Hopp til innhold
Kommentar

Derfor sender NRK serien «Frontkjempere»

Historier fra 2. verdenskrig engasjerer fortsatt et stort publikum i Norge. Det viser de mange debattene vi med jevne mellomrom har rundt dette temaet.

NSUF. Oppmarsj fra Youngstorget

Hird-ungdom oppstilt på Youngstorget.

Foto: Fra Geir Brendens arkiv. Fargelagt av: Julius Jääskeläinen / Ukjent

I dag publiseres serien Frontkjempere på NRK. Debatten rundt denne serien startet allerede for flere dager siden. Nå har publikum mulighet til selv å se serien og vurdere innholdet.

Frontkjempere er signert regissør og produsent Alexander Kristiansen og produksjonsselskapet Filmavdelingen i Stavanger.

Serien har blitt til med bred støtte: Foruten NRK, har DR, Norsk filminstitutt, Fritt Ord, Filmkraft Rogaland, Mediefondet Zefyr, Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet støttet produksjonen.

Vi håper at debatten nå, mer enn 80 år etter at 2. verdenskrig startet, kan bli saklig og god.

Det vitner om at mange har vært enige i at dette er en interessant og viktig historie å fortelle.

Dét mener også NRK. Seriens kjerne er de personlige historiene til sju frontkjempere. Sju av flere tusen nordmenn som trakk i tysk uniform og kjempet under Hitlers fane i 2. verdenskrig. De forteller om hvorfor de vervet seg, og hva de opplevde. De er førstehåndskilder til noen av krigens verste slag – de lå i skyttergravene på Østfronten og kjempet i en brutal krig på tysk side.

Slike førstehåndsskildringer har en historisk verdi i seg selv.

Så kan ikke dette stå alene. For subjektive oppfatninger og opplevelser er ikke nødvendigvis ensbetydende med kalde fakta. Derfor har også serien betydelige bidrag fra sju ulike historikere, alle sterke fagfolk på sine felt.

De bidrar med ulike og nødvendige perspektiver som setter frontkjempernes beretninger i en sammenheng. Via disse fagpersonene får vi fakta, kontekst og korreksjon til subjektive fortellinger.

Subjektive oppfatninger og opplevelser er ikke nødvendigvis ensbetydende med kalde fakta.

De sju historikerne som er med i Frontkjempere er ikke enige om alt seg imellom. Dette synes NRK er en styrke for serien. Og vi ønsker velkommen en debatt mellom fagfolk om hvordan historisk hendelser kan tolkes på ulike måter og føre til ulike konklusjoner.

Regissør Alexander Kristiansen har jobbet med Frontkjempere i over ti år. Han har gjort en stor jobb med research og kilder, og hatt en utstrakt dialog med de medvirkende fagfolkene i serien.

NRKs oppfatning er at historikerne har gitt mange innspill underveis, og mange av disse har blitt tatt til følge. Så er det også sånn at en regissør og dokumentarfilmskaper må ta mange valg og stå for disse. Det har Kristiansen gjort. NRK – som har eksklusiv visningsrett til serien i Norge – har vurdert at serien kan sendes innenfor de retningslinjer vi forholder oss til. Det ligger ikke til NRKs oppgave å sensurere kontroversielt innhold.

Mange har vært enige i at dette er en interessant og viktig historie å fortelle.

Tvert imot er det en kjerneoppgave for NRK å fremme engasjement og refleksjon. Det tror vi serien Frontkjempere kan bidra til. Og vi håper at debatten nå – mer enn 80 år etter at 2. verdenskrig startet – kan bli saklig og god.