Replikk

Følg din egen oppfordring, Listhaug

Nå forventer vi at Sylvi Listhaug slutter å bruke tid på politisk spill og spetakkel, og heller bruker tida si på å få jobben gjort.

Sylvi Listhaug

'Sylvi Listhaug etterlyser hva opposisjonen mener om de utfordringene vi står overfor. Hun har allerede fått et klart og tydelig svar på dette i form av en meget detaljert stillingsinstruks gjennom to brede forlik i Stortinget', skriver Helga Pedersen

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

«I stedet for anklager, bør debatten om asyl- og innvandringspolitikken handle om fakta», skriver Sylvi Listhaug på Ytring. Jeg er hjertens enig! Og jeg vil oppfordre statsråden til å følge sin egen oppfordring.

En god start ville være å legge vekk strategien med å gå til angrep på alle dem som våger å stille spørsmål ved, eller til og med våger å si at man er imot enkelte av regjeringens forslag. Ved å rette anklager mot Kirken, fagmiljøer, organisasjoner og partier som stiller kritiske spørsmål, avslører hun at regjeringens fremste strategi er en framskutt ansvarsfraskrivelse. Hvis noen stiller spørsmål, da er deres (og aller helst Arbeiderpartiets) skyld hvis det igjen blir en økning i antall asylsøkere til Norge.

En annen kjent strategi er å anklage politiske motstandere for vingling dersom de ikke er enig med Listhaug i ett og alt. Det var merkelappen som ble utdelt da Arbeiderpartiet varslet at vi ville gå imot to av innstrammingsforslagene som Listhaug sendte ut på høring i romjulen. Vi mener svært strenge krav for å få familiegjenforening og krav om økt botid for å få permanent opphold vil hemme, ikke fremme, integrering. Når høringsfristen nå har gått ut, viser det seg at vi får støtte fra et overveldende antall høringsinstanser – til og med fra regjeringens underliggende etater.

Fakta og retorikk

Når anklagene så er lagt til side, kan vi være enige om å forholde oss til fakta, som Listhaug påberoper seg å gjøre i kronikken sin. Da er det oppsiktsvekkende at hun at hun utelater det aller viktigste faktum i innvandringssaken, selve årsaken til at vi står oppe i de utfordringene vi nå gjør. Krigen i Syria har skapt verdens største humanitære krise. Nærmere 12 millioner mennesker er drevet på flukt. 7,6 millioner er på flukt inne i Syria, mens over fire millioner kvinner, barn og menn har flyktet over grensene til Syrias naboland. Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia har tatt imot om lag 95 prosent av alle flyktningene fra Syria.

I Listhaugs verden blir en overfylt gummiflåte over Middelhavet til en gullstol inn i Norge.

De tusener av mennesker som tar seg over til Europa, omtaler Listhaug konsekvent som «migranter» i kronikken sin. Hun bruker ikke ordet flyktning en eneste gang. Hun hevder selv at ord og retorikk ikke er viktig i sammenhengen, men det er liten tvil om at ordvalg sender viktige signaler. I Listhaugs verden blir en overfylt gummiflåte over Middelhavet til en gullstol inn i Norge.

Streng, rettferdig og human

Ukontrollert innvandring til Norge er ikke bærekraftig. Derfor står Arbeiderpartiet for en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk. Vi forholder oss til virkeligheten, og når vi har sittet i regjering har det vært orden på dette. Realisme betyr også å innse at flyktninger og migrasjon er en del av vår globale verden, som det ikke nytter å lukke øynene for.

For Ap er det viktig å legge norske verdier til grunn for vår innvandringspolitikk: humanisme og rettssikkerhet, respekt for folkeretten, og at Norge skal ta sin del av det internasjonale ansvaret for verdens flyktninger. Frps strategi har vært fornektelse, blant annet gjennom utspill om å stenge grensene og se bort fra internasjonale avtaler.

FØLG DEBATTEN: Twitter og Facebook

Få jobben gjort

Frp i regjering tar imot over 30.000 flyktninger. Arbeiderpartiet har stilt opp gjennom to forlik i Stortinget for å gi regjeringen mulighet til å gjøre en best mulig jobb i en svært krevende situasjon. Likevel ser vi at regjeringen har for dårlig kontroll.

Realisme betyr også å innse at flyktninger og migrasjon er en del av vår globale verden.

I høst sluttet Stortinget seg til å gjøre lovendringer for å få kontroll på situasjonen på Storskog. Dette ble gjort på to dager for at regjeringen skulle lykkes med det. Status i dag er at antall asylsøkere som kan returneres til Russland er betydelig lavere enn forespeilet, at regjeringen har skapt betydelig usikkerhet om praksisen er i tråd med folkeretten, at politiet har fått mangelfull informasjon, og at et svært høyt antall asylsøkere forsvinner fra mottak.

Sylvi Listhaug etterlyser hva opposisjonen mener om de utfordringene vi står overfor. Hun har allerede fått et klart og tydelig svar på dette i form av en meget detaljert stillingsinstruks gjennom to brede forlik i Stortinget. Disse forlikene balanserer behovet for orden på grensene opp mot folkeretten og asylsøkernes rettssikkerhet. Opposisjonen har tatt det ansvaret som ventes av oss. Nå forventer vi at Sylvi Listhaug slutter å bruke tid på politisk spill og spetakkel, og heller bruker tida si på å få jobben gjort.