Replikk

Per Sandberg og al-Haddad

Har Per Sandberg selv deltatt på noen av Islam Nets arrangement han så sterkt tar avstand fra, spør Jorunn Jasmin Oksvold.

Haitham al-Haddad

Per Sandberg (Frp) mente at Haitham al-Haddads foredrag i Oslo viste et 'ideologisk sykdomstegn'.

Foto: SHAUN CURRY / AFP

Dette er et svar til Per Sandbergs kronikk «Et ideologisk sykdomstegn», red. anm.

Det skal en ganske sterk hud til å tåle de kraftfulle og stygge beskyldninger som Per Sandberg lar hagle over rektor Kari Toverud Jensen ved Høgskolen i Oslo (HiOA) noen dager før jul.

Det er ikke første gang foredrag som studentene i Islam Net inviterer til, skaper ukontrollerte reaksjoner hos enkelte, men denne gangen ser det ut til at «ulv!» har blitt ropt minst en gang for mye.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Ungdommene i Islam Net har igjen klart å få en internasjonal lærd, med utdypende kunnskap innen islam, til å komme til hovedstaden for å holde foredrag og besvare spørsmål fra alle interesserte. Mange av ungdommene er knyttet til HiOA, som dermed er et naturlig egnet sted for foredragene. Behovet for seriøse, åpne og ryddige debatter omkring islamske tema er stort i en tid der diskursen fremdeles anføres av spekulanter og preges av sekundære kilder. Ikke minst er behovet for slike opplysende møtesteder sterkt for Norge og hovedstaden, med tanke på landets oppfostring av og erfaring med Utøya-morderen. I en slik situasjon bør det vises forståelse for at arrangørene ønsker forsiktighet for å hindre spekulative tabloid-oppslag, samt uønsket eksponering av de tilstedeværende.

LES OGSÅ: Islam Net nektet filming av foredrag

Behov for opplysende møtesteder

De samme stemmene, som på den ene siden roper «ytringsfrihet, åpenhet og liberalisme» når det angår egne kampsaker, vil på den andre siden stenge dører, hindre åpne debatter og drive med uthenging av verste tabloidsort når de forholder seg til stemmer de selv ikke liker eller er enige i - eller stemmer de rett og slett ikke kjenner til, men bare «har hørt om».

Per Sandberg fremhever seg selv som del av dette hylekoret, og det er nesten pinlig avslørende hvordan han som Frp-politiker, ønsker å irettesette seriøse aktører som Kari Toverud Jensen, med sterke beskyldninger om «ideologisk kapitulasjon».

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Har Per Sandberg selv deltatt på noen av Islam Nets arrangement, som han så sterkt tar avstand fra? Burde det settes et minstekrav til egeninnsats for ham og andre offentlige talspersoner som uttaler seg skråsikkert om Islam Net, al-Haddad, eller andre besøkende lærde? Hvor lenge skal Sandberg og andre tilsvarende aktører få gjenta sine beskyldninger om jøde- eller homofilihat, uten at det blir stilt krav om fullstendig dokumentasjon? Det forventes mer, rett og slett.