Kronikk

Frps flørt med det autoritære

Det er alvorlig når sentrale politikere som Ulf Leirstein, Peter N. Myhre og Carl I. Hagen støtter Putin.

Vladimir Putin

Russlands president Vladimir Putin under en pressekonferanse i Moskva. Det er skummelt når sentrale personer i Fremskrittspartiet ikke ser farene som Putin utgjør, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Pavel Golovkin / Ap

Frp har lenge fungert som et parti utenfor det etablerte. Frp nøler ikke med å være politisk ukorrekt og er flinke til å snakke på en måte folk forstår. Partiet har takhøyde, men viser likevel fornuft og moderasjon når det kommer til stykket.

Når enkelte stortingspolitikere nå har gått ut med støtte til Brexit, Trump og et ønske om å melde seg ut av EØS-samarbeidet, er det nye takter. Når et tidligere medlem av utenrikskomiteen og et nåværende medlem av justiskomiteen stiller seg bak Putin, er det langt over streken. De uttaler til Minerva at de ikke stoler på amerikansk etterretning. Peter N. Myhre bagatelliserer annekteringen av Krim og mener av historiske årsaker at Russland kan beholde deler av Ukraina. Vi kunne også lese på Facebook at med seg har de Carl I. Hagen.

Hvis disse tre skaffer seg innflytelse i utenrikspolitikken, vil det bli et stort problem for det borgerlige samarbeidet.

Skumle uttalelser

Når landets folkevalgte og medlem av et regjeringsparti ikke ser faren av at Russland fører hybrid krigføring og tar til seg landområder og bryter et lands suverenitet, synes jeg det er skummelt. Dette er personer som skal forsvare norske interesser. Nå svekker de Norges rolle og bryter konsensuslinjen som har styrt norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden annen verdenskrig.

Vararepresentant på Stortinget Peter N. Myhre mener at det ikke finnes håndfaste bevis på russisk involvering i det amerikanske valget. Det er stikk i strid med granskingene. Det amerikanske senatets spesialhøring konkluderte med at Russland aktivt drev propaganda og hacking for påvirke det amerikanske valget. Under høringen hadde et samlet etterretningsmiljø sett seg enig i russisk involvering og la frem bevis på aktiv hacking og propaganda. Representantene Peter N. Myhre og Ulf Leirstein hevder at Putin blir feil fremstilt av norske medier, og at mediene aktivt støtter Obama og «Clinton-dynastiet».

Nå svekker de Norges rolle og bryter konsensuslinjen som har styrt norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden annen verdenskrig.

Putins allianser

Putins parti i Russland oppretter for tiden et nettverk med andre partier i Europa. De knytter bånd til Alternativ for Tyskland (AfD), Nasjonal Front (FN) i Frankrike og det østerrikske Frihetspartiet (FPÖ). De er alle tre partier på fremmarsj, og har til felles at de målbærer antidemokratiske og illiberale holdninger. AFD har blant annet ment at politiet kan skyte flyktninger på grensen.

Frihetspartiet i Østerrike, som har sterke nazistiske røtter, ville opprette en samarbeidsavtale med mellom Østerrike og Russland. Nasjonal Front mottok millioner i partistøtte fra Kreml, og mener Putin verner den europeiske sivilisasjonens kulturarv. De mottar penger fra mannen som mener Sovjetunionens sammenbrudd var det 20. århundrets største katastrofe. Denne mannen støtter altså Ulf Leirstein, Peter N. Myhre og Carl I. Hagen.

Siv Jensen ville ikke kommentere saken i Minerva. Ingen fra ledelsen kommenterte saken. Hvis disse tre skaffer seg innflytelse i utenrikspolitikken, vil det bli et stort problem for det borgerlige samarbeidet. Disse representantene har uttrykt støtte til personer, regimer og partier som er åpent antidemokratiske. Det er ikke forenlig med norske verdier.

FØLG DEBATTEN: Facebook og Twitter