer anstendig. Vivekananthan tar imidlertid disse rådene til det absurde og mener at løsningen er å konvertere til islam.

Det er jenters manglende rettsvern som er problemet i dag. Ikke manglende sosial kontroll over dem, slik Vivekananthan tydeligvis ønsker seg.

Andreas Halse og Yousef Assidiq

Resultatet er at summen av inntrykk som bombarderer unge mennesker som har blitt utsatt for overgrep er at de burde gjort ting annerledes. Det er med på å skape en kultur som flytter ansvaret fra overgriper til offer og bidrar til at veldig mange ikke orker å anmelde overgrep. Altfor mange opplever å bli mistenkeliggjort i ettertid. Det viser seg igjen ved at altfor mange overgripere går fri, at de som blir dømt får lave straffer og at det i realiteten ofte er offeret som kommer dårligst ut av rettsprosesser.

Det er jenters manglende rettsvern som er problemet i dag. Ikke manglende sosial kontroll over dem, slik Vivekananthan tydeligvis ønsker seg.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

På likestillingens premisser

Uttalelsene til Vivekananthan er imidlertid problematiske også av andre grunner. Å foreslå økt grad av kjønnsegregering, etter inspirasjon fra muslimske land, som løsning på overgrepsproblematikken er både bakstreversk og kunnskapsløst. For det første er det ingen ting som tyder på at det skjer færre overgrep i lukkede, religiøse miljøer som praktiserer strengt sosial kontroll. Derimot fører dette til strukturer som gjør kvinner underordnet mannen og et der tilhørende kvinnesyn. Hvis man i fullt alvor tror at et mindre likestilt samfunn er et samfunn med færre overgrep har man misforstått. Det er kanskje et samfunn der færre overgrep rapporteres, men ikke et samfunn hvor kvinner og jenter har bedre beskyttelse.

Vi forebygger overgrep ved å jobbe for sunne holdninger blant menn og kvinner.

Andreas Halse og Yousef Assidiq

Hele uttalelsen bærer preg av de samme, utdaterte holdningene. Det er jenter som må ta konsekvensene av at de er utsatt for overgrep ved å drikke mindre, ikke gå alene, kle seg anstendig eller begynne å praktisere en streng form for islam. Vi tror den mest effektive måten å forebygge overgrep på er å jobbe for et samfunn der det er en selvfølge at kvinner og menn befinner seg på de samme stedene, omgås hverandre og at eventuelle overgripere aldri har noen andre enn seg selv å skylde på. Vi forebygger overgrep ved å jobbe for sunne holdninger blant menn og kvinner. Det er nødt til å skje på likestillingens premisser.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Fornuftig å trekke seg

Vi står på at det ville vært fornuftig av Vivekananthan å trekke seg som redaktør. Ikke fordi vi er i posisjon til å kreve redaktørers avgang, men fordi vi begge er tilhengere av en seriøs flerkulturell avis som en viktig stemme i samfunnsdebatten.

Vi står på at det ville vært fornuftig av Vivekananthan å trekke seg som redaktør.

Andreas Halse og Yousef Assidiq

Det er å gjøre det flerkulturelle Norge en solid bjørnetjeneste når Utrop-redaktøren forfekter så gammeldagse holdninger som han nå har gitt uttrykk for ved gjentatte anledninger. Det er mange fornuftige stemmer som kan representere det flerkulturelle Norge. Kanskje det er på tide å slippe flere av dem til?

Hvordan kan man best forhindre seksuelle overgrep? Si din mening i kommentarfeltet under!