Hopp til innhold
Kommentar

De kan ikke bomme denne gangen

Tiltalen mot 52-åringen fra Karmøy var ikke uventet, men mye står på spill for politi og påtalemyndighet.

Mai 1995: Politiet undersøker stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept. Funn som ble gjort her kan vise seg å bli utslagsgivende.

Politiet undersøker åstedet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs. Nå har riksadvokaten beordret tiltale mot en mann i 50-årene.

Foto: NTB

Helt siden pågripelsen i fjor høst har den nå drapstiltalte mannen nektet enhver befatning med drapet på 17 år gamle Birgitte. Og han har krav på å bli vurdert som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det gjelder også selv om påtalemyndigheten nå mener bevisene holder til en tiltale.

Det tok tid før riksadvokaten kom med sin konklusjon, og det var neppe noen enkel avgjørelse. Det heter seg at riksadvokaten selv må være personlig overbevist om skyld hvis tiltale skal tas ut. I tillegg må han være sikker på at bevisene i saken holder til at den tiltalte blir dømt.

Men å bevise et 27 år gammelt drap ut over enhver rimelig tvil er i seg selv en krevende oppgave. Det blir heller ikke lettere av at den tiltalte avviser all tilknytning til saken.

Det er kjent at politiet mener å ha funnet DNA som ikke kan stamme fra noen andre enn Karmøy-mannen. Den tiltalte blir også beskrevet som en moduskandidat, fordi han er dømt for vold og seksuelle tilnærmelser mot kvinner. Han er også domfelt for en rekke innbrudd, der han blant annet skal ha stjålet skjørt, BH-er og damesko.

Den tiltalte skal også mangle alibi for drapskvelden. Han var dessuten lokalkjent på Karmøy, og han hadde en bil som var lik den flere vitner har beskrevet fra Kopervik sentrum drapskvelden. Spørsmålet er om alt dette holder.

Det er satt av tre måneder til straffesaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Det er ventet at 52-åringens forsvarere vil sette mye inn på å skape tvil om DNA-beviset.

Det er lett å tenke seg at de vil bruke tid i retten på å belyse mulig oversmitte, med andre ord at den tiltaltes DNA kan ha havnet på Birgittes strømpebukse via en annen person. Dessuten vil advokatene trolig peke på andre gjerningsmenn, det er til og med varslet at de vil føre bevis rundt den gamle straffesaken mot Birgittes fetter.

Det er satt av tre måneder til straffesaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Først en gang etter nyttår vet vi om aktoratet får medhold i at rett mann nå er tatt. Men allerede nå kan vi slå fast at det vil få konsekvenser dersom han blir frifunnet. Selvsagt skal 52-åringen frifinnes dersom bevisene ikke holder, men et slikt utfall vil trolig få alvorlige følger for folks tillit til politi og påtalemyndighet. Med andre ord: De har ikke råd til å bomme en gang til.

Å bevise et 27 år gammelt drap ut over enhver rimelig tvil er i seg selv en krevende oppgave.

For i Spania sitter offeret for de alvorlige feilene som tidligere er begått i denne saken.

Fetteren til Birgitte Tengs har måttet rømme landet på grunn av belastningen saken har påført han. Fetteren ble tiltalt og dømt i tingretten, men frifunnet av juryen i lagmannsretten. Der ble han likevel dømt til å betale erstatning til Birgittes etterlatte, fordi dommerne mente det var sannsynlig at han hadde begått drapet.

Den erstatningsdommen har fetteren fortsatt hengende over seg. Fordi det er en sivilrettslig dom er den for lengst foreldet, og domstolene har til nå ikke funnet noen måte å oppheve den på.

Men den nye tiltalen må utvilsomt føre til at retten vurderer dette på nytt. Ellers risikerer man jo at to forskjellige personer blir dømt i samme drapssak. Og uavhengig av den nye tiltalen synes det ganske klart at fetteren ikke hadde noe med drapet å gjøre. Da må rettsstaten ta affære slik at hans sak ryddes opp i.

Så gjenstår det å se om vi denne gangen får vite sikkert hvem som på grusomt vis drepte en uskyldig 17-åring denne maikvelden på Karmøy.

Det er nødvendig med et svar, særlig av hensyn til Birgittes foreldre. De mistet sitt eneste barn, og hun ble drept bare noen hundre meter fra barndomshjemmet. Men også for hele Karmøy-samfunnet er det viktig å få en konklusjon i denne saken.

Birgitte-saken er i tillegg en av landets mest omtalte drapssaker, så det er mye som står på spill når tiltalen nå er tatt ut.