Hopp til innhold
Replikk

En verdig fredsprisvinner

Det kan ikke være slik at bare arbeid for generell og fullstendig nedrustning belønnes og anerkjennes, mens det å skille ut enkelte kategorier av våpen som ulovlige blir sett på som lite verdifullt.

Nobels hage på Nobels Fredssenter

Det bør ikke være slik at det kun er arbeid for generell og fullstendig nedrustning som belønnes og anerkjennes. På bildet: OPCW har fått plass på Nobels Fredssenter.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Dette er et svar på kronikken « Gi fredsprisen tilbake til Nobel! » av Nobel-historiker Fredrik S. Heffermehl.

Fredrik Heffermehl er kritisk til tildelingen av Nobels fredspris til OPCW, og mener den ikke er i tråd med Nobels testamente.

Det er ikke noe nytt at Heffermehl er kritisk til Nobelkomiteens valg. Vi er enige med Heffermehl i at det kan stilles klare spørsmål ved flere av tildelingene, og om kandidatenes arbeid kvalifiserer til fredsarbeid og er i tråd med hva Alfred Nobel ville med prisen.

Det som overrasker oss nå er at selv en prisvinner som oppfyller et av kjernekriteriene i Nobels testamente, nemlig nedrustning, ikke passerer Heffermehls nåløye.

Trenger både ros og kritikk

Heffermehl syntes å mene at det kun er fredsorganisasjoner som jobber for generell avvikling av alle våpen som bør tildeles prisen. Dette vil i så fall bety at mye viktig fredsarbeid vil falle utenfor prisens nedslagsfelt.

Fredsbevegelsen skal ha en kritisk rolle i offentligheten, og komme med kritikk dersom Nobelkomiteen ikke forvalter Nobels arv på en god måte. Vi mener imidlertid det også er viktig at fredsbevegelsen kommer med ros og støtter opp om prisutdelinger som er riktige og viktige.

Fredsbevegelsen skal komme med kritikk dersom Nobelkomiteen ikke forvalter Nobels arv på en god måte. Men det er også viktig at fredsbevegelsen kommer med ros og støtter opp om prisutdelinger som er riktige og viktige.

Lars Gaupset, Nei til Atomvåpen og Hedda Bryn Langemyr, Norges Fredsråd

Vi mener tildelingen av årets pris til OPCW er nettopp det.

Viktig fremskritt

Konvensjonen som forbyr kjemiske og biologiske våpen som trådte i kraft i 1997, og OPCWs arbeid for å håndheve avtalen, representerer et klart fremskritt i arbeidet med å etablere en verdensorden som er basert på folkerett og regler for krigføring.

Konvensjonelle våpen har selvsagt tatt livet av langt flere mennesker enn biologiske og kjemiske våpen, men sistnevnte er i en klasse for seg når det gjelder å påføre mennesker lidelse og en langsom og smertefull død.

Noen av symptomene på bruk av kjemiske våpen mot mennesker er svikt i sentrale organer, slag, følelse av kvelning, hudsykdommer og infeksjoner.

Spiller seg ut på sidelinjen

Selvsagt skal fredsbevegelsen adressere de strukturelle årsakene til væpnet konflikt, og selvsagt bør den befatte seg med å jobbe for å ruste ned alle typer våpen.

At Nobelkomiteen sender et tydelig signal om viktigheten av å avvikle lagre av masseødeleggelsesvåpen, er en anerkjennelse av de mange organisasjoner og enkeltmennesker som daglig jobber for en tryggere verden.

Lars Gaupset, Nei til Atomvåpen og Hedda Bryn Langemyr, Norges Fredsråd

Det bør imidlertid ikke være slik at det kun er arbeid for generell og fullstendig nedrustning som belønnes og anerkjennes, mens det å arbeide for å forby ulike kategorier av våpen blir sett på som lite verdifullt.

Da gjør man fredssaken en bjørnetjeneste, og spiller seg selv ut på sidelinjen.

Alt om prisen på NRKs Nobel-sider

Feirer i dag

At Nobelkomiteen sender et tydelig signal om viktigheten av å avvikle lagre av masseødeleggelsesvåpen, er en anerkjennelse av de mange organisasjoner og enkeltmennesker som daglig jobber for en tryggere verden.

Derfor feirer vi med champagne i dag, og derfor vil vi arrangere fakkeltog i desember for å hedre vinneren av årets fredspris, som seg hør og bør.