Kronikk

Derfor støtter vi et tiggeforbud

Vi ser at tiggerne sliter. Vi tror ikke et tiggeforbud reduserer fattigdommen i verden. Men vi mener forbudet er et godt virkemiddel likevel.

Tigger i Düsseldorf

Politiets Fellesforbund ser de fleste aspekter av tiggedebatten. Men som politiets fagforening er vi «heldige» i den forstand at vi kan legge hovedvekten på politiets vinkling, skriver forbundets leder. Illustrasjonsbildet fra mai i år viser tigging i den tyske byen Düsseldorf.

Foto: Martin Meissner / Ap

Tigging er et svært vanskelig tema. Det handler om veldig mye.

På helt overordnet nivå handler det om menneskeverd og de store økonomiske forskjellene i verden. Det handler også om Schengen-samarbeidet og fri flyt av mennesker, varer og tjenester i Europa.

På helt overordnet nivå handler det om menneskeverd og de store økonomiske forskjellene i verden.

Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund

På lavere nivå dreier det seg om at vi verken kan forby alt vi ikke liker eller fattigdom og at vi ikke kan hindre folk i å søke lykken her hos oss i rike Norge. Det dreier seg også om at tigging skaper utrygghet for noen og at kriminalitet følger i kjølvannet fordi det å tigge ikke gir nok penger å leve av.

Politiets Fellesforbund ser de fleste aspekter av tiggedebatten. Men som politiets fagforening er vi «heldige» i den forstand at vi kan legge hovedvekten på politiets vinkling.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Kort vei til kriminalitet

Og som flere har påpekt, det kommer ulike signaler fra politiet om tigging er et problem. Noen steder meldes det at tiggerne driver sin «virksomhet» i fredelig sameksistens med resten av innbyggerne. Men oftere får vi meldinger om at «virksomheten» skaper utrygghet hos folk. Og at den heller ikke er så fredelig.

Det er ikke nok mennesker som gir penger. Dermed må tiggerne finne andre måter å livnære seg på.

Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund

Politiet knytter tigging til kriminalitet mange steder. Og ikke nødvendigvis til organisert kriminalitet. Sammenhengen er enklere enn som så: det er ikke nok mennesker som gir penger. Dermed må tiggerne finne andre måter å livnære seg på. Siden denne gruppen har liten sjanse til å få en vanlig jobb i Norge, er veien til kriminalitet kort.

Som vanlig avisleser finnes det da også en del mediesaker etter hvert, der romfolk er dømt i retten for ulike typer kriminalitet. Vi leste til og med i en av sakene at den dømte sa rett ut at han ble kriminell fordi tiggingen ikke innbrakte nok til å leve av.

Viktig prinsipp

Politikerne på sin side må regulere lovverket. Det har vært mye vingling fra deres side i denne saken. Fra tiggerfrie soner i Oslo via at den enkelte kommune selv skal kunne bestemme om tigging skal være ulovlig, til dagens løsning der det kan se ut som det blir et nasjonalt tiggeforbud fra 2015.

Et felles forbud over hele landet er den eneste måten å skape en ordning politiet har mulighet til å håndheve på en fornuftig måte.

Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund

Det er et viktig prinsipp at vi har ett politi og at loven er lik for alle uansett hvor de holder til. Derfor er det viktig for Politiets Fellesforbund, når tiggingen skal reguleres, at den blir likt regulert over hele landet. Det kan ikke være slik at politiet håndhever tiggeforbud på et hjørne eller i en kommune, mens det på neste hjørnet eller i nabokommunen er tillatt.

Et felles forbud over hele landet er også den eneste måten å skape en ordning politiet har mulighet til å håndheve på en fornuftig måte.

LES OGSÅ: Ordførere kritisk til tiggeforbud

Virkemiddel for trygghet

Derfor støtter Politiets Fellesforbund et tiggeforbud over hele landet. Ikke fordi vi ikke ser at tiggerne sliter eller fordi vi tror et tiggeforbud reduserer fattigdommen i verden.

Men fordi det er et virkemiddel for at politiet skal gjennomføre samfunnsoppdraget sitt, å skape trygghet og hindre kriminalitet.