NRK Meny
Replikk

Ingen fiskealarm

Den største utfordringen når det gjelder fisk er fortsatt at vi spiser for lite av den.

Fersk laks

Denne uka har Helsedirektoratet kommet med en presiseringer om hvor mye laks gravide og unge kvinner bør spise. Men det er store sikkerhetsmarginer, skriver fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Knut-Inge Klepp, i denne replikken.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Når Helsedirektoratet og Mattilsynet gir råd til befolkningen om å begrense inntaket av ulike matvarer, er det alltid lagt inn store sikkerhetsmarginer – både for fisk og en rekke andre matvarer. Dette er for at de som spiser mer av en matvare enn det som er anbefalt, ikke skal få i seg for store mengder uønskede stoffer.

Rådene kan gjelde spesielle matvarer i en periode, eller ulike grupper, for eksempel gravide. Informasjonen oppdateres kontinuerlig og legges ut på Matportalen.

Råd om fisk til unge kvinner

Unge kvinner og gravide anbefales å spise to til tre fiskemåltider i uka, hvorav halvparten bør være fet fisk. Unge kvinner og gravide bør ikke spise mer enn to måltider fet fisk i uka over lang tid.

Gravide anbefales ikke mer enn to måltider fet fisk, som for eksempel laks, i uken.

Knut-Inge Klepp, assisterende helsedirektør

Vi gir en rekke råd om kosthold til gravide. Blant annet anbefaler vi gravide ikke å spise ferskvannsfisk over én kilo på grunn av miljøgifter. Av samme grunn anbefales gravide ikke mer enn to måltider fet fisk, som for eksempel laks, i uken. Undersøkelser viser at det er svært få som spiser mer fet fisk enn dette.

LES OGSÅ: Forskere og leger advarer mot oppdrettslaks

Gravide og unge kvinner spiser for lite fisk

Unge kvinner spiser i dag lite fisk. Kvinner i alderen 18-29 år spiser, ifølge undersøkelsen Norkost, i gjennomsnitt cirka 260 gram fisk totalt i uken (fet og mager), mens anbefalt inntak er 400 gram per uke. Ifølge samme undersøkelse spiser mer enn halvparten av unge kvinner ikke laks overhodet.

Mer enn halvparten av unge kvinner spiser ikke laks overhodet.

Knut-Inge Klepp, assisterende helsedirektør

Fet fisk er en av hovedkildene til vitamin D og de lange omega-3 fettsyrene. Fisk er også en god kilde til B12, jod og selen. Dette er spesielt gunstig for gravide. Inntak av fisk, fiskeolje og lange flerumettede omega-3-fettsyrer kan redusere risikoen for hjertesykdom.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Vi kunne vært tydeligere

Vi ser at vi kunne vært tydeligere i vår kommunikasjon omkring rådet om fet fisk til unge kvinner og gravide.

Den største utfordringen når det gjelder fisk er fortsatt at vi spiser for lite av den. Dette er det stor enighet om.

Knut-Inge Klepp, assisterende helsedirektør

Den største utfordringen når det gjelder fisk er fortsatt at vi spiser for lite av den. Dette er det stor enighet om. Det er også enighet om den positive effekten fisk har på helsen.

Like fullt er det viktig at de anbefalingene som går ut til folk er tydelige, har en klar margin for sikkert inntak og at det er full åpenhet om bakgrunnen for de anbefalingene som kommer.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Store sikkerhetsmarginer

Har du spist mer enn anbefalt mengde fet fisk utgjør ikke dette nødvendigvis en helserisiko, men det reduserer sikkerhetsmarginene. Disse marginene er store.

Risikovurderingen er gjort ut fra et verstefallsscenario slik at også de som spiser mer enn den mengden som er anbefalt i våre råd skal være trygge.