Hopp til innhold
Replikk

Førstelinjen

Sliter du med psykiske problemer, skal du kunne bestille en time hos fastlegen og få hjelp.

Bent Høie

Vi må være flere som jobber sammen for å være sikre på å fange opp de som sliter psykisk. Fastlegens rolle er vesentlig, skriver helseminister Bent Høie.

Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

På NRK Ytring 19. januar skriver fastlege Cathrine Abrahamsen om hvor viktig fastlegen er i det forebyggende arbeidet mot selvmord. Jeg er helt enig med henne. Fastlegen er førstelinjen, det er der de fleste pasientene som sliter kommer først for å få hjelp.

I debatten om selvmordsforebygging den siste tiden har den offentlige helsetjenesten tidvis blitt latterliggjort. Flere har hevdet at tilbudet er ikke-eksisterende. Selv om det er feil har jeg fryktet at det er det bildet som skal feste seg, at de som trenger hjelp ikke vet at de faktisk kan få hjelp.

Ordene til Abrahamsen er derfor ekstra viktige. Hun skriver at alle har en plass hos fastlegen. Fastleger har mulighet til å fange opp mennesker som går med tanker om å ta sitt eget liv.

Forebygging må skje der folk bor og hjelpen må være lett tilgjengelig.

Fastlegen har en viktig jobb i helsetjenesten, og nå skal det bli lettere å gjøre den. Til våren legger vi frem en handlingsplan som vil inneholde flere grep som skal ruste fastlegeordningen for fremtiden.

Vi er allerede godt i gang med å bedre rammevilkårene for og å rekruttere flere fastleger. I dette arbeidet samarbeider vi tett med partene gjennom trepartssamarbeidet.

I årets oppdragsdokument til sykehusene har vi gitt klar beskjed om hvilke oppgaver de ikke kan skyve over på fastlegene.

I kronikken trekker Abrahamsen frem et sitat fra Dagsnytt atten, der jeg fremhever at det er flere steder å få hjelp enn hos fastlegen.

Jeg sier ikke dette for å snakke ned fastlegen sin rolle, men vi må ha flere som jobber sammen for å være sikre på å fange opp de som sliter psykisk.

Også legevakten, akutteamene og de distriktspsykiatriske sentrene kan bidra når livet er på det aller tyngste, og pårørende er bekymret for sine.

Det oppleves fortsatt stigmatiserende å oppsøke hjelp for psykiske problemer.

Forebygging må skje der folk bor og hjelpen må være lett tilgjengelig, også når fastlegekontoret er stengt. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å sørge for mer og bedre informasjon om offentlige hjelpe-, behandlings- og støttetilbud så vel som ideelle og frivillige tilbud, slik at flere som sliter og de som er bekymret for dem får vite hvor de kan søke hjelp.

Vi arbeider nå med en handlingsplan for forebygging av selvmord som kommer til å inneholde en rekke tiltak på ulike områder. I den nye handlingsplanen vil vi særlig adressere selvmord blant menn.

Fastlegen er førstelinjen.

Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner tar livet sitt. Vi vet at mange menn ikke har mottatt behandling fra helse- og omsorgstjenesten i forkant av et selvmord.

Det oppleves fortsatt stigmatiserende å oppsøke hjelp for psykiske problemer og personlige kriser. Jeg håper kronikken til Abrahamsen får flere til å tenke at terskelen ikke trenger å være så høy for å be om hjelp.

Sliter du med psykiske problemer eller gjennomgår en personlig krise, skal du kunne bestille en time hos fastlegen og få hjelp.

Les kronikken: Helsevesenets Robin Hood: