NRK Meny
Kommentar

En ødeleggende seier?

Dersom Sigbjørn Johnsen vinner skattekrigen med Ryanair-sjef Michael O'Leary , er han da en vinner? Blir skattleggingen av de ansatte i RyanAir en seier for Norge?

Michael O'Leary - ryanair

RyanAir-sjef Michael O'Leary (bildet) har ikke laget systemet, han bare utnytter det, skriver Steinar Mediaas.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Man skal av og til være forsiktig med hva man ønsker seg. Grunnen til at vi skal være forsiktig med våre ønsker er at vi ikke alltid ser rekkevidden av dem. Man kan risikere å få en Pyrrhosseier. Det er en dyrekjøpt seier, en seier som medfører så store tap at det kan grense til selvutslettelse.

Uttrykket stammer fra Pyrrhos av Epirus som seiret i slaget mot romerne ved Asculum i år 279 f. Kr. Prisen for denne seieren var at mesteparten av hæren og offiserene gikk tapt. Hærføreren Pyrrhos skal ha sagt: «En slik seier til, og jeg er fortapt».

Kan Finansdepartementets skattekrig mot RyanAir bli slik?

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Tapsprosjekt

Dersom de ansatte i lavprisselskapet RyanAir skal betale skatt til Norge fordi de bosetter seg her, så må vi anta at de også ha krav på å få noe igjen for denne skatten. Vi må kunne gå ut fra at alle som betaler skatt til den norske stat blir en del av den norske velferdsstaten. Den velferdsstaten er en av de mest generøse i verden, med særdeles romslige ordninger. Ordningene kan være romslig fordi skattenivået i Norge er høyt. Skattenivået kan være høyt fordi nordmenn tjener vesentlig mer enn de fleste i landene rundt oss.

Men hva skjer når arbeidsinnvandrere kommer til Norge med sine lave lønninger? Vil deres skatter betale for det de koster den norske stat?

Steinar Mediaas, kommentator i NRK

Men hva skjer når arbeidsinnvandrere kommer til Norge med sine lave lønninger? Vil deres skatter betale for det de koster den norske stat? Hvor mye skatt kan vi greie å tyne ut av en kabinansett fra Latvia som arbeider for RyanAir? I pressen har det stått om et lønnsnivå på 125.000 kroner i året. Med normale fradrag kan den norske stat maksimum få ut rundt 15.000 til 20.000 i året i skatt på dette grunnlaget.

Det er mye penger for en som jobber i kabinen hos RyanAir, men altfor lite til å dekke opp hva vedkommende koster den norske velferdsstaten.

LES OGSÅ: - Skulle ha skattet til Norge

Utnytter bare systemet

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har nylig regner på hva arbeidsinnvandringen koster Norge. Regnestykkene konkluderte med at den frie flyten av arbeidskraft har kostet den norske staten 70 milliarder på 7 år. I tillegg har Staten pådratt seg fremtidige forpliktelser på 380 milliarder kroner i den samme perioden.

EUs fire friheter (fri flyt av personer, arbeid, kapital og tjenester) gir ekstreme rammebetingelser. De største og kraftigste rovdyrene greier seg best i denne jungelen. Særlig når de lar seg lede gjennom denne skattejungelen av de beste skattejuristene. Ryanair-sjef Michael O'Leary er et produkt av et system han ikke er ansvarlig for. Han bare utnytter systemet til beste for det selskapet han leder.

FØLG RYANAIR-SAKEN: NRKs samleside

Navigering i jungelen

De frihetene RyanAir-sjefen navigerer etter, holdes høyt i hevd i hele EU-systemet. Fremragende skattejurister loser de multinasjonale selskapene gjennom skattejungelen med stø hånd. RyanAir-sjefen har hatt stor suksess i denne jungelen. At Michael O'Leary ikke har fått med seg endringene fra 1. februar i år kan virke litt underlig. Det er all grunn til å tro at han vanligvis holder seg med oppdaterte jurister.

Ryanair-sjef Michael O'Leary er et produkt av et system han ikke er ansvarlig for. Han bare utnytter systemet til beste for det selskapet han leder.

Steinar Mediaas, kommentator i NRK

Norge innførte da «basetilhørighets-prinsippet». EU har for lengst innført det. Flyselskaper har lenge vært til hodebry i EU. Hvor skal man skatte når man stort sett jobber i lufta? Kompliserte beregninger ble til slutt lagt til side, til fordel for et prinsipp som slår fast at der utgangspunktet for ditt arbeidsliv er, der skal du også skatte. Skatt og trygdeavgift må dermed betales til Norge, all den stund det er her du har din base.

Man kan kanskje bebreide Ryanair-sjef Michael O'Leary for at han ikke er oppdatert på EUs skatteregler. Men man ikke bebreide ham for at han forsøker å navigere selskapet han leder gjennom skattejungelen. O'Leary har ikke laget systemet, han bare utnytter det. Skal de store urimelighetene endres, må man gå løs på systemet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Et slags guddommelig prinsipp

For forbrukerne er billige flyturer en stor fordel. Vi kan alle glede oss over at vi aldri har brukt mindre på å fly så langt og ofte som vi gjør nå. Den enkelte bedrift kan også glede seg over lave kostnader. Men regningen til den norske stat vokser hver eneste dag, takket være tilstrømming av billig arbeidskraft.

Problemet vokser hver dag vi inviterer mennesker til dette landet som betaler mindre til fellesskapet enn det vi tilbyr tilbake. Dette utfordrer vårt eget velferdssystemsystem.

Arbeidsmarkedets friheter i EU er for mange et slags gudommelig prinsipp. En høyere form for sivilisasjon. De fremste forkynnerne av disse frihetene er som det presteskapet som forkynner at Gud er god – det er bare virkeligheten som er for jævlig.