Hopp til innhold

Sakkyndigrapport: Siktedes DNA er lik DNA-et funnet på Tengs sin strømpebukse

En ny sakkyndigrapport i Birgitte Tengs-saken bekrefter ifølge tingretten at DNA-et funnet på Birgitte Tengs sin strømpebukse er likt siktedes DNA.

Birgitte Tengs

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995 er varetektsfengslet i 12 nye uker.

En ny sakkyndigrapport ligger ifølge tingretten til grunn for at de vil varetektsfengsle mannen i 50-årene, som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 12 nye uker.

Det kommer frem i en fengslingskjennelse fra Sør-Rogaland tingrett tirsdag.

Rapporten sier ifølge tingretten at DNA-markørene på y-kromosomet på strømpebuksen til Tengs er lik DNA-profilen på y-kromosomet til siktede.

«Det betyr at DNA-markørens y-kromosom kan ha kommet fra han eller noen med samme profil.»

Ikke kontrollert

Det legges vekt på at rapporten foreløpig ikke er kontrollert av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

Siktedes forsvarer, Stian Kristensen, opplyser overfor NRK at forsvarerne nå er nødt til å bruke tid på å gjennomgå den nye sakkyndigrapporten.

– Vi må bruke tid på det for å trekke ut essensen i den. I forhold til det faglige, sier Kristensen.

Han forklarer at hans klient naturlig nok har det tung og vanskelig, men at han var forberedt på at dette kunne bli resultatet også i denne fengslingsrunden.

– Jeg skal snakke med han i formiddag, sier han.

Tingretten mener nå som før at mistanken mot siktede er meget sterk.

Forsvarer Stian Kristensen

En av den siktedes to forsvarere sier de nå vil bruke tid på å gå gjennom den nye sakkyndigrapporten.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

«Retten mener det ikke har tilkommet noen nye opplysninger i løpet av inneværende fengslingsperiode som svekker den meget sterke mistanken mot siktede." skriver tingretten.

Politiet opplyser overfor tingretten at de siden forrige fengslingsperiode har arbeidet videre med DNA-beviset, og at de også vil fortsette med det i neste fengslingsperiode.

Videre skal DRK kontrollere rapporter fra Nederlands Forensic Institute (NFI), rapport fra Mikkel Andersen og de rettsoppnevnte sakkyndiges rettpsykiatriske undersøkelse av siktede.

I tillegg til de sakkyndiges rapport om DNA-beviset.

siktet sladdet

En eventuell rettsak mot den siktede mannen vil trolig gå til høsten.

Foto: Privat

Kan gå for retten til høsten

Politiet mener fremdeles at saken kan gå for retten høsten 2022, ifølge kjennelsen fra tingretten.

Forsvarerne kontrer med å si sen høst.

– Det er en omfattende sak å forberede. Det avhenger av når tiltalen blir tatt ut og hvilke bevis som kommer fra påtalemyndighetene, sier han.

Siktedes forsvarere har tidligere påpekt at det er en mulighet for at DNAet avsatt på Tengs er avsatt på grunn av oversmitte. Altså at DNAet har kommet dit via en annen person.