Kronikk

Historien bak vår suksess

Vi er trenere og støtteapparat for et av Oslos beste fotballag i vår årsklasse, og vi har i løpet årene med vårt lag nesten ikke hatt frafall av spillere. Det er resultatet av en bevisst filosofi rundt differensiering og inkludering.

Langhus

Dette bildet er fra premieutdeling under Norway Cup i 2010. Langhus' '97-gutter hadde kommet på en imponerende tredjeplass.

Langhus Gutter 97 har siden vi begynte med 11-er-fotball vært et av Oslo fotballkrets beste lag i denne årsklassen. Samtidig har vi nesten ikke hatt frafall av spillere. I sommer var vi den eneste klubben med tre lag i G16 års-klassen i Dana Cup i Danmark.

Hva har vi gjort for at vi har lykkes med både satsing både på topp og bredde?

SE VINN ELLER FORSVINN: Innblikk i overgangen fra barne- til ungdomsidretten

Suksessnøkler

På Langhus er det tre barneskoler. Med ett lag per skole ble det ofte konflikter om trenerfilosofi, og frafall av trenere rundt overgangen til 11-er-fotball og sammenslåing av lagene i 12-13-årsalderen. Dette førte også til frafall av spillere. I forbindelse med en håndballcup i 2006 kom noen av fotballtrenerne i kontakt, og det endte med planen om Team Langhus.

Sju år senere kan vi konkludere med at dette prosjektet har vært vellykket. Det er flere forklaringer på hvorfor det ble sånn:

1. Det var mange involverte i Team G97 fra dag én (dette gjør at ingen sliter seg ut).
2. Gradvis differensiering først fra cirka 13 års alder (på en «smart» måte noe tidligere på spilløvelsene på treningene).
3. Mulighet til å kombinere fotball med andre aktiviteter.
4. Lite press med hensyn til antall treninger.
5. Ikke altfor mange cuper og aktiviteter ved siden av de faste treningene.
6.
Lav inngangsterskel med hensyn til penger og utstyr.

LES OGSÅ: Likhetstankegang straffer spillerne, av daglig leder Norsk Fotballakademi Terje Lübeck

Differensiering

Rundt 50 spillere ble med over fra 7-er til 11-er -fotball. Vi lykkes med å få til et tilbud der vi greide å beholde både topp og bredde. For å kunne få dette til i praksis, må det være mange trenere da kampene for alle våre tre lag spilles samtidig. Hovedtrenere må ikke bare tenke resultater for lag 1, men må også legge til rette for fotballgleden på lag 2 og 3. Alle spillerne våre trener sammen, men i og med at vi er mange på trenersiden er det i hovedsak differensierte treninger.

Kampledelse innebærer totalforbud mot roping fra sidelinjen om hva spillerne skal foreta seg under kampen.

Øvelsene har ofte vært de samme på de ulike gruppene, men det kreves mer på nivå 1. På treningene har vi vektlagt aktiviteter som innebærer mye ballkontakt. Kontroll over ballen og terping på teknikk har vært faste innslag, i tillegg til utstrakt spilleaktivitet basert på smålagspill på små flater.

Kampledelse innebærer totalforbud mot roping fra sidelinjen om hva spillerne skal foreta seg under kampen. Spillerne får ta valgene selv, så kan trener kommentere i etterkant gode og dårlige valg.

Spillere forandrer nivå!

Dessuten er det stor fokus på mentalitet, respekt og konsentrasjon. Hvem som kommer lengst med fotballen, er etter vår mening vanskelig å se tidlig. Drivkraft og treningstalent mener vi er det viktigste, og den beste spilleren i dag, var ikke den beste da han var sju år. Det er altfor mange skråsikre meninger om enkeltspillere i altfor tidlig alder.

Den beste spilleren i dag, var ikke den beste da han var sju år.

Vi har lykkes både med å få resultater og få til et godt «breddetilbud» der alle våre spillere trives godt. At vi har lykkes med et godt «breddetilbud» ser vi på treninger og på kamper – og det at vi har økt antall spillere år for år tyder vel også på at trivselen er høy. Etter hvert har vi fått noen spillere fra våre naboklubber og vi har fått tilbake spillere som har hatt pauser på opptil tre år. I dag er vi 62 spillere.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Færre cuper, mange foreldre

Svært mange av våre spillere driver med andre aktiviteter enn fotball. Andre av spillerne går på ski, spiller gitar, går på teaterskole eller andre ting. Det er viktig at vi ikke stiller krav til at alle må komme på alt som er av treninger. Det må være rom for andre interesser også. Men skal du bli en god fotballspiller må en selvfølgelig trene mye og mest fotball når en blir litt eldre.

Det må være rom for andre interesser også.

Vi har heller ikke hatt veldig stor deltakelse på cuper utenom sesongen. Vi har prioritert trening i disse periodene og har også lagt inn én ti, to måneders pause etter at sesongen er ferdig. På denne måten blir ikke spillerne lei av fotball og det blir mindre risiko for at de slutter fordi aktivitetsnivået er for høyt hele året. Det er nok noen av spillerne som kunne tenkt seg litt flere cuper, men vi har også signaler på at mange synes at aktivitetsnivået er stort nok.

Det har også vært viktig med god dialog med foreldrene og at mange foreldre har vært med på ulike arrangementer og på cuper.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Frafall av nivå 3-spillere

Utfordring nå er overgang til junior. Hvordan legge forholdene til rette slik at flest mulig blir med videre? Vi ser at det for mange spillere er naturlig å legge bort fotballskoene nå når videregående skole krever mer tid, noen har fått seg mopeder og jakter rundt på damer.

Det vi har sett en tendens til over de siste sesongene, er at det gradvis faller fra spillere under nivå 1 i alle klubber rundt oss.

Det vi har sett en tendens til over de siste sesongene, er at det gradvis faller fra spillere i alle klubber rundt oss, og dette er primært de spillerne som ville deltatt på nivå 3 og kanskje nivå 2. Vi har en gjeng som fremdeles har en naturlig tilhørighet på nivå 3 sportslig sett, men siden mange av de «likesinnede» i andre klubber har sluttet, medfører det at vi møter stadig tøffere motstand, selv på dette nivået.

I en del av klubbene rundt oss, har de kun et lag igjen grunnet frafall av spillere, og ofte ser vi at disse lagene blir meldt opp i 3. divisjon. Da flere av spillerne på disse lagene holder opp imot 1. divisjon-standard, sier det seg selv at forskjellene blir store, og dermed har ikke våre «dårligste» lenger noen god arena for mestring og matching mot likesinnede. Fotballforbundet og ikke minst trenere i klubbene rundt omkring i landet har en jobb å gjøre her. Når vi har en debatt rundt «vinn eller forsvinn» eller kall det gjerne «flest mulig, lengst mulig», er det viktig at vi tar hensyn til disse faktorene.

De nest beste

Noe som i våre øyne er nøkkelen til suksess hos oss er differensiering. Det er ikke et ord alle er like glad i, men akkurat det at vi har hatt denne muligheten, blant annet på grunn av et stort trenerteam og mange ivrige foresatte, har gjort at så å si alle spillerne har fått lov til å utfolde seg sammen med gutter på eget nivå. Mestring og utfordringer på et «riktig» nivå er nøkkelordet for trivsel blant de nest beste.

Spill på lag med barna og ungdommen, og ikke undervurder at de er svært reflekterte og kloke fra ung alder.

Da utvikler man hele mennesket, man har det gøy med idretten sin og man får beholde dem lenge!