NRK Meny
Kronikk

I år er ferske reker mest for finnmarkingene

Det er ikke med lett hjerte jeg ber deg om å droppe ferske reker ved bryggekanten denne sommeren, men jeg gjør det for at vi alle skal kunne gjøre det i somrene som kommer. I hele landet, ikke bare i nord.

Reker på et fat

Ferske reker på brygga er selve sommeren for mange. Men reker fra Skagerrak og Nordsjøen bør du holde deg unna i år, mener WWF. Illustrasjonsbilde.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Jeg er marinbiolog, jeg elsker havet og jeg elsker reker. Å spise ferske reker på bryggekanten er utvilsomt et av sommerens absolutt største høydepunkter! Nettopp derfor ber jeg deg i år om å avstå fra denne delikatessen. La meg forklare hvorfor.

Havet er ikke et utømmelig spiskammer, som automatisk fylles opp med nye råvarer etter hvert som vi tømmer det. For å sikre at det skjer må ressursene tas vare på og høstes på en forsvarlig måte. WWF er verdens største miljøvernorganisasjon. Som generalsekretær i WWF-Norge er det min plikt å si ifra når ting ikke er bærekraftig.

Krystallklare råd

WWF har som grunnleggende prinsipp at vi skal være faktabaserte, optimistiske, målrettede og engasjerende. Det viser denne saken til det fulle!

Du kan spise reker fra Barentshavet med god samvittighet.

Nina Jensen

Vi er krystallklare i rådene våre: Styr unna reker fra Nordsjøen og Skagerrak i år, så også fremtidige generasjoner kan nyte godt av ressursene fra havet – og nyte ferske reker på bryggekanten.

I mellomtiden anbefaler vi at du fyller rekesmørbrødet ditt med herlige reker fra Barentshavet – som du kan spise med svært god samvittighet!

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Ingen popularitetskonkurranse

WWF har jobbet med havmiljøspørsmål og bærekraftige fiskerier i flere tiår. Vi har blant annet bidratt til at ålen ble fredet i 2010, vi fikk Fyrtårnprisen fra fiskeriministeren for kampen mot det ulovlige torskefisket i Barentshavet (redusert med over 80 prosent), vi har bidratt til at 75 prosent av norske fiskerier i dag er miljøsertifisert etter miljøstandarden MSC, og vi har bidratt til gjenoppbygging av andre fiskebestander som silda som kollapset på 60-tallet. Vi bryr oss om havet, vi jobber for bærekraftige fiskerier, og for et levende kystmiljø fylt med rikt liv og fiskebåter.

Jeg skjønner at jeg og WWF ikke blir spesielt populære når vi tar fra nordmenn et av sommerens store høydepunkter.

Nina Jensen

Debatten om rekefisket er ingen popularitetskonkurranse. Jeg skjønner at jeg og WWF ikke blir spesielt populære når vi tar fra nordmenn et av sommerens store høydepunkter. Jeg skjønner også at det fører oss opp til topplassering på rekefiskernes hatliste. Men vi ønsker å sikre at vi både kan ha torsk og reker i sjøen, og rekefiskere i fjordene i fremtiden.

Her er de ubestridte fakta

Tall fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) viser at rekebestanden er svekket og at fiskedødeligheten øker. Havforskerne har derfor halvert kvoterådene fra 2013 til 2014. ICES anbefaler at totalfangsten ikke overstiger 6000 tonn. Totalkvoten er likevel etter forhandlinger mellom Norge og EU satt til 9500 tonn. Ja, det er lovlig, men det er ikke i tråd med faglige anbefalinger.

Dumpingen av småreker er miljøkriminalitet og det er en forferdelig sløsing med ressurser.

Nina Jensen

Dette skjer i en periode der det i økende grad avdekkes utkast av fangst og at denne øker i biomasse for småreker – i alle tre nasjoner som fisker på rekene; Norge, Danmark og Sverige. Tallene fra ICES viser at dumping av småreker i fisket i Nordsjøen og Skagerrak har mer enn tredoblet seg på norsk side i perioden 2009–2012. Det betyr i klartekst at rekefiskerne kaster reker over bord som de ikke har bruk for, fordi de er for små. Dette er miljøkriminalitet og det er en forferdelig sløsing med ressurser. På svensk og dansk side har utkastet mer enn doblet seg i samme periode. Da vi lanserte WWFs sjømatguide 23. juni viste tallene fra Kystvakten at 3 av 6 norske rekebåter kontrollert av Kystvakten i 2014 var anmeldt

reke grafikk

Grafikk/kilde: Havforskningsinstituttet

for dumping av småreker. Oppdaterte tall fra Kystvakten per 25. juni viser at det nå er gjennomført 23 kontroller i rekefisket sør for 62oN, hvorav 18 i Norge, der fire fartøy anmeldt for utkast av reker. Rekene ligger også an til å bli rødlistet på den offisielle svenske rødlista som lanseres i april 2015.

I tillegg har en del av rekefisket betydelig bifangst av for eksempel kysttorsk (opptil 30 prosent), som er en truet bestand med eget forvaltningsregime. Havforskerne mener at et rekefiske uten sorteringsrist innenfor 4 mila hindrer gjenoppbygging av torsk på Skagerrak-kysten. En sorteringsrist vil hindre at rekefiskerne får med seg arter de ikke skal ha. De siste årene har også havforskere vist at det blir drept ned store mengder rekeyngel som kunne ha bidratt til et større og mer stabilt rekefiske over tid. Det er verdt å merke seg at enkelte rekefiskere også ser dette.

Egen plan for rekene

De siste dagene er det kommet mange sterke reaksjoner fra dem som mener at WWF enten svartmaler situasjonen eller tar feil når vi anbefaler folk å styre unna reker fra Nordsjøen og Skagerrak. Samtidig har jeg fått mange henvendelser fra rekefiskere og norske havforskere, som er svært takknemlige for at vi har mot til å si ifra. De er bekymret for situasjonen, og mener det trengs en kraftig forbedring. Mange av disse fiskerne har allerede sorteringsrist i trålen for å unngå bifangst, og de ville aldri vurdert å dumpe småreker eller annen fangst over bord. De rekefiskerne som driver ulovlig ved å dumpe fangst, bidrar til at det går utover alle de som driver fisket på en skikkelig måte.

De rekefiskerne som driver ulovlig, bidrar til at det går utover alle de som driver fisket skikkelig.

Nina Jensen

Som følge av blant annet WWFs sjømatguide, og vårt fiskeriarbeid, igangsetter nå fiskeriminister Elisabeth Aspaker arbeidet med en egen forvaltningsplan for reker i Nordsjøen og Skagerrak. Og i regi av Fiskeridirektoratet har det blitt gjennomført en nordisk workshop for å få ideer om bedre seleksjon i trålredskapene for å kunne sortere ut småreker fra fangstene. Dette er knallbra, og burde i og for seg si alt.