Kronikk

Norge - en gullgruve av arkitektur

Norske arkitekter er blant verdens ledende på design. Lær av verden, men stol på deres eget talent.

Knarvik Kirke

Norske arkitekter leverer fremragende og moderne bygg, som samtidig er godt forankret i lokalmiljøet, skriver kronikkforfatteren. Knarvik kirke (Reiulf Ramstad Arkitekter) var et av stoppestedene for delegasjonen fra American Institute of Architects.

Foto: Hundven-Clements Photography

I sommer ledet jeg en gruppe på 100 amerikanske arkitekter på en rundreise i Norge, arrangert av American Institute of Architects Committee On Design (AIA-COD), hvor jeg er formann. Vår oppgave er å fremme god design blant våre medlemmer, det bredere designmiljøet og det alminnelige publikum, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi besøker historiske steder og studerer alt fra møbler til landskaper og byplanlegging, men først og fremst ser vi på bygninger. Alle typer bygg - siden medlemmene i COD designer alt fra bolighus til skyskrapere, kirker, museer, universiteter, sykehus og flyplasser, for å nevne noe.

Vår guidebok og stedene vi besøkte finner du her (pdf)

Hvorfor Norge?

Vår opprinnelige plan var å besøke Norge og Sverige, siden vi tidligere har arrangert konferanser i Finland og Danmark. Vi hadde allerede kjennskap til noen norske prosjekter gjennom internasjonale publikasjoner. Vi hadde sett noen av turistvegprosjektene, vi kjente selvfølgelig Snøhettas Operahus i Oslo, og vi kjente til Oslo-baserte Reiulf Ramstad Arkitekter, som i år ble tildelt prisen for verdens beste arkitektfirma av en jury bestående av 300 internasjonale dommere. Vi hadde også truffet Oslo-arkitekten Kristin Jarmund da hun ble tilkjent et æresstipend i AIA.

Vi ble gledelig overrasket når vi begynte å undersøke hva som kunne være verd å se i Norge, og oppdaget at det var en lang rekke arkitekter som produserte arkitektur på et høyt nivå.

Jeg mener norske arkitekter er blant verdens ledende i arkitektonisk design.

Jim CHildress

Disse arkitektene, noen er norske, andre utlendinger som bor og arbeider i Norge, skaper bygninger som bør inspirere erfarne og vel bereiste kolleger.

Vi oppdaget en gullgruve av fremragende arkitekter, og bestemte oss raskt for at vi ikke hadde nok tid til å besøke Sverige.

Hva inspirerte oss?

Det som først og fremst inspirerte oss var at alle typer bygg har design som fremmer energien og betydningen av bygningen, det være seg kontorbygg, skoler, kirker, bolighus, brannstasjoner, til og med toalettbyggene på rasteplasser langs motorveien.

Her er det tydeligvis støtte i både offentlig og privat sektor for nennsomt designede bygninger.

Jim Childress

Norsk arkitektur er slik at du vil være der, du vil henge der, du vil bo i det, sa arkitekten Jim Childress til NRK da de besøkte Bergen i sommer.

Vi bemerket oss at det har blitt lagt stor vekt på å tilpasse hver av bygningene vi besøkte til landskapet eller de eksisterende bygningene rundt. Formen og detaljarbeidet var inspirerende og nyskapende, men svært sjelden ble byggene stående «alene» som fremmede strukturer.

Arkitektur blir generelt mer og mer homogen. Men bygningene vi besøkte i Norge viste oss at det er mulig å skape ny og inspirerende design som er rotfestet i det lokalmiljøet hvor bygget befinner seg – knyttet til stedets historie. Inspirerende var det også å se hvordan nye materialer, detaljer og former ble valgt for å trå varsomt i landskapet og gjøre bygget holdbart over tid, enn som abstrakte formalistiske øvelser.

Når man betrakter Norge gjennom det beste av landets arkitektur, virker det som om det ligger i det norske DNA-et å sørge for en god balanse mellom samfunnets og individets behov.

Jim Childress

Og ikke minst, bygningene var komfortable. Svært komfortable. Tre og varme byggematerialer er normen, naturlig lys og utsikt blir vakkert fanget inn. Store flater blir brutt opp i mindre enheter gjennom interessante detaljer, noe som også bidrar til en følelse av velvære.

Dette er muligens en svært personlig tolkning fra min side, men norsk arkitektur formidler en kultur preget av sterke personligheter som samtidig er beskjedne nok til å samarbeide med andre. Når man betrakter Norge gjennom det beste av landets arkitektur, virker det som om det ligger i det norske DNA-et å sørge for en god balanse mellom samfunnets og individets behov. Det blir interessant å følge denne utviklingen etter hvert som Norge blir mer og mer internasjonalt orientert. Jeg håper og tror at dette fortsatt vil være en viktig kjerneverdi – den er altfor verdifull til å gå tapt.

Les også: 100 amerikanske arkitekter skal inspireres i Norge

Utfordringen: Veksten i byene

Når byene vokser, blir det en stor utfordring å beholde de intime kvalitetene vi fant i den norske arkitekturen. Dette problemet er ikke unikt for Norge, men jeg tror dere har noen valgmuligheter:

Jeg mener Norge bør unngå høybygg, 8–10 etasjer er nok. Høyere bygg virker isolerende og ødelegger fellesskapsfølelsen. Vancouver i Canada er et godt sted å finne inspirasjon til å løse balansen mellom høy utnyttelsesgrad og tetthet og menneskevennlig skala for utbygginger.

Form eksisterende byrom til miljøer med blandede funksjoner, med boliger og næringsvirksomhet i sameksistens. Vi så noen svært interessante områder i utvikling i Vulkan-kvartalet i Oslo og rundt Orangeriet og Tou Bryggeri i Stavanger. Vi lurer på om et liknende miljø vil kunne utvikle seg rundt den tekniske Høgskolen i Bergen.

Jeg mener Norge bør unngå høybygg.

Jim Childress

LES OGSÅ: Norske byggverk hedres for fremragende arkitektur

Begrens biltrafikken i byene i enda større grad enn i dag. Konsentrer parkeringen slik det er gjort i Bergen, eller gjem bilene i underjordiske parkeringshus. Norge har solid ekspertise i tunnelkonstruksjon.

Barcode, Bjørvika i Oslo

Bygg lavt, åtte-ti etasjer holder, oppfordrer den amerikanske arkitekten Jim Childress. I Barcode-utbyggingen i Oslo er det bygget opp til 22 etasjer.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Bevar grønne landområder ved å frede ubebygde områder slik det er gjort rundt Oslo og Bergen. I tillegg bør eksisterende parker og grøntområder bindes sammen. Ønsket om sammenhengende, grønne bykorridorer er en sterk idé vi fikk presentert via unge arkitekter og byplanleggere i Oslo.

Og til slutt: Sørg for at småbyer og mindre lokalsamfunn kan blomstre, slik at de kan ta av for presset fra de store byene. Strategien med å oppmuntre småsamfunn til å bli levende kommersielle, kulturelle og sosiale sentra er til en viss grad i ferd med å lykkes i USA, og står sentralt i en større debatt om både økonomi og livsstil. Mange av disse samfunnene er ikke lenger isolert, takket være bedre transport og internettet.

Sørg for at småbyer og mindre lokalsamfunn kan blomstre, slik at de kan ta av for presset fra de store byene.

Jim Childress

Les også: Behovet for en byvalgkamp

En bærekraftig arkitektur

Som tidligere bemerket: Norsk byggekunst passer meget godt inn i det lokale miljøet. En bemerkning vi fikk presentert av Arkitekt MNAL Ingerid Helsing Almaas, en av deres mest kunnskapsrike arkitekturkritikere, er imidlertid at det må jobbes mer for å oppnå reell bærekraft.

Dere har den kreative energien som behøves.

Jim Childress

Ønsker og krav om bedre energieffektivitet og bærekraftig bruk av materialer bør påvirke utformingen av bygningene.

Vi så dette i noen av prosjektene vi besøkte, men er fremdeles på et tidlig stadium. Norge har den kreative energien som behøves. Og – dessverre ulikt situasjonen her i USA – dere har den kollektive evnen og viljen som trengs for å utvikle nye materialer og systemer for å nå disse målene.

Lær av verden, men stol på dere selv

Jeg mener norske arkitekter er blant verdens ledende i arkitektonisk design. Deres verdigrunnlag er i økende grad relevant for alle. Jeg håper at de hjelpes videre frem, og at unge og lovende arkitekter får støtte. Det sier mye om deres land, og jeg kan ikke tenke meg noen bedre måte å vise frem norske verdier til resten av verden.

Lær av omverdenen, men støtt deres egne talenter for å vise oss den riktige veien videre.