Hopp til innhold
Replikk

Du skal slippe å føde alene

Jeg håper vi er nær en løsning som kan sørge for at partneren eller en annen pårørende skal få være med på fødselen.

Bent Høie

Vi ønsker alle at partnere skal få være med på en trygg fødselsopplevelse, og jobber for å finne en god løsning, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Foto: Berit Roald / NTB

Å være med på en fødsel er noe av det største vi kan oppleve. En partner er også en god støtte både i graviditeten, under fødselen og i barseltiden.

Sykehusene skal forsøke å legge til rette for at partner eller annen nær pårørende kan være til stede gjennom hele denne tiden.

Ingen ønsker at koronaviruset skal få spre seg på fødeavdelingene. Derfor er sykehusene våre nødt til å ha adgangskontroller og andre smitteverntiltak for å redusere smitterisikoen.

Stadig flere helsepersonell er vaksinert, og faren for redusert drift og nedstengning blir mindre.

For at vi på best mulig måte kan sikre en trygg fødsel, samtidig som partneren kan være til stede under og etter fødselen, har jeg gitt Helsedirektoratet og FHI i oppdrag å undersøke om bruk av antigen-hurtigtester kan redusere faren for smitte.

Vi har to forskjellige hurtigtester. Den ene er PCR-hurtigtest som er svært presis, men som er mer ressurskrevende da testen må innom laboratorium og tar minimum halvannen til to timer å få svar på. Den andre er en såkalt antigen-hurtigtest som tar 15 minutter å få svar på, men som er noe mindre presis enn PCR.

Det er altså den siste testen som er mest praktisk og aktuell å ta i bruk som adgangskontroll for partnere ved fødsel sammen med muntlig screening. Denne testen har vi mange av, så det skal ikke stå på tilgangen.

Smitte på føde- og barselavdelinger vil få store følger hvis ansatte blir syke eller må i karantene.

Å få oppleve en fødsel beskrives av mange som å være med på et av livets under. Samtidig er både spedbarna og mor i en svært sårbar situasjon. Dersom koronaviruset får innpass på fødeavdelingene, kan det føre til sykdom for pasientene som smittes og deres pårørende, og skape frykt hos de andre på avdelingen.

Smitte på føde- og barselavdelinger vil også få svært store følger hvis ansatte blir syke eller må i karantene. I noen situasjoner vil dette kunne føre til at fødeavdelingen må stenge slik at kvinner må føde et annet sted.

Vi går heldigvis mot en tid der stadig flere helsepersonell er vaksinert, og faren for redusert drift og nedstengning blir mindre. Dette vil gjøre det mulig å åpne opp for mer normal tilstedeværelse av partner og andre pårørende på føde- og barselavdelingene.

Jeg ser frem til svaret fra Helsedirektoratet og FHI, og jeg håper vi er nær en løsning som kan fungere godt for at partneren eller en annen pårørende skal få kunne være mer til stede under og etter fødsel.

Vi er sammen om å ønske at partnere skal få være med på en trygg fødselsopplevelse.

Følg debatten: