Kronikk

På sporet av et grønnere Norden

Sverige kan for første gang få et grønt parti i regjering. Hva vil det bety for Norden?

Valgsedler i Sverige

Søndag går svenskene til valgurnene. Miljöpartiet De Gröna kan for første gang havne i regjering.

Foto: Bertil Ericson / TT / NTB scanpix

Miljöpartiet de Gröna har gått til valg på å gjøre Sverige til det beste landet i verden på miljø. I 2030 skal 100 prosent av elektrisitetsproduksjonen være fornybar og biler og lastebiler skal være fossilfrie. Innen 2018 skal andelen reisende som kjører kollektivtransport fordobles.

I tillegg vil de stanse det svenske energiselskapet Vattenfall sine planer om å bygge flere kullgruver i Tyskland og investere det statlige pensjonsfondet i bærekraftige prosjekter.

For Norden vil det få stor betydning at Sverige går foran.

FØLG VALGET I SVERIGE: NRKs samleside

Regjeringsskifte innen rekkevidde

Miljöpartiet de Gröna kom inn i Riksdagen for første gang i 1988. Siden forrige valg i 2010 har de vært Sveriges tredje største parti, og i EU-valget i vår slo de Moderatarna og ble nest størst.

For Norden vil det få stor betydning at Sverige går foran.

Hilde Opoku, Miljøpartiet De Grønne

Nå går de til valg på et rødgrønt samarbeid med Socialdemokratene for å ta over regjeringsposisjonen etter Alliansen, bestående av Moderatarna, Folkpartiet, Kristdemokratarna og Centerpartiet.

Da vil Sverige følge etter Finland, der det grønne partier har vært med i regjering siden 2011.

På en av de ferskeste målingene i Svenska Dagbladet torsdag var de rødgrønnes forsprang på 6,2 %. Miljöpartiet lå her på 10,3 %. Et regjeringsskifte virker godt innen rekkevidde. Verken de rødgrønne eller Alliansen har imidlertid hatt flertall på målingene, og en mindretallsregjering virker som det mest sannsynlige.

HØR OGSÅ: Kronikkforfatteren i «Politisk kvarter» om det svenske valget

Følger vi etter?

Når svenskene starter den bærekraftige omstillingen for alvor, vil de forhåpentligvis føre til at vi følger etter.

I tillegg vil det skape nye muligheter for samarbeid om miljøløsninger over landegrenser. Et slikt samarbeid er avgjørende for å løse klimaproblemet, i en verden der vi er stadig tettere integrert med landene rundt oss. I klimapolitikken kan ikke de nordiske landene ha et ensidig nasjonalt fokus: vi må både bidra globalt og samarbeide om å skape en klimanøytral region.

På den måten kan vi utvikle våre samfunn raskere mot det lavutslippssamfunnet alle Grønne partier jobber for.

Dessuten er det helt avgjørende om de internasjonale klimaforhandlingene skal lykkes at grupper av rike land går foran og tar sitt klimaansvar. Det er helt nødvendig for å skape bevegelse i forhandlingene og bidra til å gjenreise tilliten mellom rike land og utviklingsland.

Mål: utkonkurrere flytrafikken

Norge og Sverige har begge rikelig med fornybar naturressurser og samarbeider allerede om utbygging av fornybar energi. Nå bør samferdselssektoren stå for tur. Planleggingen av framtidas transportsystem kan ikke stanse ved grensa til Norge.

Når svenskene starter den bærekraftige omstillingen for alvor, vil de forhåpentligvis føre til at vi følger etter.

Hilde Opoku, Miljøpartiet De Grønne

Målet med en nordisk samferdselspolitikk må være å fullstendig utkonkurrere flyreiser og at godstrafikken flyttes fra vei til bane.

Oppgradering og elektrifisering av Meråkerbanen til Storlien er et viktig steg i riktig retning. Nå må høyhastighetstog bygges fra Oslo, via Göteborg til København, og mellom Oslo og Stockholm. Nattoget mellom Oslo og Stockholm må gjenåpnes. Et sammenhengende nettverk av ladestasjoner for elbiler etter modell fra Nordens Grønne belte mellom Trondheim og Sundsvall må etableres flere steder, slik at elbiler blir konkurransedyktige med fossilbiler på tvers av grensene.

Det handler om tillit

En annen utfordring som ikke kjenner noen landegrenser, og som har vært et hett tema i den svenske valgkampen, er rasisme og hatkriminalitet. I EU-valget tidligere i år kom flere nye høyrepopulistiske partier inn i EU-parlamentet.

Det er helt avgjørende for at de internasjonale klimaforhandlingene skal lykkes at grupper av rike land tar sitt klimaansvar.

Hilde Opoku, Miljøpartiet De Grønne

De grønne partiene fremstår som en motvekt til disse partiene over hele Europa. For oss er mangfold en grunnleggende pilar i samfunnet – i naturen, men ikke minst i meninger, levesett, livsstil, kultur og næringer.

Miljöpartiets slagord i valget er «en varmere politikk, ikke klima». De har gått hardt ut mot det nynazistiske Svenskarnas Parti, som ligger an til å få sine første kommunestyrerepresentanter. Sverigedemokratene, som på målinger har vært i nærheten av å være Sveriges tredje største parti, er gjort til deres hovedmotstander. Sverigedemokratene er selverklært nasjonalistisk, går inn for å begrense innvandringen sterkt og blir omtalt som direkte fremmedfiendtlig.

LES MER OM SVERIGEDEMOKRATENE: Annerledespartiet

Også i Norge vil De Grønne jobbe for et samfunn som ikke gir grobunn for at slike partier vokser frem. Det handler om å skape et samfunn basert på tillit, der motsetningene og fremmedfrykten dempes. I tillegg vil vi kjempe for en mer human asyl- og innvandringspolitikk.

Gir legitimitet

I første omgang gir Miljöpartiets utvikling i Sverige oss legitimitet inn i lokalvalgkampen.

På flere nasjonale målingene ligger vi over sperregrensen. Kan hende havner vi i vippeposisjon ved stortingsvalget i 2017. I så fall vil vi forhåpentligvis ha et søsterparti som ikke bare har vist styringsdyktighet med en politikk som ligner mye på vår egen – men også vist at de har evnen til å gjøre ambisjoner til realitet og utvikle samfunnet på en måte som er bedre for både mennesker, dyr og natur.