Kommentar

Ingen flere svar

Dagens avgjørelse fra Spesialenheten retter kraftig kritikk mot Hordaland politidistrikt. Men etterforskningen gir ingen nye svar på hvorfor Monikas dødsfall ble henlagt som selvdrap.

Monika Sviglinskaja

En 32 år gammel mann er siktet for forsettlig drap på Monika Sviglinskaja (8). Nå har Spesialenheten gitt Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for 'kollektiv brist og svikt' i saken.

Hordaland politidistrikt er på nytt gjenstand for kraftig kritikk. Denne gangen fra Spesialenheten for politisaker, som mener politiledelsens håndtering av varslerrapporten var «kvalifisert klanderverdig». Varsleren Robin Schaefer får skryt for sin innsats for å få Monika-saken gjenopptatt, og Spesialenheten mener politiledelsens oppfølging var «utilstrekkelig og faglig for dårlig.»

LES OGSÅ: Hvorfor stirrer politiet seg blind på én teori?

Politidistriktet ilegges en bot på 100.000 kroner – et forelegg mange vil mene at fungerende politimester burde vedtatt umiddelbart. Det nærmeste man kommer personlig ansvar er kritikk av politiinspektøren som var påtaleansvarlig for saken – og som gjentatte ganger holdt fast ved at saken måtte forbli henlagt som selvdrap. Men saken mot vedkommende er henlagt etter bevisets stilling.

Fortsatt har man ikke fått noen skikkelig forklaring på hvorfor varslerens bekymringer ikke ble tatt på alvor.

Olav Rønneberg, krimkommentator i NRK

Hvorfor ble saken henlagt?

Det største problemet er svarene som ikke kom i dag. Spesialenheten har undersøkt etterforskningen av Monikas dødsfall og hvorfor saken ble henlagt som selvmord. Men dette er foreldet i strafferettslig forstand, det betyr at ingen i politiet lenger kan straffes for eventuelle feil begått i denne fasen. Dermed får vi heller ikke vite noe mer om hva som ble funnet og hvilke konsekvenser dette kunne fått for enkeltpersoner.

Det største problemet er svarene som ikke kom i dag.

Olav Rønneberg, krimkommentator i NRK

Mye tyder imidlertid på at heller ikke Spesialenheten kom til bunns i sakens kjerne; hvorfor ble dødsfallet til en åtte år gammel jente henlagt som selvmord når en rekke omstendigheter tydet på det motsatte?

LES OGSÅ: Kan få konsekvenser for enkeltpersoner

Varslerens bekymringer

Kanskje kommer man aldri noe nærmere svaret på dette spørsmålet. Fortsatt har man heller ikke fått noen skikkelig forklaring på hvorfor varslerens bekymringer ikke ble tatt på alvor. Tiden er i ferd med å renne ut for å få disse svarene på bordet. Men saken er ikke endelig avsluttet; det er sannsynlig at moren og hennes advokat vil klage dagens vedtak inn for riksadvokaten. Samtidig ventes det en egen rapport fra Arbeidstilsynet, og en gjennomgang foretatt av et eksternt advokatfirma på oppdrag fra Justisdepartementet.

I øyeblikket er Geir Gudmundsen etter eget ønske permittert fra stillingen som politimester i Bergen. Spørsmålet er om han noen gang kommer tilbake.

Olav Rønneberg om Spesialenhetens konklusjon

SE VIDEO: Olav Rønneberg kommenterer Spesialenhetens konklusjon i dag.