Hopp til innhold
Kronikk

Den virkelige debatten om cannabis

Feil bruk av statistikk hindrer en seriøs debatt om de alvorlige problemene knyttet til cannabis. I FN diskuterer man å legalisere markedet.

cannabis åker libanon

En mann jobber i en cannabisåker i Bekaa-dalen i Libanon. Bildet er tatt i juli i fjor. Kronikkforfatteren mener markedet må reguleres inn i lovlige former.

Foto: MOHAMED AZAKIR / Reuters

NRK publiserte den 16. juni en artikkel som bygger på en kartlegging av drapsstatistikken de siste ti årene, hvor drap ble begått i beruset tilstand. Den viser at 125 drap ble begått av 118 gjerningspersoner. Av dem var cannabis involvert i 29 drap. Av de 29 drapene cannabis var involvert i var gjerningspersonen i ti av drapene beruset utelukkende på cannabis. Disse tallene resulterte i den sensasjonspregete overskriften: «Cannabis er overrepresentert i drapstallene».

I en tidligere artikkel fra NRK, om samme sak, kommer det frem at det er nesten umulig å si hva som utløser et drap. At en gjerningsperson er påvirket av rusmidler er ikke det samme som at rusen utløser drapet eller er den direkte årsaken. Sammen med rusmidler, er tidligere voldshistorikk, alvorlige psykiske lidelser og sosiale forhold viktige faktorer som ofte spiller inn.

Hva ligger bak tallene?

Alt vi kan slutte ut fra NRKs sak er at ti drap (av 125) ble utført «kun i cannabisrus». Vi vet ikke på hvilket grunnlag man har definert «ruset på cannabis». Ikke-aktive metabolitter kan spores i urintest uten at personen er påvirket. Det kan være at personen ikke har vært beruset, men har testet positivt fordi det ble funnet metabolitter i kroppen. Det kan også være at personen var beruset på cannabis, men at drapet uansett ville ha skjedd, vi vet som sagt ikke noe om foranledningen til hvorfor det skjedde.

Dette skal liksom være et argument for å opprettholde forbudspolitikken?

Anita Nyholt

Disse opplysningene brukes som argument for at forbudspolitikken må bestå. Ti drap over en periode på ti år, uten dokumentasjon for at det er rusmiddelet i seg selv som førte til drapene, skal liksom være et argument for å opprettholde forbudspolitikken?

Les Mia Gerhardsens svar til Anita Nyholt her!

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Illegalt marked koster tusener av liv

Selv om det skulle vært rusmiddelet i seg selv som var årsaken til drapene, så er det ikke det den store debatten handler om. I FN diskuterer man om det illegale markedet, drevet av grenseoverskridende organisert kriminalitet, skal lovliggjøres og reguleres. Man ser på hvorvidt et regulert marked kan erstatte det enormt store illegale markedet som fører til krig og elendighet – med tusenvis av drapsofre og en mafia som vokser seg stadig større og sterkere.

Det er ikke bare cannabis som blir diskutert i FN, men når blant annet The Global Commission on Drug Policy anbefaler at regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet, og sier at denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis så er det fordi dette er det største markedet for illegale rusmidler. Det gjelder også i Norge.

Noen har nødvendigvis solgt cannabisen, og alle inntektene går inn i den illegale økonomien.

Anita Nyholt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) vurderer internasjonal organisert kriminalitet som en av de største truslene mot menneskers sikkerhet, og påpeker at den globale narkotikaindustrien omsetter verdier som trolig er på størrelse med verdens olje- og gassindustri. Vi snakker om milliarder av kroner som går inn i den illegale økonomien. Norske organisert kriminelle sier rett ut at «salg av hasj er melkekua vår». En ny undersøkelse, hvor forskere har analysert kloakk- og avløpsvann i 44 europeiske byer, viser at Norge er på tiendeplass i Europa i bruk av cannabis. Noen har nødvendigvis solgt dette, og alle inntektene går inn i den illegale økonomien.

LES OGSÅ: «Hvordan redde norsk narkotikapolitikk?» av Willy Pedersen (13. mars)

Norge bør støtte lovliggjøring

Norske politikere burde stille seg solidariske med de landene som krever at konvensjonene endres for å erstatte det illegale markedet med et lovlig og regulert marked. Det er det som blir diskutert i FN, og som må opp til diskusjon også blant norske politikere. Staten har ansvar for å hindre illegale markeder som vokser seg store og kraftige og som truer både myndighetene og borgernes helse og sikkerhet. Narkotikaproblematikken er global, og forbudspolitikken har virket mot sin hensikt. Skal staten overta eller skal kriminelle nettverk fortsatt styre markedet. Det er hva debatten i FN handler om.

Mens det år etter år blir diskutert hvor farlig er hasj er, så vokser problemene knyttet til den globale forbudspolitikken. Vi trenger en seriøs debatt om de virkelig alvorlige problemene knyttet til cannabis: Hvor farlig er det illegale markedet?