Hopp til innhold

Et moderne fellesskap

Siv Jensen vil skrote den norske modellen. Erna Solberg vil privatisere den norske modellen. Vi vil styrke og modernisere den.

Under en høyere himmel - Partilederforedrag 2013. Hvor vil partiene? Foredrag om ideologi og visjoner for framtida. En annerledes og langsommere politisk samtale. Et samarbeid mellom NRK og Litteraturhuset i Oslo.

Se Jonas Gahr Støres foredrag på Litteraturhuset.

Ytring valgkronikk

Denne kronikken er en del av Litteraturhusets serie Under en høyere himmel, der de ulike partiene presenterer sin ideologi. Se også egen faktaboks.

Det moderne sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt, det handler om å gi alle mennesker den størst mulige frihet. Å utvikle et rettferdig samfunn som sikrer mennesker like muligheter, til arbeid, trygghet og tilhørighet.

Vi mennesker lever og utvikles sammen med andre, ikke i ensomhet. Hjemme, på jobben, i skolen, i idrettslag og foreninger. Det å tilhøre små og store fellesskap bidrar til trygghet og frihet for den enkelte, men også til tillit og samhold i Norge.

Tillit og samhold mennesker imellom er limet i vårt samfunn.

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Tillit og samhold mennesker imellom er limet i vårt samfunn. Det gir oss en konkurransekraft som mange andre nasjoner misunner oss. Mer enn noe annet har sosialdemokratisk politikk og arbeiderbevegelsens innflytelse de siste hundre årene bidratt til at det norske samfunnet i dag kjennetegnes av stor tillit og samhold. Det er jeg stolt av, og vi i Arbeiderpartiet sloss derfor for å bevare og styrke det norske fellesskapet – den norske modellen.

FORTSATT USIKKER PÅ HVA DU SKAL STEMME? nbsp;Prøv NRKs valgomat.

Plikter og rettigheter

Kjerneverdiene til sosialdemokratiet er fundamentet i den norske modellen, verdier som har som utgangspunkt at vi alle har plikter og rettigheter, og at vi best løser oppgaver sammen.

Mens andre land opplever en serie av kriser – finanskriser, sosiale kriser og politiske kriser har den norske modellen over tid stått fram som robust og tilpasningsdyktig, også i økonomiske krisetider. Vi har klart å kombinere lave inntektsforskjeller, høy sysselsetting, gode universelle velferdsordninger og vekst og innovasjon i næringslivet.

Vi ser vi i dag sterke høyrekrefter i samfunnet som sår tvil om hele grunnlaget for hvordan det norske samfunnet er organisert.

For første gang har vi et regjeringsalternativ med tyngdepunkt til høyre for Høyre. Det tydeliggjør hvor viktig årets valg er.

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

«Den norske modellen står i veien for det norske folk» var Siv Jensens mantra i talen til Frps landsmøte tidligere i år. For første gang i historien kan et parti med en uttalt ambisjon om å skrote den norske modellen komme i regjeringsposisjon. For første gang har vi et regjeringsalternativ med tyngdepunkt til høyre for Høyre. Det tydeliggjør hvor viktig årets valg er.

FØLG VALGKAMPEN: nbsp;NRK Valg på Facebook.

Stiftet i krisetid

Norge er et godt land å leve i. Gjennom vår historie har enkeltmennesker sammen klart å bruke mulighetene vårt land gir til vekst og velstand. Da må vi både skape og dele. Derfor legger vi til rette for et aktivt og konkurransedyktig næringsliv.

Derfor satser vi på forskning og utvikling – fordi vi vet at våre hoder er vårt viktigste fortrinn. Derfor har vi en utbygd velferdsstat og et godt sosialt sikkerhetsnett med gode helsetjenester tilgjengelig for alle. Derfor har vi en gratis fellesskole der barn fra ulike kulturer og sosiale lag lærer seg å leve sammen. Derfor bygger vi fellesarenaer – for idrett kultur og frivillighet.

Da Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887 var Norge i en dyp krise som spredte nød og ledighet. Partiet ble stiftet som et resultat av en bred mobilisering og en politisk formulering av vanlige folks krav om å få kontroll over egne liv. Det handlet om velferd, innflytelse og demokrati.

Vi må aldri slå oss til ro med det bestående. Vi skal videre.

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Den gang handlet kampen om 8 timers arbeidsdag, gratis skolegang for alle, gratis legehjelp – kort sagt krav om en velferdsstat, en offentlig skole og helsevesen, finansiert gjennom et rettferdig skattesystem.

126 år senere

Interessant nok handler den norske valgkampen 126 år senere om mange av de samme spørsmålene.

I dag handler kampen mot Høyre og Fremskrittspartiet om å hindre en storstilt kommersialisering av skolen og helsetjenesten og om å opprettholde ett rettferdig skattesystem. Vi vil ha fellesskolen for alle og vi vil ha et godt offentlig helsevesen som hjelper deg når du trenger det, som er ubyråkratisk og som utnytter ressursene best mulig. Vi vil satse de store kronene på eldreomsorg, sykehusene, den offentlige skolen, veiene og jernbanen – ikke på skattekutt til de som har mest fra før. Vi vil slå ring om fedrekvoten og vi vil opprettholde maksprisen i barnehagene.

Arbeiderpartiet skal alltid være systemkritisk.

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har vært pådriver for den norske velferdsstaten. Fordi fellesskapsløsninger sikrer den enkeltes frihet og fordi vi tror den tryggheten en god velferdsstat skaper, er det beste springbrettet for kreativitet, utvikling og nyskaping.

Men vi må aldri slå oss til ro med det bestående. Vi skal videre.

FØLG VALGKAMPEN: @NRKValg på Twitter.

Skal alltid være systemkritisk

Vi må aldri glemme at systemer er til for mennesker, ikke omvendt. Før sto folk med lua i hånda fordi de ikke hadde penger. I dag opplever noen å stå med lua i hånda i møte med systemene. Sånn skal det ikke være. Arbeiderpartiet skal alltid være systemkritisk.

Fellesskapet og velferdsstaten må aldri glemme enkeltmenneskene, aldri glemme at vi er forskjellige med ulike behov, ønsker og drømmer. Vi satser i fellesskap på det sikkerhetsnettet som gir den spenst som skal til for at vi kan ta av i ulike retninger – vi satser på fellesskapet fordi like muligheter for alle gir et bedre, mer rettferdig og mer konkurransedyktig samfunn enn et Norge med ulike muligheter og frihet for noen.

Felleskapet og velferdsstaten må aldri glemme enkeltmenneskene.

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Da kan vi for eksempel ikke innføre stykkpris på tjenester, innføre et egenandelssystem som byråkratiserer og diskriminerer, eller løsninger i det offentlige der fakturaene mellom kommersielle aktører og det offentlige blir fokuset.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Seg sjøl nok?

Arbeiderpartiet vil ikke, som Siv Jensen, betrakte pasientene som kunder. Vi vil ikke som Siv Jensen og Erna Solberg gi skattekutt til de rikeste.

Høyre og Frp er klare for å regjere sammen. Det vil si at de åpner for et regjeringsgrunnlag til høyre for Høyre. Det betyr mindre fellesskap. Mer seg sjøl nok.

Vi kan videreutvikle Norge til et land der vi fortsatt slår ring om fellesskapsløsningene, der det fortsatt er små sosiale forskjeller mellom folk og der en moderne velferdsstat tilpasser seg en kunnskapsrik og bevisst befolkning.

Siv Jensen vil skrote den norske modellen. Erna Solberg vil privatisere den norske modellen.

Vi vil styrke og modernisere den.