Hopp til innhold
Kronikk

Enda et år

Kunnskapsministeren åpner for et ellevte skoleår for elever som har gjort det dårlig. Enda et år uten mestring. Enda et år med mer av det som ikke fungerer.

Skoletrøtte elever

Elever med karakteren 2,5-3 kan være elever som gruer seg til å gå på skolen hver dag. Det finnes ikke elever med dårlige forutsetninger, men det finnes et skolesystem som ikke gir rom for å tilrettelegge for mestring, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Colourbox

Komme ett år bak kompisene eller venninnene dine? For å bruke ungdommens språk: «Skjer ikke».

Elever med karakteren 2,5-3 er ofte de elevene som sliter med motivasjon, som har opplevd lærevansker og mistet motivasjonen fordi de ikke har mestret det som har blitt krevet av dem.
Elever med karakteren 2,5-3 kan være elever som har blitt mast på, fordi de ikke jobber og som sitter der og ikke forstår hva de skal gjøre.

Hvorfor ikke sette ressursene inn i det normale skoleløpet?

Elever med karakteren 2,5-3 kan være elever som kanskje har så mye å tenke på i livet sitt at de ikke klarer å konsentrere seg om skolearbeidet.

Elever med karakteren 2,5-3 kan være elever som gruer seg til å gå på skolen hver dag.

Jeg ser dem

I mitt virke som spesialpedagog på barne- og ungdomsskolen er jeg mye i klasserommene. Jeg hjelper enkeltelever som sliter med å finne sin plass i skolen, enten det er faglig eller sosialt. Den støtten de trenger handler ofte om å støtte dem i å tro på seg selv, gi dem oppgaver som de kan mestre og lytte når de har behov for å sette ord på det som er vanskelig. Hvis du hver dag går på skolen og sjelden opplever mestring, daler naturligvis motivasjonen.

Etter min mening finnes det ikke elever med dårlige forutsetninger.

Hvordan kan en lærer med 30 elever tilpasse undervisningen slik at alle får et godt læringsutbytte? I en vanlig klasse kan to til fem elever ha konsentrasjonsvansker, to elever ha lærevansker knyttet til dysleksi, to elever ha lite energi fordi de har spiseforstyrrelser og to til fire elever kan ha såpass sterk angst at de sitter i klasserommet med et stort ubehag. I tillegg sitter noen elever med en klump i halsen på grunn av sin hjemmesituasjon eller på grunn av det sosiale.

Mestring og mangel på mestring

Dette kan høres ut som en overdrivelse, men etter ti år i skolen ser jeg at det er dette som er realiteten. I min erfaring handler karakterene 2,5 til 3 om manglende mestring og lærerens manglende mulighet til å tilpasse oppgavene i en slik grad at alle elevene har utbytte av undervisningen.

Når en elev sitter i 8.klasse og sliter med å vite hvor det skal være punktum og stor bokstav og kravet til pensum ligger et helt annet sted, blir det en vanskelig øvelse både for elev og lærer.

Hvorfor ikke sette ressursene inn i det normale skoleløpet?

For oss som daglig jobber i klasserommet, er det ikke tvil om at flere voksne i klasserommet som kan hjelpe til, gir flere elever muligheten til å mestre. På den måten kan man unngå «ekstraåret» som nå lanseres, og man kan unngå at så mange ikke gjennomfører videregående.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier at ungdom med dårlige forutsetninger ikke skal havne mellom to stoler. Det finnes ikke elever med dårlige forutsetninger, men det finnes en skole som ikke legger til rette for alle.