Kommentar

Høyres abortdilemma

En av de tøffeste debattene på Høyres landsmøte vil handle om abortloven. Spørsmålet er om Høyres valgfrihet også skal gjelde for kvinner i en vanskelig situasjon.

Erna Solberg

I helgen holder Erna Solberg og Høyre landsmøte. De skal blant annet ta stilling til programforslaget om innstramming i abortloven.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Høyre blir jevnlig beskyldt for å være utydelige og pregløse i valgkampen, som for alle praktiske formål har vart en stund. Desto større oppmerksomhet får partiet når det prøver å mene noe som både er tydelig og kontroversielt, som programforslaget om innstramming i abortloven. Etter 40 år med abortlov og bio- og genteknologi i rask utvikling, opplever alle de politiske partiene press på seg for å formulere en passende politikk.

Sterke reaksjoner

Høyres første programforsøk lød «fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortgrunnlag». Reaksjonene lot ikke vente på seg, og de kom først og fremst fra høyrefolk. Profilerte høyrekvinner holdt ikke igjen på noen måte, og beskyldte programkomiteen for å flytte kvinners rettigheter flere tiår tilbake i tid.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og de kom først og fremst fra høyrefolk.

Trine Eilertsen, kommentator i NRK

Selv da programkomiteen justerte formuleringen i andreutkastet til «endre abortloven slik at egenskaper ved fosteret ikke er selvstendig abortkriterium etter grensen for selvbestemt abort», uttalte Høyre-veteranen Kaci Kullmann Five til Aftenposten at «Jeg mener meget sterkt at man ikke må endre en lov som har fungert bra i så mange år. Abortloven er kjempet frem under stor motstand. Den gir kvinner og familiene et fritt valg, som er noe Høyre ellers legger meget stor vekt på».

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Det perfekte barnet

I den siste setningen finner vi noe av kjernen i det som vil bli en av de tøffeste debattene under Høyres landsmøte i helgen. Sorteringssamfunn versus enkeltpersoners, altså kvinners, valgfrihet. Leder av programkomiteen, Bent Høie, argumenterer for innstrammingen ved å vise til hvordan mennesker som i dag lever med avvik som kan utløse abortønske hos kvinner, opplever seg diskriminert. Kvinners mulighet til å velge bort enkelte egenskaper ved fosteret krenker altså allerede eksisterende mennesker, og kvinner bør dermed fratas den muligheten.

Får flertallet i Høyres programkomite endringen vedtatt, betyr det at kvinner, som i dag, skal brette ut sitt liv for en nemnd.

Trine Eilertsen, kommentator i NRK

Logikken snus på hodet når motstanderne av endringen argumenterer. De kjøper ikke premisset om at enhver kvinne velger disse undersøkelsene fordi hun jakter på det perfekte barnet. De åpner for at hver enkelt kvinne har en unik livssituasjon, som bare hun kjenner, og som sterkt påvirker hennes evne og ønske om å bringe frem et barn med potensielt store handikap. Hun tar altså ikke sitt valg for å rangere mennesker, men med utgangspunkt i sin livssituasjon. Får flertallet i Høyres programkomite endringen vedtatt, betyr det at kvinner, som i dag, skal brette ut sitt liv for en nemnd. Men endringen tolkes i retningen av at terskelen for å få en nemndvurdering øker.

Misbruk av valgfriheten

Motstanderne vil minne om at Høyre vanligvis uttrykker sterk tiltro til individets evne til å ta gode valg for seg selv, og mene at denne innstrammingen går på tvers av et slikt syn. Tilhengerne vil understreke at individets valgfrihet skal skjermes inntil et visst punkt, og det punktet inntreffer når andre mennesker rammes av en persons valg.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

I motsetning til KrF, som argumenterer rendyrket for retten til liv, og ønsket om å beskytte alle fra og med unnfangelsesøyeblikket, argumenterer flertallet i Høyres programkomite med utgangspunkt i hensyn til mennesker som kan tenkes å oppleve seg krenket av dagens praksis. Videre argumenterer flertallet med utgangspunkt i at kvinner som har denne valgmuligheten, uvegerlig vil misbruke den til å abortere seg ut av en litt slitsom livssituasjon.

Forholdet til velgerne

Skulle Høyre vedta denne innstrammingen i abortloven, kan det påvirke partiets forhold til velgerne, som kan oppleve at partiet motsier seg selv: På den ene siden er det avgjørende viktig at familiene får fordele foreldrepermisjonsuker mellom mor og far uten myndighetenes innblanding. På den andre siden mener partiet at nemnder og politikere skal ta beslutninger som nok påvirker kvinners og familiers liv i mye større grad enn fordelingen av noen permisjonsuker. Det er ikke helt enkelt for partiets kvinnelige velgere å forstå hvordan partiet havnet der. Den potensielle samarbeidspartneren KrF vil derimot juble over et slikt vedtak, og vil ha et godt argument når de viser til at Høyre er partiet som møter dem på verdier.

Det er ikke helt enkelt for partiets kvinnelige velgere å forstå hvordan partiet havnet der.

Trine Eilertsen, kommentator i NRK

Høyre har tidligere valgt å fristille representanter i verdispørsmål, og kanskje åpner den muligheten seg igjen. Endringsforslagene som er kommet inn før landsmøtet tyder uansett på at motstanderne av lovendringen har hatt godt gjennomslag. Kanskje ender det med at Høyre ikke nevner abortloven overhodet i sitt nye program.