Replikk

Kampen mot sentralisering er ikke teater

Forsøket på å stemple Senterpartiet som et parti som splitter det norske folk er en total skivebom fra Miljøpartiet De Grønne. Partiet blir i stedet regjeringspartienes fremste forsvarer.

Trygve Slagsvold Vedum, Sp

Mange opplever at regjeringen ribber dem for trygge og gode tjenester, og da er det Senterpartiets plikt å si ifra. Skriver Partileder Trygve Slagsvold Vedum i svaret til Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Om man skal oppsummere den blåblå regjeringen med ett ord må det bli «sentralisering». Så langt har regjeringen, med hjelp fra sine støttepartier, lagt ned lensmannskontor og lokalsykehus, samtidig som statlige arbeidsplasser forsvinner i rekordfart fra distriktene.

Da blir det ganske hult når nasjonal talsperson i MDG, Une Aina Bastholm, skriver at Senterpartiet prøver å skape splid mellom bygd og by. Det er det nemlig regjeringen som gjør.

Når Senterpartiet påpeker forskjellsbehandlingen og skjevfordelingen av tjenester, goder og like muligheter rundt om i hele landet så er det ikke å skape splid. Det er å påpeke problemene regjeringen skaper for norske bygder, noe MDG tydeligvis ikke ønsker å gjøre noe med.

Politiet sentraliseres

For det skulle bare mangle om ikke Senterpartiet sa tydelig ifra når folk over hele Norge reagerer på at lensmannskontoret deres blir lagt ned og sentralisert. Når lensmannskontoret forsvinner vet innbyggerne at ikke bare sikkerheten blir dårligere, men at det viktige forebyggende arbeidet politiet gjør i nærmiljøet forsvinner.

Folk over hele Norge reagerer på at lensmannskontoret deres blir lagt ned.

Et fjernt, men mobilt politi, som regjeringen ønsker å snakke så varmt om, kan aldri erstatte at lokalt tilstedeværende politi som er en del av lokalsamfunnet. Du får ikke politifolk som er med på håndballtreningen, som deltar på skoleavslutninger og er med på dugnaden i bygda når det ikke lenger er noe politifolk som bor der.

Når innbyggere rundt omkring i hele landet og politifolk selv føler regjeringens sentralisering på kroppen er det Senterpartiets plikt å tale deres sak.

Følg debatten: Facebook og Twitter

Sykehus sentraliseres

Både unge og gamle i bygd og by ønsker et godt og trygt sykehustilbud nær der de bor. Vi ser stadig eksempel i media om hvor galt det hadde kunne gått om ikke lokalsykehuset hadde vært der. Når det er minutter som teller, og når vind og vær gjør at fly og ambulansehelikopter ikke kan lette, da er vi prisgitt lokalsykehus med fullverdige tjenester rundt omkring i hele landet.

Når mange nå opplever og føler det er urimelig at regjeringen ribber dem for trygge og gode tjenester, da er det Senterpartiets plikt å si tydelig ifra.

Og om det ikke var nok at regjeringen legger ned og sentraliserer, flytter tjenestetilbud og jobber langt unna der folk bor, så gjør de det i tillegg vanskeligere for folk å komme seg dit. For regjeringen straffer bilister og pendlere. Her vet jeg at Bastholm og MDG er uenige med meg, de har vært tydelige på at de ønsker økte avgifter for det norske folk. Men jeg skulle ønske at MDG kunne være ærlig på det, i stedet for å forkle det i et grunt karakterangrep.

Bensinavgifter rammer distriktene

Et kollektivtilbud som finnes i storbyene er ikke-eksisterende i store deler av landet vårt. Da sier det seg selv at mange må ha bil. Derfor er også Senterpartiet en motstander avgiftsøkningen på drivstoff. Det vil i stor grad ramme de som ikke har noe annet alternativ enn bilen.

Det er Senterpartiets plikt å si tydelig ifra.

Avstanden til skole, jobb eller butikk blir ikke mindre selv om prisene på drivstoff øker, og en eventuell miljøgevinst er minimal ifølge transportøkonomisk institutt. I vårt alternative budsjett har vi foreslått en rekke klimatiltak som både vil gi norske arbeidsplasser og mindre klimagassutslipp.

Senterpartiet er enig i at vi i de store byene må få folk over på miljøvennlige kollektive alternativer. Vi har selv foreslått en differensiert veiprising der det er mulig. Men folk ellers i landet kjører ikke bil, eller pendler for moro skyld. De gjør det fordi de må.

MDG kaller det å stå opp for likeverdige og gode tjenester over hele landet for «Vedums teater». Vi i Senterpartiet ser ikke på denne viktige kampen om et godt og trygt tjenestetilbud for alle som et teater. Om det er det MDG vil kalle kampen for norske bygder og distrikt kan vi forsikre dere om at siste akt ikke er over.

Senterpartiet vil kjempe med nebb og klør for at det blir en så god slutt som mulig når teppet går ned for denne regjeringsperioden.