Hopp til innhold
Kronikk

Derfor bør Venstre si ja til EU

De liberale partiene i Danmark og Sverige er begge klare på sin støtte til det europeiske samarbeidet. Venstre må gjøre som sine søsterpartier.

Palestina-avstemming i EU-parlamentet

Avstemming i EU-parlamentet. Venstre må si ja til EU slik at Norge også kan sitte rundt bordet når viktige beslutninger skal tas, skriver Tord Hustveit, Leder i Unge Venstre.

Foto: Christian Lutz / Ap

Europeisk samarbeid har gitt oss større frihet til å leve livene våre på tvers av landegrenser. Det er en utvikling et liberalt parti bør støtte. Jeg skulle ønske Venstre sa tydelig ja til norsk EU-medlemskap.

EU-saken er vanskelig for Venstre. Det har splittet partiet én gang og når det er oppe til debatt på landsmøtet deler salen seg i to nesten like store deler. I spørsmålet om EU skiller Venstre seg tydelig fra resten av de liberale partiene i Europa. Våre søsterpartier er de fremste pådriverne for tettere europeisk samarbeid.

På EU-spørsmålet skiller Venstre seg tydelig fra resten av de liberale partiene i Europa.

Tord Hustveit, Leder Unge Venstre

Det er bare å se til Sverige. Der Folkepartiet Liberalerna er den klareste forkjemperen for at Sverige skal bli med i eurosonen. I Danmark gikk Radikale Venstre til valg på at man skulle fjerne de danske forbehold i justissamarbeidet med EU. I Nederland gikk liberale D66 til valg på mer Europa, og ble største parti i Europaparlamentsvalget.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

I Norge er Venstre mer eller mindre på sidelinjen av EU-debatten. Både som følge av partisplittelsen og fordi mange av de tradisjonelle venstremiljøene har vært mot norsk EU-medlemskap. Det er synd, for samme hvor mye vi nordmenn skulle ønske at vi ikke trenger å forholde oss til EU, blir vi påvirket av det som skjer i landene rundt oss.

Grunnleggende liberalt

Ideen om et overnasjonalt samarbeid er grunnleggende liberalt. At det finnes et demokratisk rom over nasjonalstaten gir oss flere muligheter og større frihet. EU har gjort det lettere å ta utdanning på tvers av landegrenser og muligheten til å jobbe hvor som helst i Europa om vi skulle ønske det. Vi forbinder det som regel med at mange reiser til Norge for å jobbe, men det er også mange nordmenn som reiser ut.

Ideen om et overnasjonalt samarbeid er grunnleggende liberalt.

Tord Hustveit, Leder Unge Venstre

Mange venstrefolk er skeptisk til det de oppfatter som overføring av makt fra medlemsstatene opp til et overnasjonalt nivå. Det er selvsagt i noen grad riktig at det blir flyttet makt oppover, men det har også skapt en ny demokratisk arena på et område hvor det tidligere var et demokratisk vakuum. Det finnes oppgaver som er så store at det krever samarbeid. Da er det bedre at samarbeidet skjer gjennom et demokratisk organ.

Viktig for å nå klimamål

Skal vi klare å nå klimamålene er vi avhengig av samarbeid. EU sitter på flere områder på viktige nøkler for å få til den grønne omstillingen av samfunnet. For det første er EU en så stor aktør at når Europa først blir enige er det en selvfølge at Norge har en plass rundt bordet. Det samme er ikke gitt for hvert enkelt medlemsland. Som verdens største marked har EU mulighet til å sette viktige miljøstandarder. Blir det først innført en standard i EU, følger de store produsentene etter.

Vi forbinder det som regel med at mange reiser til Norge for å jobbe, men det er også mange nordmenn som reiser ut.

Tord Hustveit, Leder Unge Venstre

Gjennom samarbeid er vi også i stand til å bygge ut grønn infrastruktur. Eksempelvis strømnett på tvers av landegrenser. Dette er tungvint å få til uten et overordnet blikk. Internasjonalt samarbeid er også viktig i klassisk naturvern og miljøpolitikk. Arbeidet for å hindre miljøgifter, bevare truede arter og stanse uønskede arter er avhengig av samarbeid. For Venstre som har dette som noen av sine viktigste saker, burde det være innlysende at EU-samarbeidet er viktig for å oppnå det vi ønsker.

Felles marked

For liberalere som ønsker et fritt marked, men anerkjenner at det vil være markedssvikter og behov for noen politisk gitte rammer, er samarbeid helt essensielt. EU har skapt et felles marked med over 500 millioner innbyggere og muligheten til å kjøpe varer fra hele kontinentet. Det er viktig for europeisk næringsliv, samtidig har det gitt oss en mulighet til å innføre regulering der det er behov.

Gjennom EØS-avtalen er vi allerede så godt som med, samtidig som det fører til et demokratisk underskudd.

Tord Hustveit, Leder Unge Venstre

Alene ville Norge vært for lite til å sette tøffe miljøkrav eller etiske standarder. Etter hvert som vår relative størrelse i verden krymper vil den muligheten bli enda mindre. Når de europeiske landene går sammen, har vi vist at det er mulig å kreve åpenhet i skatteparadiser, beskytte personvernet, bekjempe grenseoverskridende kriminalitet og gi folk likere muligheter uavhengig av hvilke land de er født i.

FØLG DEBATTEN: Ytring på twitter

Alt er selvsagt ikke perfekt med EU. Det er mange utfordringer med et tungrodd og byråkratisk system. På mange områder har EU tatt for mye makt fra medlemsstatene og det vedtas altfor ofte direktiver som er helt meningsløse. Jeg anerkjenner alle disse argumentene, men mener de i like stor grad kan anvendes mot norske politikere og Stortinget. Det er ikke bare fra Europaparlamentet det kommer rariteter.

Tung debatt

Det er en tung debatt å ta og folk flest er mot. Likevel bør et liberalt parti som Venstre tydelig gå inn for at Norge skal være en del av EU. Gjennom EØS-avtalen er vi allerede så godt som med, samtidig som det fører til et demokratisk underskudd. Den eneste måten å løse det demokratiske underskuddet på er ved å melde seg inn.

Et liberalt parti som setter folk først bør ta innover seg at vår tids største frihetsprosjekt er det europeiske samarbeidet og si tydelig at også Norge bør være en del av det.

Tord Hustveit, Leder Unge Venstre

Venstre bør melde seg inn i EU-debatten, både ved å jobbe for medlemskap og vise at vi har en visjon om hvilken vei EU bør gå. Et liberalt parti som setter folk først bør ta innover seg at vår tids største frihetsprosjekt er det europeiske samarbeidet og si tydelig at også Norge bør være en del av det.