Hopp til innhold
Kronikk

Lås døra for konspirasjonsteoretikerne

Det er på tide å vurdere å stenge Facebook- og Youtube-kontoer som sprer konspirasjonsteorier om koronaviruset.

twitter, Youtube og Facebook

Facebook, Twitter, YouTube og andre plattformer bør vise ansvar og stenge ned kontoer med konspirasjonsteoretisk innhold, eller i hvert fall fjerne innlegg, skriver kronikkforfatteren.

Foto: AP

Frykt og usikkerhet gir grobunn for konspirasjonsteorier. Blant konspirasjonsteoriene som sprer seg om koronaviruset er påstander om at det ikke eksisterer eller ikke er farlig.

I takt med at koronaviruset sprer seg i Norge og verden, har også de konspiratoriske forklaringene begynt å spre seg i sosiale medier.

Blant påstandene er at viruset ikke eksisterer. Det er en måte å dekke over at sykdomsutbrudd i virkeligheten skyldes stråling fra 5G-nettverk eller en unnskyldning for en finanskrise som uansett ville ha kommet som resultat av økonomisk globalisering og grådighet.

Overdrevet

Andre mener at mens viruset nok finnes, er trusselen kraftig hausset opp av legemiddelindustrien som vil tjene penger, myndigheter som ønsker å etablere mer kontroll i samfunnet, eller rett og slett et resultat av en dynamikk der ingen tør å si fra om at keiseren ikke har klær på seg og at koronaviruset er mindre farlig enn en vanlig influensa.
På den andre siden har vi dem som mener viruset både er reelt og farlig, at det allerede eksisterer vaksiner som skal slippes når panikken er på topp. Eller at viruset er sluppet løs bevisst for å gjøre mest mulig skade. Og som alltid under store epidemier, er det noen som vet hvem de skyldige er.

Blant påstandene er at viruset ikke eksisterer.

Da Svartedauden traff Europa på 1300-tallet, ble jøder flere steder beskyldt for å ha forgiftet brønner. Resultatet ble store forfølgelser i europeiske byer, der jøder ble sperret inne i synagoger og brent levende.

Heldigvis er det lite sannsynlig at vi vil se noe slikt denne gangen. Men flere har begynt å hevde at viruset er skapt eller spredt av jødiske finansfolk som ønsker å gjøre penger på en økonomisk krise.

Noen, som den britiske konspirasjonsteoretikeren og romøglefantasten David Icke, har bitt seg merke i at israelske forskere hevder å være i ferd med å finne opp en vaksine.

Ukjent farvann

Det er ikke rart at en del biter på kroken og sprer disse påstandene videre. Vi er på full fart ut i et ukjent farvann der ingen har vært tidligere. Det finnes ingen kart å navigere etter.

Ingen vet hvor alvorlig trusselen er, eller hva slags tiltak som vil vise seg mest effektive i ettertid. Mange er naturlig nok redde for seg selv og sin egen familie, eller for arbeidsplasser og personlig økonomi. Frykten og usikkerheten blir forsterket av motstridende uttalelser fra myndigheter som heller ikke sitter på noen fasit.

Facebook, Twitter, Youtube og andre plattformer bør vise ansvar og stenge ned disse kontoene, eller i hvert fall fjerne innlegg.

I en slik situasjon er det ikke rart at mange begynner å se seg om etter andre løsninger og forklaringer.

Flere facebookgrupper koker nå av forslag om strengere karantene, portforbud, rasjonering av mat, forsøk på å hevde at det hele er overdrevet, alternativbehandling for å styrke immunforsvaret eller bekjempe infeksjon og – altså – konspirasjonsteorier.

Felles for alt dette er at det er forsøk på å skape en følelse av trygghet og forutsigbarhet i en vanskelig og kompleks situasjon, akkurat som folk i eldre tid tydde til kirkene under epidemier for å gjøre bot for det de betraktet som en straff fra Gud.

Dessverre kan enkelte av disse forklaringene skape nye problemer. Ikke tilfeldig har koronaviruset blitt en strålende mulighet for «gamle kjenninger» på konspirasjonsmarkedet til å gjøre seg selv aktuelle og skaffe seg et større publikum.

Vi er på full fart ut i et ukjent farvann der ingen har vært tidligere, der det ikke finnes kart å navigere etter.

Inngangsbillett

Og det er langt fra utenkelig at dette, i hvert fall for noen av dem som oppsøker YouTube og andre nettsteder nå, kan bli en inngangsbillett til konspiratoriske forklaringer også på andre hendelser. Det inkluderer forklaringer som gjør allerede utsatte grupper til syndebukker. Andre forestillinger kan få enda mer konkrete og farlige konsekvenser.

Gjennom mesteparten av livet har jeg vært tilhenger av noe nær total ytringsfrihet. Mens jeg har advart mot rasisme, antisemittisme og konspirasjonsteorier har jeg samtidig forsvart retten til å ytre seg selv for nynazister og holocaustfornektere, selv om jeg også har forsvart andres rett til å bruke ytringsfriheten sin til å protestere mot dem.

Situasjonen er annerledes nå. Selv om det ikke er veldig sannsynlig, vil konsekvensene være alvorlige om mange nok mennesker i en usikker og skremmende situasjon begynner å følge «rådene» fra dem som mener koronaviruset ikke eksisterer eller ikke er farlig. Vi risikerer i verste fall at langt flere blir smittet, at helsevesenet blir overbelastet og at liv som ellers kunne vært reddet går tapt.

Jeg snakker selvsagt ikke om et forbud eller om straff for å spre denne typen konspirasjonsteorier. Men Facebook, Twitter, YouTube og andre plattformer bør vise ansvar og stenge ned disse kontoene, eller i hvert fall fjerne innlegg.

Det er allerede en viss presedens for dette: I mai i fjor kastet Facebook og YouTube ut flere ytterliggående stemmer, inkludert konspirasjonsteoretikeren Alex Jones og den svarte nasjonalisten og antisemitten Louis Farakhan.

For hverken samfunnet eller private aktører har noen plikt til å gi en talerstol til farlige ytringer.