Hopp til innhold
Kronikk

Hei, Abid!

Norsk folkelig kultur er i fare. Nå trenger vi deg.

Abid Raja 24 april 20

Nå er musikkbransjen i sin største krise noensinne, og hvis ikke kulturminister Abid Raja kommer med hjelpetiltak, blir det heller ikke noen festivalsommer neste år, skriver kronikkforfatterne. Bildet ble tatt da Raja informerte om reglene for store arrangementer i sommer den 25. april

Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Gjennom alle tider har norsk musikknæring bidratt til å skape gode kulturopplevelser for voksne og barn i absolutt hele landet. Vi har samlet tusenvis av mennesker foran de aller største scenene i flere generasjoner. Vi har brakt lokalsamfunn i bygder og tettsteder sammen, og skapt fine og minnerike musikkopplevelser for store og små, fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord.

Vi har laget musikk som strømmes gjennom høyttalere og smarttelefoner av store deler av befolkningen, til stor glede for alle som setter pris på norsk musikk.

Vi blir et fattigere og mye smalere kulturland.

Det vet vi at du også gjør, Abid. Du vil gjerne se kultur spire og gro over hele landet. Og du vet at kultur og musikk skaper samhold og fellesskap.

Vi tror du ser verdien av at norsk musikknæring finnes, men ser du alle som står bak artisten som står på scenen? Ser du låtskriverne, management, produsenter, bookingbyrå og teknikere – og alle de andre som er helt nødvendige for å få musikk ut til deg og folket? Akkurat nå virker det ikke slik.

Akkurat nå sliter vi, Abid. Vi står i tidenes største krise, og vi frykter det verste ligger foran oss, og ikke bak oss. Selv om hjelpen noen av oss har fått gjennom krisepakker og kontantstøtte er kjærkommen, så treffer den så altfor dårlig.

Mange står nå på bar bakke, uten mulighet for inntekter i uoverskuelig fremtid.

Mange av aktørene bak artistene faller helt gjennom, og det kan få konsekvenser for den samlende, folkelige kulturen som vi vet du setter så stor pris på.

Musikknæringen består av en stor verdikjede, med mange forskjellige aktører, som er gjensidig avhengig av hverandre. Når konserter ikke kan avholdes og musikk ikke spilles, får det akutte virkninger for både enkeltmennesker, små og store selskaper – og kulturtilbudet til oss alle. Dette handler om mange tusen mennesker som på vidt forskjellige måter har bidratt til at Norge har et levende og rikt musikkliv, til glede for alle nordmenn.

Svært mange av dem får vi aldri tilbake i næringen, dersom krisen tvinger dem over i andre yrker. Og mange vil bli nødt til å se seg om etter noe annet å gjøre, dersom ikke krisetiltakene tilpasses de ulike aktørene. Det vil ramme også de aktørene som klarer å klamre seg fast gjennom krisen. For hele korthuset vil rase sammen.

Vi frykter det verste ligger foran oss.

For det blir ingen festivalsommer neste sommer heller, hvis ingen kan styre lyd og lys, eller rigge opp en scene. Og det blir ingen konserter eller arrangementer hvis kassen er tom, noe den vil være slik krisetiltakene er utformet i dag.

Den viktige sommersesongen er avlyst, og mange står nå på bar bakke, uten mulighet for inntekter i uoverskuelig fremtid.

Mange i musikknæringen lever av å jobbe døgnet rundt i sommermånedene, for inntekter de skal leve av resten av året, og investere for året etter. Disse investeringene skulle gått til ny musikk og nye kulturopplevelser for befolkningen.

To viktige krisepakker er vedtatt av Stortinget, men dessverre faller store deler av musikknæringen helt utenfor. Uten bedre og tilpassede krisepakker nå, vil vi oppleve mange konkurser og at kompetanse forsvinner. Den stolte og profesjonelle musikkindustrien vi har bygd opp over mange år kan forvitre raskt.

Det er også en reell fare for at deler av verdikjeden blir kjøpt opp av store utenlandske musikkonsern.

Det vil være et stort tap for det norske kulturmangfoldet, frivilligheten og den høye kvaliteten i den norske musikknæringen.

Summen av dette blir at landet mister kompetanse og verdiskaping på norske hender. Vi blir et fattigere og mye smalere kulturland.

Det var vel ikke det du så for deg da du overtok nøkkelen til kontoret i Kulturdepartementet, Abid?

En dag skal vi tilbake til normalen – eller «den nye normalen», som mange nå snakker om. Vi frykter at denne normalen skal se svært annerledes ut, både for dem som lever av musikk, og de som elsker musikk.

Svært mange får vi aldri tilbake i næringen, dersom krisen tvinger dem over i andre yrker.

Hvis du og politikerkollegaene dine ikke bretter opp ermene nå og redder musikknæringen, vil vi stå igjen som et fattigere samfunn, uten musikktilbudet vi har i dag, og som du er så stolt av.

Vi har flere konkrete innspill til deg. Vi håper du vil lytte til oss. Det er du som bestemmer, nå trenger vi deg.

Hilsen Musikk-Norge

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et samarbeidsorgan for norsk musikkbransje. MIR jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser og representerer alle bransjeledd i musikknæringen i Norge. MIRs medlemsorganisasjoner representerer mer enn 1000 selskaper og 15 000 enkeltmedlemmer, fra artister, komponister, tekstforfattere og musikere til managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere:

MIR – https://www.musikkindustrien.no

Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon – www.bfsp.no

Creo – www.creokultur.no

FolkOrg – www.folkorg.no

FONO – www.fono.no

GramArt – www.gramart.no

IFPI – http://www.ifpi.no

Komponistforeningen – www.komponist.no

Kulturrom – www.kulturrom.no

Music Norway – www.musicnorway.no

Musikkforleggerne – https://www.facebook.com/Musikkforleggerne/

Musikkontorene – Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK

NEMAA – https://www.facebook.com/nemaa.face/

NOPA – www.nopa.no

Norsk jazzforum – www.jazzinorge.no

Norske Konsertarrangører – www.konsertarrangor.no

Norske kulturhus – www.kulturhus.no

Platearbeiderforeningen – www.platearbeiderforeningen.no