Kronikk

Øk lærerlønnen!

Skal vi heve statusen til lærerne, kommer vi ikke forbi at lønnen må økes.

Elever og lærer i klassesituasjon på barneskole.

Søkningen til læreyrket går nedover, til tross for at politikerne i årevis har snakket om å øke lærernes status. Skal vi snu denne trenden, er det ikke til å komme forbi at lærerlønningene må økes, hevder leder i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud i kronikken. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I årevis har norske politikere snakket frem læreryrket som viktig og fremtidsrettet. Den ene statsråden etter den andre har satt læreryrket på dagsorden som en av sine viktigste prioriteringer. Bare i årene 2009–2014 brukte kunnskapsdepartementet 43 millioner kroner for å rekruttere flere inn på lærerutdanningen.

Nå står vi her, kalenderen viser 2018 og resultatene lar dessverre vente på seg. For å sikre god kvalitet på undervisningen også i fremtiden er tiden overmoden for å se realiteten i hvitøyet, og sette inn tiltak som gjør læreryrket mer attraktivt for generasjon-prestasjon.

Negativ trend

Søkertallene for 2017 kunne fortelle oss at den negative utviklingen er ufravikelig. For lærere i 1.–7. klasse gikk søkertallet ned med 3,6 prosent, mens 5.–10. klasse gikk ned med hele 5,5 prosent siden 2016. Om det fortsetter på denne måten står vi i fare for å mangle et stort antall lærere i fremtiden. En utvikling som kan føre til at de yngste vil møte flere assistenter og vikarer enn lærere i norske klasserom i årene som kommer.

Vi står i fare for å mangle et stort antall lærere i fremtiden.

Denne utviklingen er i full anmarsj allerede. Tall fra SSB viser at ufaglærte lærere stod for 8,1 prosent av undervisningstimene på grunnskolen i skoleåret 2016/2017. Dette er en økning fra de foregående årene, og har vært en trend siden 2013. I en undersøkelse blant skoleledere i Utdanningsforbundet kommer det frem at annenhver skole har en eller flere lærere som underviser uten godkjent utdanning.

At kvaliteten på undervisningen svikter våre yngste, de som er i en helt avgjørende fase for videre kompetansebygging er urovekkende. Det bør bekymre foreldre så vel som samfunnet for øvrig.

Utilstrekkelige tiltak

Om vi ikke lykkes med å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv har vi to valg i årene som kommer: Enten sette inn flere ufaglærte lærere, eller ha større undervisningsgrupper. Begge alternativene vil føre til dårligere kvalitet på undervisningen, og sette norske barn og unge bakerst i køen i et stadig mer krevende arbeidsmarked. Arbeidsmarkedet er avhengig av utdannede unge mennesker som har den kompetansen som kreves i arbeidslivet, så vel som videre utdanning for øvrig.

Tiden er overmoden for å sette inn tiltak som gjør læreryrket mer attraktivt.

Regjeringen har gjort flere gode tiltak for å heve statusen på læreryrket. Blant annet ved å heve inntakskravene på lærerutdanningen, og å gjøre utdanningsløpet om til en mastergrad. Med en høyere prestisje skulle man tro at økte lønninger også føyet seg inn i rekken av tiltak, men den gang ei. Dessverre er lønnsutviklingen til norske lærere for dårlig, og gir dermed liten effekt på omdømmebyggingen til læreren i gaten din. For å tilfredsstille morgendagens behov er vi avhengig av bedre lønnsvilkår for norske lærere.

Lavest lønn i Norden

Tall fra OECD i 2017 viser at norske lærere kommer dårligere ut hva gjelder lønn enn sine kolleger i Sverige, Danmark og Finland. Vi kan ikke lenger akseptere at norske lærere har de laveste lønningene i Norden. Lønn bør kunne brukes som et rekrutteringsvirkemiddel, og som et virkemiddel for å vokse i jobben. Mennesker som har tatt en mastergrad bør kunne forvente en tilfredsstillende lønn og en tilsvarende lønnsprogresjon.

Mens vi i Norge sitter selvtilfredse og snakker om fremtidens skole er den allerede innført i Skandinavias kunnskapsfabrikk, Finland. Uten å påstå at alt er perfekt i Finland, bør vi ta lærdom av hvilken plass læreryrket har hos våre finske naboer.

Der har læreryrket den samme statusen som advokater og leger har i Norge. Finnene har lokket de klokeste hodene til læreryrket, og sikret seg en bærekraftig utdanningsmodell.

Bedre lønnsvilkår til lærere er en god investering i fremtiden.

Høyere lønn gir flere lærere

En viktig forutsetning på veien til verdens beste skole er at lærerne får rom til å utføre sitt samfunnsoppdrag til det fulle. Bedre lønnsvilkår til lærere er en god investering i fremtiden. Det er viktig at elevene har de beste forutsetningene til å oppnå sitt fulle potensial, det har de kun med resultatorienterte og motiverte lærere.

Det er på tide å satse på kunnskap, fordi utdanning er nøkkelen til suksess for Norge i konkurranse med andre land. Norge kan aldri bli flest, men vi kan være best. Om vi ikke øker lønningene til norske lærere er jeg redd en lavere andel av generasjon-prestasjon vil velge lærerutdanningen, og at de som faktisk velger den får seg jobb i andre sektorer.

Vi må rett og slett gjøre læreryrket great again.

Følg NRK Debatt på Facebook