Kronikk

Folket som ikke forstår

Arbeidsministeren mener at gårsdagens streik var unødvendig og at arbeidstakersiden, altså folket, ikke forstår sitt eget beste.

Politisk streik i Bodø

1,5 millioner arbeidstakere protesterte i går mot endringer i arbeidsmiljøloven. Dette bildet er fra markeringen i Bodø. Ifølge arbeidsministeren er endringene til beste for arbeidstakerne, de forstår det bare ikke, skriver kronikkforfatter Anette Trettebergstuen, Ap.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Arbeidsministeren Robert Eriksson og resten av høyresiden er overrasket over at deres forslag til svekkelser i arbeidsmiljøloven skaper så stor motstand at 1,5 millioner arbeidstakere i går grep til våpenet generalstreik.

Det at Eriksson glatt velger å ikke bare overse arbeidstakerne, en rekke krefter på arbeidsgiversiden, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Likestillingsombudet, OECD og nasjonal og internasjonal forskning, hoppe bukk over trepartssamarbeidet og kjører på, er ikke overraskende. Statsråden ga klar beskjed allerede før høringsfristen hadde gått ut at han kom til å innføre økt adgang til midlertidige ansettelser samme hva.

LES: Statssekretær svarer: «Det er Arbeiderpartiet som ikke forstår»

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Kjent mønster

Ei heller er måten han og regjeringen møter den folkelige motstanden på ny. Vi har sett det i sak etter sak det siste året. Regjeringen har rett. Er folk imot, er det noe de ikke har forstått.

Regjeringen har rett. Er folk imot, er det noe de ikke har forstått.

Anette Trettebergstuen

Vi så det i saken om reservasjonsretten. Tidenes mobilisering til 8. mars-togene fikk statsministeren til å rykke ut og si at hun ikke kunne skjønne at dette hadde blitt en så stor sak. Ikke bare det, men regjeringen argumenterte med at kvinnene som protesterte bare ikke hadde forstått at dette egentlig var til deres egen fordel.

Da folks slakt av statsbudsjettet kom til uttrykk gjennom fall i meningsmålingene for begge regjeringspartiene, og folk mobiliserte mot usosiale kutt i barnetillegget for uføre, kutt i stønader til enslige forsørgere, mens de rikeste fikk skattelette, svarte representanter for regjeringspartiene med å stille opp som Komiske Ali og forklare motstanden og fallet i tillitt med at regjeringen bare ikke hadde kommunisert godt nok.

Folket tar feil igjen

Hadde regjeringen kommunisert bedre, ja så hadde de uføre selvsagt skjønt at de må fratas trygd for å stimuleres til å komme seg i arbeid. De hadde bare ikke skjønt det, de heller. Folket tok altså feil. Nok en gang.

Hadde regjeringen kommunisert bedre, ja så hadde de uføre selvsagt skjønt at de må fratas trygd for å stimuleres til å komme seg i arbeid.

Anette Trettebergstuen

En annen sak folk ikke har skjønt bæret av, er hvorfor det haster sånn med å selge unna viktige deler av Norge. Som store skogarealer og Flytoget. Facebookgruppene og den folkelige mobiliseringen mot salget av Norge, bit for bit, overrasker regjeringen.

Folk har ikke forstått hvorfor det ikke er viktig at staten eier viktig infrastruktur og naturressurser, og regjeringen vil ha seg frabedt slike følelsesstyrte kampanjer. Ikke bare har folk ikke skjønt det, men de driver med føleri i tillegg.

LES OGSÅ: Kvifor blir vi så sinte når staten sel?

Trepartssamarbeidet satt på prøve

Det tradisjonelle trepartssamarbeidet i arbeidslivet er satt på en hard prøve i disse dager. Men det er ikke bare LO som er misfornøyde. I Stortingets høring om endringene i arbeidsmiljøloven i forrige uke kom det svært tydelige tilbakemeldinger også fra Norges Handicapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Pensjonistforbundet, som alle foruten å være imot de konkrete foreslåtte endringene, også var kritiske til regjeringen for deres manglende vilje til dialog.

Lignende tilbakemeldinger kom også fra NHO Attføringsbedriftene og Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL).

Moralen holdes oppe internt med den arrogante forestillingen om at folk som er uenige med politikken til regjeringen har bare ikke forstått.

Anette Trettebergstuen

Menneskene regjeringen mener de skal hjelpe inn i arbeid med økt bruk av midlertidige ansettelser er gjennomgående negative til forslaget. Men fremfor alt skuffet over å overhodet ikke bli tatt med på råd i prosessen der Eriksson lette etter tiltak som gjaldt nettopp deres ve og vel.

LES OGSÅ: Nei takk, Eriksson!

Regjeringen lever i en osteklokke

Erikssons mangel på vilje til dialog og evne til å lytte er alvorlig, men ikke overraskende. De funksjonshemmede har bare ikke skjønt at Eriksson vet bedre enn dem.

Slik isolerer regjeringen seg på innsiden av en ideologisk osteklokke. Erna Solbergs statsråder er lite interessert i samarbeid og dialog med det sivile samfunnet utenfor regjeringspartiene. Vi ser det i kulturpolitikken, eierskapspolitikken, i landbrukspolitikken og i arbeidslivspolitikken. Dette er i ferd med å bli et kjennemerke for regjeringens arbeidsform.

Moralen holdes oppe internt med den arrogante forestillingen om at folk som er uenige med politikken til regjeringen har bare ikke forstått. Eller så er det nettopp det folket har. Det kan fort vise seg at folket bytter ut regjeringen før regjeringen får byttet ut det plagsomme folket.