Kronikk

Hva betyr et løfte, Stoltenberg?

Vi er mange som har vært glade for løftene om avvikling av pelsdyroppdretten. Men løfter er ikke nok. For dyrene er det bare handling som teller, skriver NOAH-leder Siri Martinsen i dette åpne brevet til statsminister Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg

Det kan vel ikke være at løftet du ga den dagen jeg hadde mest tro på dere, likevel ikke var noenting verdt? Siri Martinsen i NOAH spør statsministeren om pelsdyrnæringen i dette åpne brevet.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Det er valgår. Det gis løfter. De fleste handler om hvordan vi velgere kan få det bedre. Men for ti år siden ble det også gitt et løfte om at pelsdyrene skulle slippe de trange burene på farmene. Statsminister Stoltenberg: Er det løftet noe verdt idag, når regjeringen sitter i pelsdyrforhandlinger?

Da Arbeiderpartiet vedtok avvikling av pelsdyroppdrett i 2011, satt vi begge i salen. Et klart flertall av dine partifeller brukte voteringslappene til dyrenes beste, og tok endelig Veterinærforeningens og Veterinærinstituttets kritikk av pelsdyroppdrett på alvor. Da hadde jeg tro på dere. Også på deg; selv om jeg viste at sentralstyrets forslag var et annet enn det som vant frem på landsmøtet. For da du gikk opp på talerstolen og skulle avslutte møtet, sa du følgende: «Det som vedtas her, det blir norsk politikk».

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Det betød at også du sto bak pelsdyravviklingen. Det betød at du tok dine partikollegaer og velgere på alvor. Og siden de i denne saken tok dyrene på alvor, måtte det bety at det samme gjorde du.

Det var lett å love dette

Men egentlig hadde dere gitt dette løftet for pelsdyrene allerede i 2003: Da samlet hele Stortinget - inkludert Arbeiderpartiet - seg rundt løftet om avvikling av pelsdyrnæringen dersom ikke dyrene fikk utløp for bevegelsesfrihet og adferdsutfoldelse innen ti år, eller dersom det ikke var vesentlig bedring i deres mentale tilstand.

Det var lett å love dette. Alle var enige.

Siri Martinsen, leder i NOAH

Det var lett å love dette. Alle var enige. Noen kanskje trodde at det var mulig for mink og rev å få utfoldelsesmuligheter i fangenskap, selv om vi allerede da visste at dyrenes behov var - bokstavlig talt - kilometervis unna livet i buret.

Men de få kvadratcentimetrene som reveburene ble utvidet med i nye forskrifter, utgjør, som vi vet, ingen kvalitativ forskjell for dyrene. 1,2 kvadratmeter nettingflate kan fortsatt ikke måles opp mot kvadratkilometre av skog. Og minkburene; de blir ikke engang større, og er like langt fra de elvebreddene minkene alltid søker seg til i det fri. Muligheten for adferdsutfoldelse er fortsatt så dårlige som de kan få blitt. Det er bare netting hvor dyrene enn snur seg - ingen graving, ingen svømming, ingen løping, ingen sosial adferd og naturlig lek. Deres liv ser ut slik det alltid har gjort. Og er de fortsatt redde? Ja, ingen klare forskjeller i fryktsomhet er påvist fra da til nå - og selv om enkeltdyr skulle være mindre redde enn andre, er de ikke nødvendigvis mindre nedtrykte mellom de seks nettingveggene.

For troverdighetens skyld

Rådet for dyreetikk uttalte så tidlig som i 1994 at det ville være «urealistisk å forestille seg at det vil være mulig å tilfredsstille alle basale adferdsbehov hos pelsdyr i bur». De politikere som hadde kunnskap om dyr, visste hva de bestemte: Et vedtak om avvikling av pelsdyroppdrett senest i 2013.

Løftet fra hele Stortinget i 2003 må holdes. Løftet fra Arbeiderpartiet i 2011 må også holdes. Men ikke bare for pelsdyrenes skyld; også for troverdighetens skyld - for din regjering, for ditt parti, for vår alles tillit til politikerne.

Siri Martinsen, leder i NOAH

Nå er året kommet, og dere fornyet løftet ifjor: Landbruksmeldingen lovet at en utredning om pelsdyrnæringens skjebne skal legges frem av regjeringen til behandling i Stortinget. Av denne regjeringen.

Det er allerede gitt hva utredningen må si: Løftet fra hele Stortinget i 2003 må holdes. Løftet fra Arbeiderpartiet i 2011 må også holdes. Men ikke bare for pelsdyrenes skyld; også for troverdighetens skyld - for din regjering, for ditt parti, for vår alles tillit til politikerne.

LES OGSÅ: Pelsdyrenes skjebneår

Kan utgjøre forskjellen som trengs

Likevel får man høre at det forhandles intensivt, at det ikke er noen avklaring. Men avklaringen har vært der hele tiden: I regjeringen er det flertall for avvikling, det eneste som mangler er at flertallet er handlekraftig. Og avhenger ikke det nettopp av deg? Er det ikke nettopp i slike situasjoner som den vi ser i pelsdyrsaken, hvor du må gripe inn og sørge for at løfter blir holdt overfor alle som har stolt på Arbeiderpartiet? For er ikke dette løftet like viktig for deg som for alle oss andre som bryr oss om at dyr lider overlast.

Vi er mange som har vært glade for løftene deres. Hvert positivt ord har vi ønsket velkommen. For dyrene derimot, teller bare handling.

Siri Martinsen, leder i NOAH

Vi er mange som har vært glade for løftene deres. Hvert positivt ord har vi ønsket velkommen. For dyrene derimot, teller bare handling.

Hvor mange ganger har jeg ikke ønsket at våre ord, våre avgjørelser kunne bidra til å fjerne den lidelse som fagrapport etter fagrapport bekrefter - hvis man ikke skulle klare å se den med egne øyne? Stoltenberg; du kan gjøre nettopp det som så mange ønsker at vi kunne - dine ord og avgjørelser kan utgjøre den forskjellen som trengs: legg ned pelsnæringen nå!

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Var det likevel ikke noe verdt?

Kanskje det er noen som forteller deg at dette bare er én sak av mange. At hvis du «lar Senterpartiet vinne» denne saken når dere nå sitter ved forhandlingsbordet, så kan du «la SV vinne noe annet». Det er ikke slik det er. Denne saken sier noe grunnleggende om deg og om oss alle. Om løftet brytes, forteller det at hensynet til dyr alltid kan forhandles bort, uansett hvor sterk sak de har.

Det er ikke mandat som mangler: Partiet ditt har vedtatt avvikling, flertallet i befolkningen og i regjeringen ønsker avvikling - og dere har alle lovet det.

Siri Martinsen, leder i NOAH

Det er ikke informasjon som mangler: En rekke land - nylig også Nederland som inntil nå har vært verdens tredje største minkoppdretter - har forbudt pelsdyroppdrett før oss, basert på den etologiske kunnskapen vi alle har tilgang til. Det er ikke mandat som mangler: Partiet ditt har vedtatt avvikling, flertallet i befolkningen og i regjeringen ønsker avvikling - og dere har alle lovet det.

Hva er det som mangler, Stoltenberg? Det kan vel ikke være verdien av ordene dine? Det kan vel ikke være at løftet du ga den dagen jeg hadde mest tro på dere, likevel ikke var noenting verdt?