Replikk

Foreldrene har ansvaret

Foreldre som reelt frykter at barna deres blir utsatt for overgrep skal kunne stoppe samvær, men ikke på permanent basis, svarer barneminister Inga Marte Thorkildsen på kritikken av forslaget om samværsnekt.

Foreldre og barn

«I tilfeller hvor barnet står i fare for å bli utsatt for vold eller overgrep under samværet, skal barnet kunne holdes tilbake», skriver barneminister Inga Marte Thorkildsen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Valerie GENIN / PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE

Dette er et svar på Torgeir Røinås Pedersens kronikk «Hjelper ikke barna».

Barn i sårbare situasjoner trenger bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Derfor foreslår vi en rekke endringer i regelverket. Et av forslagene gir forelderen som barnet bor hos rett til å si nei til samvær dersom han eller hun frykter at den andre forelderen utsetter barnet for vold eller overgrep.

Forslaget som nå er på høring innebærer ikke at foreldre som har konflikter om samvær, fritt skal kunne sette til side avtaler og dommer. Men i tilfeller hvor barnet står i fare for å bli utsatt for vold eller overgrep under samværet, skal barnet kunne holdes tilbake.

Falske beskyldninger

Lovendringsforslagene innebærer at den som holder barnet tilbake fra samvær må reise sak for retten for å få en rask avgjørelse om samværsspørsmålet. Ingen forelder skal kunne nekte den andre samvær på permanent basis. Forslagene innebærer at retten skal få plikt til å treffe en rask midlertidig avgjørelse i saker der det er risiko for at barnet blir utsatt for vold eller overgrep, og en av foreldrene krever det. På denne måten vil spørsmålet om det skal være samvær bli avklart hurtig.

Ingen forelder skal kunne nekte den andre samvær på permanent basis.

Inga Marte Thorkildsen, barneminister

Falske beskyldninger for retten vil kunne medføre straffansvar. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange barn som er utsatt for vold og overgrep i hjemmet, men vi vet at omfanget er stort. Omsorgssvikt og overgrep mot barn har konsekvenser langt utover smerten og sviket når det vonde skjer. Det fører til både fysiske og psykiske skader som kan prege barnet for resten av livet. Lovforslagene som er på høring nå bygger på kunnskap og forskning om disse skadevirkningene.

Vil rydde unna misforståelser

Så langt ser det ut til at de fleste er enige om at det er behov for endringer som sikrer barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep.

Inga Marte Thorkildsen, barneminister

Forslagene i høringsnotatet har skapt debatt. Det er positivt. Så langt ser det ut til at de fleste er enige om at det er behov for endringer som sikrer barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Samtidig er en del kritiske til noen av virkemidlene. Det må vi ta på alvor, men det er viktig for oss å rydde unna uklarheter og misforståelser.

Vi ser fram til høringsinstansenes syn på forslagene og hvordan vi bedre kan beskytte barn mot vold og overgrep.