Hopp til innhold
Replikk

Leietakerne er fornøyde

De private utleierne gjør en god jobb, mener leietakerne. Forbrukerrådet må se nøyere på sin egen rapport.

Morten Meyer, gen.sek. Huseierne

Private utleiere er i all hovedsak vanlige boligeiere som leier ut en del av boligen de selv bor i. Og de aller fleste har et godt forhold til leietakerne sine, skriver Morten Meyer.

Foto: Moment Studio

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet maler et skremmebilde av leiemarkedet og mener at dagens husleielov skaper mange konflikter. Hun foreslår at staten kan gi insentiver for utbygging av en større næringsdrivende utleiesektor. Dette er Huseierne uenig i.

Blyverket vil endre husleieloven og viser blant annet til Forbrukerrådets egen rapport. Forbrukerrådets rapport viser imidlertid noe helt annet enn det Blyverket og Forbrukerrådet påstår.

Andelen som er godt fornøyd med utleier er altså høyere når utleier er en privatperson enn en profesjonell utleier.

Forbrukerrådets undersøkelse ble gjennomført blant 1490 leietakere her til lands i januar 2021. Undersøkelsen viser at sju av ti leier av en privatperson. De private utleierne er i all hovedsak vanlige boligeiere som leier ut en del av boligen de selv bor i.

I rapporten svarer så mange som 94 prosent av leietakerne at de totalt sett er svært fornøyd eller ganske fornøyd der de bor nå. Leiemarkedet ser i det store og hele ut til å fungere bra.


For mange familier er det å leie ut deler av egen bolig en viktig inntektskilde, og de aller fleste har et godt forhold til leietakerne sine.

Det virker som om Forbrukerrådet ønsker seg flere kommersielle aktører i utleiemarkedet, og at de mener det er bedre å leie av profesjonelle aktører.

Erling Rein, Administrerende direktør i Asker og Bærum boligbyggelag skriver i en kronikk at markedet ikke kan styres av amatører, skal man få en slutt på konfliktene i utleiesektoren. Det er imidlertid ikke dekning for slike påstander.

Resultatene fra undersøkelsen til Forbrukerrådet viser at 78 prosent er «godt fornøyd med utleier totalt sett» når utleier er en privatperson. Når utleier er næringsdrivende eller kommersiell aktør er det tilsvarende tallet 74 prosent.

Til sammenligning svarer 61 prosent av leietakerne at de er godt fornøyde med utleier når de leier en offentlig eller kommunal leilighet.

Andelen som er godt fornøyd med utleier er altså høyere når utleier er en privatperson enn en profesjonell utleier.

For mange familier er det å leie ut deler av egen bolig en viktig inntektskilde, og de aller fleste har et godt forhold til leietakerne sine. Forbrukerrådets undersøkelse viser at leietakerne er mer fornøyde med å leie av privatpersoner enn næringsdrivende blant annet når det gjelder respekt for leietakers privatliv.

Leietakerne oppgir også at privatpersoner er enklere å forholde seg til som utleiere enn de næringsdrivende, og at de private utleierne er lettere å få tak i når det er noe.

Privatpersoner scorer høyere enn næringsdrivende også når det gjelder å ikke ha urimelige krav eller forventninger til leietaker. De beskrives også som flinkere til å ta godt vare på boligen og omgivelsene, og de er raskere til å reparere ting som går i stykker.

På alle disse kriteriene scorer altså privatpersoner som leier ut høyere enn næringsdrivende og kommersielle aktører.

Resultatene fra undersøkelsen til Forbrukerrådet viser at 78 prosent er «godt fornøyd med utleier totalt sett» når utleier er en privatperson.

Faktisk viser rapporten fra Forbrukerrådet at det kun er ett av kriteriene hvor privatpersoner som leier ut scorer lavere enn næringsdrivende, nemlig kjennskap til rettigheter og plikter ved utleie.

Det er det mulig å gjøre noe med. Og det er noe vi i Huseierne gjør hver eneste dag. Vi er enige i at det er rom for å forbedre dagens husleielov på enkelte områder. Men endringene kan ikke være drevet av følelser og synsing, men av fakta. Her snubler Forbrukerrådet stygt.

FØLG DEBATTEN: