Hopp til innhold
Kronikk

Er amerikansk politi rasistiske?

«Mediene angriper en av de få organisasjonene som faktisk gjør livet bedre for svarte mennesker i USA. Politiet har reddet langt flere svarte liv enn de har tatt.»

Opptøyer i Charlotte etter politiskyting

Keith Lamant Scott ble skutt og drept av politiet i Charlotte 20. september. Det førte til opptøyer i byen. Politimannen som skjøt er tatt ut av tjeneste mens granskingen pågår.

Foto: STRINGER / Reuters

Den siste tiden har det dukket opp en rekke videoer av amerikanske politiskytinger i norske medier. Videoene viser korte sekvenser av hvite politibetjenter som skyter svarte menn. I USA har disse skyteepisodene ført til massive demonstrasjoner, regelrette opprør, og tragiske kaldblodige drap på politibetjenter.

Stemmer dette tragiske narrativ som pressen presenterer, om hvite rasehatene menn som skyter uskyldige svarte menn? Det bør kanskje være noe i dette siden norske aviser gjentar den samme historien på ny og på ny. Historien er den samme. Svart mann skutt av hvit politimann.

Skyter flere hvite

Spørsmålet om politiets skytinger er rasistiske har fått forskere i USA til å undersøke saken. Resultatet er kanskje ikke det du hadde forventet. Professor Lois James ved Washington State University fant i sin undersøkelse at politiet i USA raskere skyter hvite menn enn de skyter svarte. Politiet har mindre sannsynlighet for å skyte en ubevæpnet svart person enn en ubevæpnet hvit person. Hun fant en signifikant bias i fordel svarte mennesker. En studie fra U.S. Departement of Justice viste at svarte menn skyter like ofte på politiet som politiet skyter på dem.

Situasjonen i USA er dypt tragisk, og viser store problemer i det amerikanske samfunnet

Professor i økonomi ved Harvard, Roland G Fryer jr., analyserte over 1.000 politiskytinger ved 10 større politidepartement i USA. Han fant ingen rasebias. For dem som er interessert i hvilken hudfarge et menneske har, så kan det nevnes ar Fryer selv er svart. Tallene hans fra Houston viste at svarte hadde 24 prosent mindre sannsynlighet for å bli skutt av politiet selv om de var bevæpnet og voldelige.

Til tross for at svarte utgjør 13 prosent av befolkningen i USA er 26 prosent av dem som blir skutt av politiet svarte. Er dette et tegn på rasisme? Dessverre er svarte overrepresentert i det amerikanske kriminalitetsbildet. En analyse fra U.S. Departement of Justice tok for seg de 75 største fylkene (County) i USA. Svarte utgjorde 15 prosent av denne befolkningen. Likevel utførte svarte 62 prosent av ranene, 57 prosent av drapene og 45 prosent av overfallene.

Trekker seg ut

Ifølge forfatteren av boken «The War on Cops», Heather Mac Donald, har en amerikansk politimann 18,5 ganger større sannsynlighet for å bli skutt av en svart mann, enn en ubevæpnet svart mann har for å bli skutt av politiet. Dette er sjokkerende tall, og sparker stolen under medieløgnen om rasebias i politiskytinger.

Mac Donald hevder at politiets proaktive arbeid i svarte bykjerner har reddet tusenvis av svarte liv. I 2016 har man så langt sett en enorm økning i antall drap i USA. Mac Donald mener dette skyldes at politiet nå holder seg unna disse områdene på grunn av det falske bildet som er tegnet av dem i mediene, og at drapsbølgen er et resultat av manglende tilstedeværelse fra politiet.

Når man ser på tallene viser det at politiet ikke skyter flere svarte når man tar høyde for ulikheter i kriminell adferd. Svarte mennesker utgjør en beviselig større fare for politibetjenter enn andre, og svarte menn er en større trussel mot politibetjenter enn politibetjenter er mot dem. Til tross for dette er sannsynligheten for at en ubevæpnet svart mann blir skutt mindre enn den for en hvit ubevæpnet mann, og politiet venter lengre med å skyte svarte enn hvite mennesker.

Mediene må også ta ansvar

Situasjonen i USA er dypt tragisk, og viser store problemer i det amerikanske samfunnet. Skal man løse disse problemene er man nødt til å ta hensyn til fakta. Det nytter ikke å projisere problemene sine over på andre.

Hele konseptet med å forhåndsdømme politibetjenter for rasedrap basert på en liten video er kvalmende umoralsk i seg selv.

Medienes uærlige fråtsing i disse, ofte uklare og små videosnutter, tjener ikke problemene i USA. Snarere vanskeliggjør de en reell utvikling for den svarte befolkningen. Ser man på statistikker fra 90-tallet og frem til nylig har antallet drap på svarte i USA falt. Hovedgrunnen til dette er amerikansk politi og deres ustoppelige arbeid for å oppklare og forebygge kriminalitet i svarte områder. Mediene angriper altså en av de få organisasjonene som faktisk gjør livet bedre for svarte mennesker i USA. Politiet har reddet langt flere svarte liv enn de har tatt. Stopper dette arbeidet opp som følge av intenst mediepress vil flere svarte bli drept.

Også norske skudd

Norske medier skal ikke ha god samvittighet i disse sakene. I tillegg til å være mer enn villige til å selge dette falske narrativ om rasedrap utført av hvite politibetjenter, vil flere sikkert huske da Oslopolitiet skjøt en somalisk kvinne på Grønland i 2015. Det manglet ikke på tung og evigvarende skyts mot politiet fra medienes side. Lite vet du kanskje om at politibetjenten som skjøt ble frikjent. Saken ble henlagt som «intet straffbart forhold». Det vil si at politibetjenten beviselig hadde handlet i henhold til politiets våpeninstruks. Spesialenheten fant heller ingen grunn til å kritisere tjenestemannen. Dette ble ikke akkurat slått opp på medienes førstesider, og mange husker denne saken som et negativt eksempel på uforholdsmessig maktbruk fra politiets side, til tross for at den beviselig ikke var det.

Skytingen skjer på dagen, politibetjenten blir kollektivt dømt i det øyeblikket videoen slippes på kvelden

Hele konseptet med å forhåndsdømme politibetjenter for rasedrap basert på en liten video er kvalmende umoralsk i seg selv. Skytingen skjer på dagen, politibetjenten blir kollektivt dømt i det øyeblikket videoen slippes på kvelden. Politiskytinger er komplekse og det er mange faktorer som må legges til grunn før man kan si om skytingen var forholdsmessig, eller om den ikke var det. Slikt finner man ikke ut i løpet av timer, alene basert på en kort video av hendelsen.

Kritikk, takk!

Ser man bort fra det rent tragiske i denne situasjonen er det andre grunner til at denne uetiske medieholdningen bør bekymre oss. Blant annet er et sunt samfunn avhengig av god politikritikk. Politiet har langtrekkende og svært inngripende hjemler. Ingen etat eller organisasjon i verden ville kunne forvalte slike rettigheter uten å trø feil. Politiet, som alle andre, er mennesker påvirkelige for gruppetenkning. God og presis mediekritikk av politiet er derfor en viktig kontroll av myndighetenes maktbruk.

Videre virker det som om forståelsen for politiets, som oftest, helt nødvendige maktbruk, og arbeid mot samfunnstruende kriminalitet svinner hen. Det er farlig for politibetjenter, negativt for politiets livsnødvendige arbeid, og til sist negativt for den norske befolkning.

Følg debatten på Facebook og Twitter