Kronikk

Norges nye Gullkyst

Det går så det griner her i nord – vi er landets nye gullkyst. Men vet egentlig folk i sør hva vi holder på med her oppe?

Illustrasjonsfoto

Vi ser en historisk investeringsbølge i Nordland, men den er fortsatt under radaren både i rikspolitikken og kapitalmiljøene, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Nordahl, Aleksander / NTB scanpix

Lenge har Vestlandskysten, fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord vært omtalt som «gullkysten». De bør passe seg: Nordland er Norges nye gullkyst.

Det de fleste ikke vet er at i Nordland lages alt fra aluminium, stål, laks, oljeutstyr til helseforetakenes it-programmer og kultur i verdensklasse. Slikt blir det gull av – og sterk vekst i regionen.

Under radaren

I 2002 var det krisestemning i Nordland. Det handlet for mange viktige bedrifter om å omstille eller forsvinne. Drahjelpen fra storting og kapitalmiljøene uteble. Nasjonalt var oppmerksomheten rettet mot andre i sør og vest.

Det de fleste ikke vet er at i Nordland lages alt fra aluminium, stål, laks, oljeutstyr til helseforetakenes it-programmer og kultur i verdensklasse.

Erlend Bullvåg

Bedriftsledere og kapitaleiere ble derfor tvunget til å se etter nye muligheter. Det fant de til gagns. Resultatet ble en historisk investeringsbølge i Nordland. Fortsatt under radaren både i rikspolitikken og kapitalmiljøene.

Virkeligheten er at på 15 år er flere hundre milliarder investert i havbruksnæringen, metallindustrien, kraftproduksjon, petroleumsnæringen, logistikksektoren, hotell og eiendom. Det har gitt formidable resultater. Store verdier skapes, eksporten øker sterkt – og det uten petroleum.

Produktivitet er nøkkelen

– Produserer på spreng, er et utsagn du ofte hører blant bedriftsledere i Nordland. Men lov til å produsere på spreng er ikke en selvfølge for Nordlands-bedriftene. Markedsutfordringer er en ting, men mange er bedriftene som får nei i møtet med de mange departementer og direktorater i sør som skal si sitt. Det finnes jo alltids en ny regel. Den voksende andelen byråkrater i sør skulle vel gi kortere saksbehandlingstid, ikke lengre.

Skal en være internasjonalt konkurransedyktige og håndtere svingninger i globale markeder, er produktivitet nøkkelen. De største Nordlandsbedriftene er blitt svært flinke til å fase inn ny teknologi, grønne løsninger, økt kompetanse og mer avanserte produkter.

Den voksende andelen byråkrater i sør skulle vel gi kortere saksbehandlingstid, ikke lengre.

Erlend Bullvåg

Dette er virkelig vibrerende høyteknologiske virksomheter med svært fremtidsrettet miljøteknologi og gode marginer. Havbruk og metallprodusentene er i verdensklasse på miljøteknologi og gjør kontinuerlig investeringer for å redusere miljøpåvirkningen av sin virksomhet.

Strenge krav

Norsk industri pålegges strenge miljøkrav. Men når nye bygg reises i Norge, importeres det stål med flere hundre ganger større miljøbelastning enn tilsvarende stål fra Nordland. Dette er kan kun gi mening på et trendy kontor i Oslo.

Siden det blir flere mennesker på kloden, flere som skal bo, flere som skal ha mat, bil og mobiltelefon, vokser etterspørselen jevnt og trutt for spesialiserte produkter fra nordlandsbedriftene. Mulighetene står i kø.

Når nye bygg reises i Norge, importeres det stål med flere hundre ganger større miljøbelastning, enn stål fra Nordland.

Erlend Bullvåg

Fornybar energi, store mineralressurser, stabil og flink arbeidskraft og god plass til havbruk og prospektive petroleumsområder vil utløse store investeringer i årene som kommer. Nordland har både mineraler og kraft som kan gi grunnlag for ytterligere industrivekst fremover. Om vi får lov.

Kunnskapsmangel

Ideen om å doble elkraftavgiftene nasjonalt for å flytte kraft sørover og ut av landet, virker – mildt sagt – mindre smart sett fra Nordland. Hvorfor det ikke er bedre å satse på kortreist kraft, satt i arbeid i Nordland? Dette tyder igjen på direkte kunnskapsmangel på sentralt hold. Norsk verdiskapning vil øke, mindre kraft går tapt på veien sørover og flere jobber skapes.

Følg debatten: NRKYtring på Twitter

Det meste vi holder på med på Gullkysten involverer bruk og forvaltning av naturressurser og nært samspill mellom mennesker og natur. For utviklingskreftene i nord er det svært frustrerende når bærekraftige og gode prosjekter møter langvarige, kostbare politiske og offentlige saksbehandlingsprosesser, fordi kunnskapen er for liten. Det er tidvis god underholdning når den ene etaten etter den andre vil at gullkysten heller skal være et museum enn et levende samfunn. Våkn opp. Skaff dere kunnskap om Gullkysten og bli positivt overrasket.

Legg etater utenfor Oslo

Utviklingen i folketall står dessverre ikke i forhold til suksessen i næringslivet. Forutsigbare rammebetingelser for næringslivet ville økt viljen til å bygge opp flere arbeidsplasser i tjenestesektorene og langt flere kompetansearbeidsplasser på Gullkysten. Sterke initiativ tas nå for å motvirke sentraliseringen mot østlandsregionen. Her kan staten gå foran med å legge noen av sine etater utenfor Oslo, noe som gjør at også private tjenesteytere følger etter.

Det er tidvis god underholdning når den ene etaten etter den andre vil at gullkysten heller skal være et museum enn et levende samfunn.

Erlend Bullvåg

Appetitten på å nyttiggjøre seg av mulighetene i Nord er stor. Ifølge rapporter er det i ferd med å bli investert flere hundre milliarder i private bedrifter og offentlig infrastruktur i Nord. Disse svært gode investeringene krever drahjelp for å bli realisert. Da trengs mange fremsnakkere. Fremsnakking er faktisk et ord fra Nordland, kanskje ikke tilfeldig. Meld deg på og snakk om mulighetene i for mer industri, mineralutvinning, kompetansejobber, havbruk, bedre veier og flyplasser. Petroleumsaktivitet og betydningen av et internasjonalt vibrerende næringsliv. Slik fremsnakking gjør godt for den nye Gullkysten.

Gullkysten strekker seg lengre

Det er ikke bare i Nordland det svinger. I Finnmark stimulerer petroleumsnæring, reiseliv og havbruk økonomien svært positivt, og i Troms gir satsing på statlige institusjoner sammen med fiskeri og reiseliv fremgang. Gullkysten er tross alt halve Norge i lengde.

Er du kapitaleier, eller kunnskapsrik og er lysten på nye muligheter? Ta invitasjonen og bli med på å skape mer gull på den nye Gullkysten!