Hopp til innhold
Kronikk

Industriell aktivitet og åpenhet

Equinor legger inn en stor innsats for å sikre åpenhet om vår virksomhet og at det ikke skjer uønskede hendelser.

Bilde fra Bakken-feltet i North Dakota der Equinor har sin virksomhet.

Equinor har hatt virksomhet på land i USA siden 2009. Dette bildet fra 2015 er fra Bakken-feltet i North Dakota.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

NRK Brennpunkt sendte onsdag 9. desember en dokumentar om landbasert olje- og gassvirksomhet i USA. De tegner et bilde av risiko, miljøkonsekvenser og manglende åpenhet som vi ikke kjenner oss igjen i.

Jeg har selv vært landsjef for Equinor i USA og sett hvordan industrien tar sikkerhet på alvor, og ikke minst hvor mye innsats Equinors egne ansatte setter inn for å sikre åpenhet om vår virksomhet og at det ikke skjer uønskede hendelser.

Equinor har hatt virksomhet på land i USA siden 2009. Enorme olje- og gassressurser ble gjort tilgjengelige gjennom kombinasjonen av ny teknologi og vilje til å investere som følge av høye priser.

Oljen og gassen utvinnes ved hjelp av en teknologi som kalles hydraulisk frakturering. Metoden involverer injisering av hovedsakelig vann og sand, men også noen kjemikalier, for å skape sprekker i skiferlag med olje og gass for å utvinne denne.

En slik storstilt utbygging påvirker også de som bor i nærheten.

I dag finnes det rundt 2 millioner slike brønner i USA, og utviklingen har gjort USA til energieksportør for første gang på mange tiår.

En slik storstilt utbygging påvirker også de som bor i nærheten. Utbyggingen er mye mer desentralisert enn det vi kjenner fra land som Norge, og kommer i mange tilfeller tett opp til boliger, bondegårder og annen bebyggelse.

Det er støtte til denne produksjonen i USA. I tillegg til å gi energiuavhengighet, verdiskaping og gode jobber, har også denne produksjonen medført betydelige reduksjoner i klimautslippene fordi gass utkonkurrerer kull.

Våre CO₂-utslipp fra Appalachian-området er blant de laveste i Equinor. I Bakken er CO₂-utslippene rundt det globale snittet, og vi jobber derfor målrettet for å redusere utslippene.

Vi har over tid lykkes med å redusere fakling og dermed utslippene betydelig. I sist kvartal var utslippene redusert til rundt 10kg CO₂ per fat, og det er langt under det globale gjennomsnittet, men fortsatt litt over snittet i Equinor.

Kjemikaliene benyttes i lukkede prosesser og håndteres i henhold til krav og retningslinjer.

Som Brennpunkt viser er noen også kritiske til utvinningen, og en bekymring som ofte tas opp i USA er bruken av kjemikalier i denne prosessen.

Kjemikaliene benyttes i lukkede prosesser og håndteres i henhold til krav og retningslinjer fra både lokale og føderale myndigheter. Equinor har ikke hatt hendelser hvor kjemikalier eller andre produkter har forurenset grunnvannskilder.

Siden vår inntreden på land i USA har Equinor vært en pådriver for åpenhet om hvilke kjemikalier som brukes og hvilke negative effekter de kan ha dersom de kommer på avveie.

Dette gjelder både gjennom nettstedet FracFocus, hvor Equinor var aktivt med i etableringen, som er tilgjengelig for alle som ønsker informasjon, og gjennom oppslag med sikkerhetsdatablader på våre anlegg.

Brennpunkt tar opp at enkelte kjemikalieblandinger ansees som forretningssensitive av leverandørene. Selv om leverandørene ikke offentliggjør forretningssensitive detaljer, så er all bruk av kjemikalier i henhold til regelverket etablert av miljømyndighetene i USA.

I Equinor har vi stor forståelse for at naboer til vår virksomhet ønsker informasjon om det som skjer. Derfor støtter vi åpenhet om kjemikaliebruk og virksomheten vår.

Samtidig er vi noen ganger begrenset av hva leverandører selv er villige til å dele av konkurransemessige grunner. Men selv for disse produktene er informasjon om potensielle skadevirkninger, krav til håndtering og overordnet innhold åpent tilgjengelig.

Myndighetene i de ulike statene har også anledning til å kreve ytterligere informasjon når det er nødvendig.

Equinor har ikke hatt hendelser hvor kjemikalier eller andre produkter har forurenset grunnvannskilder.

Aktiviteten vi gjennomfører finner hovedsakelig sted på arealer eid av private landeiere og hvor vi er avhengige av avtaler og tillit fra landeierne for å få lov til å bore og produsere.

Dette ansvaret tar vi på stort alvor. Våre ansatte bor og jobber selv i de samme samfunnene og er selvsagt like opptatt som alle andre av at vår virksomhet gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.

Ingen industriell virksomhet er helt risikofri, og Equinor har hatt noen ulykker og uønskede hendelser på land i USA. Disse blir gransket for å sikre læring og unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.

Vi ser at vi de senere år har hatt en betydelig forbedring i våre resultater for helse, miljø og sikkerhet i USA. Dette har skjedd samtidig som vi har jobbet hardt med å forbedre lønnsomheten i denne delen av selskapet.

Equinor vil fortsatt støtte økt åpenhet og gode reguleringer for den landbaserte virksomheten i USA.