NRK Meny
Kronikk

Det brutale møtet med virkeligheten

Frps Per Sandberg ble med politiet ut på jobb midt i julebordsesongen. «Det var langt verre enn jeg hadde forestilt meg», skriver han.

Politiet sikrer bevis etter at tre menn i 20-årene ble skutt i Karl Johans gate i Oslo natt til lørd

Sist helgs opplevelser med oslopolitiet ga meg flere svar enn spørsmål. Det viktigste svaret er at ja, det må iverksettes tiltak umiddelbart, skriver Frps Per Sandberg.

Foto: HEIKO JUNGE / SCANPIX

Til tross for enigheten om en politidekning på 2 tjenestemenn per 1000 innbygger i 2020, har politidekningen i Norge blitt dårligere de siste årene. Jeg tør ikke lenger komme med et konkret tall på dagens dekning, for skal man tro diverse medieoppslag varierer den fra uke til uke.

Tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) og hans etterfølger Grete Faremo (Ap), har imidlertid i flere sammenhenger uttrykt at politibemanningen i Oslos gater er på et tilfredsstillende nivå.

Mitt møte med Oslos uteliv en lørdagsnatt midt i julebordsesongen, var langt verre enn jeg hadde forestilt meg.

Per Sandberg (Frp), leder av Stortingets justiskomité

Sist helg ville jeg med egne øyne se hvordan det står til med bemanningen av operativt politi i hovedstadens gater.

Jeg var så heldig at jeg både fikk patruljere gatene med de iherdige natteravnene, og deretter fikk jeg være med en politipatrulje på oppdrag frem til natten ble til dag.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Langt verre enn forventet

Mitt møte med Oslos uteliv en lørdagsnatt midt i julebordsesongen, var langt verre enn jeg hadde forestilt meg. Fra rundt klokken to på natten til om lag klokken fire, gikk politibilene nærmest i skytteltrafikk mellom ulike etablissementer og sentralarresten på Grønland. Fyll, vold, pirattaxikjøring, våpenbruk, lommetyverier og ran var bare noe av det jeg fikk stifte nærmere bekjentskap med i løpet av noen hektiske nattetimer. Også polititjenestemenn fikk unngjelde både verbalt og fysisk i kampen mot lovbryterne.

Fra rundt klokken to på natten til om lag klokken fire, gikk politibilene nærmest i skytteltrafikk mellom ulike etablissementer og sentralarresten på Grønland.

Per Sandberg (Frp), leder av Stortingets justiskomité

Det imponerte meg hvor god oversikt oslopolitiet har over områder hvor det er stor fare for at det oppstår bråk. Verre var det å registrere at det på langt nær var nok patruljer til å håndtere de tumultene som oppsto.

Det sier seg selv at politiet står overfor en vanskelig oppgave når opptil seks tjenestemenn må benyttes til å få én person innbrakt i arresten. Det er minst fire politibetjenter i minus ute i gatene i den mest travle perioden av døgnet. Og da snakker jeg kun om situasjonen for politifolkene som er tilknyttet Sentrum politistasjon.

Fellestransport for pågrepne

For et par helger siden innbrakte de operative mannskapene ved Sentrum politistasjon 25 personer til arrest i løpet av én natt. Det tilsvarer en fjerdedel av cellekapasiteten ved sentralarresten. Hit kjøres også de som pågripes av patruljer fra de andre politistasjonene i Oslo.

Min mening er at det i større grad enn nå bør plasseres ut cellevogner hvor de pågrepne kan plasseres for fellestransport til sentralarresten. Slike transporter bør kunne forestås av for eksempel arrestforvarere eller vektere.

Biler som våpenlager

Et annet problem i sammenheng med arrestasjoner, er rapportskrivingen. Politiet sier selv at det er lite hensiktsmessig å måtte bruke en masse tid bak datamaskinen inne på politistasjonen, samtidig som voldsmenn og bråkmakere herjer ute i gatene. I motsetning til i Polen hvor Norge gjennom EØS-midler har brukt flere hundre millioner kroner på å bygge opp et topp moderne politi, er datautstyr i patruljebilene mangelvare her i landet. Regjeringens satsing på IKT i politiet har spilt falitt.

Kriminelle gjengmedlemmer bruker biler som våpenlager mens de selv oppholder seg inne på puber og nattklubber.

Per Sandberg (Frp), leder av Stortingets justiskomité

En annen situasjon som for alvor har begynt å råde grunnen i Oslo sentrum på nattestid i helgene, er kriminelle gjengmedlemmer som bruker biler som våpenlager mens de selv oppholder seg inne på puber og nattklubber.

Som et tiltak mot dette sperrer politiet hver helg av flere gater i Oslo for å hindre at disse personene parkerer sine doninger på strategiske plasser med rask tilgang på våpen.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Flere vil ha bevæpning

Når politiet selv beskriver en slik situasjon, må vi ta den på alvor. Vi må ikke lenger være engstelige for å ta debatten om en generell bevæpning av politiet. Nylig konkluderte flertallet på Politiets Fellesforbund (PF) sitt landsmøte med at det er på tide med en generell bevæpning av norsk politi. Det var også signalene jeg fikk av de tjenestemennene jeg møtte i Oslo sentrum sist helg.

Undersøkelser viser jo også at et flertall av befolkningen ønsker dette. Det er viktige innspill som vi politikere må ta med oss nå vi nå så raskt som mulig bør sette denne debatten på dagsorden i Stortinget.

LES OGSÅ: Dårlige erfaringer med bevæpning i Sverige

Det står ikke på fotfolket

De tjenestemennene og kvinnene som er ute på jobb gjør en formidabel innsats som jeg ble meget imponert over. Det er ikke fotfolket det står på.

Sist helgs opplevelser med oslopolitiet ga meg flere svar enn spørsmål. Det viktigste svaret er at ja, det må iverksettes tiltak umiddelbart.

Per Sandberg (Frp), leder av Stortingets justiskomité

Hovedutfordringen er å ha tilstrekkelig med synlig og tilstedeværende politi. Bare det at en bemannet politibil står parkert ved køen utenfor et utested, kan være nok til å stagge gemyttene blant en forfrossen og pågående ungdomsgjeng som ønsker å komme seg inn i varmen.

Og hvorfor ikke i større grad enn nå engasjere vitale, dyktige polititjenestemenn som nærmest har blitt presset ut av arbeidslivet fordi de har fylt 57 år? I andre land, for eksempel USA, har dette bidratt til å få bukt med alvorlig kriminalitet.

Idéene er mange, og jeg vil ikke underslå noen forslag til hvordan vi kan få et sterkere og mer robust synlig politi. Sist helgs opplevelser med oslopolitiet ga meg flere svar enn spørsmål. Det viktigste svaret er at ja, det må iverksettes tiltak umiddelbart.