Replikk

Den beste løsningen i krisetider

At regjeringen får utvidete fullmakter, betyr ikke at den kan gjøre som den vil. Stortinget har siste ord.

Monica Mæland

Jeg forstår at forslaget om fullmaktslov blir møtt med skepsis, det er sunne og demokratiske prinsipper, skriver Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Foto: Torbjørn Tandberg

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Vi leker ikke demokrati,» skriver Ane Sofie Tømmerås, jurist og tidligere stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i et innlegg i NRK Ytring 19. mars. Hun hevder at «Et hastevedtak skal gi oss den mest radikale loven i nyere tid»

Men loven vil ikke være en blankofullmakt til regjeringen. Det er en midlertidig lov som vil gi fullmakt til å fastsette forskrifter utover det som i dag følger av lovgivningen. En fullmakt fra Stortinget til å raskt å sette i gang fornuftige og nødvendige tiltak i en begrenset periode.

Partiene på Stortinget er enige om at spesielle omstendigheter krever spesielle tiltak.

Fullmakten er begrenset til det som er nødvendig og forsvarlig for å sikre at samfunnet fungerer og at enkeltmennesker og næringsliv ikke påføres uventede tap.

Loven skal sørge for at folk og bedrifter kan gjøre det de kan når vi står midt oppi en ekstraordinær og uoversiktlig hverdag.

At lovforslaget blir møtt med skepsis og bekymring forstår jeg godt. Det er sunne og demokratiske reflekser. Men det er ikke uvanlig at lover gir regjeringen fullmakter til å fastsette forskrifter, i enkelte tilfeller også til å fravike loven.

Det som er uvanlig her, er at loven dekker alle sektorer.

At lovforslaget blir møtt med skepsis og bekymring forstår jeg godt.

Det dukker hele tiden opp nye problemstillinger som følge av krisen – og det haster med å finne gode løsninger.

Mange av de reglene vi vanligvis forholder oss til, klarer vi ikke nå å følge. Det kan være alt fra tidsfrister på NAV-søknader og møteregler for generalforsamlinger – til å sørge for at vi har domstoler, barnevern og en velferd som vil fortsette å fungere.

Det er viktig å presisere at Stortinget også deler denne vurderingen. Lovforslaget har blitt til i samarbeid med partiene på Stortinget, som er enige om at spesielle omstendigheter krever spesielle tiltak.

Loven vil ikke være en blankofullmakt til regjeringen.

Så er det sånn at Stortinget har siste ord:

  • En tredel av Stortinget kan stoppe ethvert vedtak regjeringen kommer med.
  • Loven vil automatisk bli opphevet etter seks måneder.
  • Loven kan selvsagt ikke bryte verken Grunnloven eller menneskerettighetene.
  • Forskriftene må være nødvendige, og tiltakene må ikke være uforholdsmessige.

Denne saken skal debatteres åpent i Stortinget på lørdag, og jeg er glad for at vi har et flertall med oss for å få loven på plass.

Les kronikken fra Ane Sofie Tømmerås:

Status Norge

Sist oppdatert: 06.04.2020
5758
Smittet
313
Innlagt
75
Døde