Hopp til innhold
Kronikk

Bedre for bilistene, billigere for fellesskapet

Årsavgiften for kjøretøy legges om og vil fra 2018 faktureres via bilforsikringen. Det gjør at du kan dele opp avgiften gjennom året.

Bilkø i Oslo

Alle bilister må betale årsavgift, men snart skal den hete trafikkforsikringsavgift, og det er ikke lenger staten som skal stå for innkrevingen. Det skal forsikringsselskapene ta seg av. Det blir enklere for bilistene og billigere for samfunnet, hevder kronikkforfatterne.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Den gamle årsavgiften forsvinner. Den blir erstattet av en trafikkforsikringsavgift. Stortinget vil som før vedta størrelsen på avgiften for det enkelte år, og den vil som nå gjelde de samme kjøretøyene: bil, motorsykkel, moped, snøscootere og små busser. Det nye er at det er forsikringsselskapene som har fått i oppgave å fakturere avgiften sammen med forsikringen på kjøretøyet.

Kan dele opp betalingen

Dette vil gjøre det enklere og mer fleksibelt for deg som bileier. Mange opplever det som urimelig at dagens årsavgift forfaller i én stor faktura og at man må betale avgiften også i perioder man ikke bruker bilen.

Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på kjøretøyet. Betaler du forsikringen i månedlige terminer, vil forsikringsselskapet automatisk dele også den nye avgiften inn i 12 terminer.

Hvis du i dag betaler forsikringsavtalen én gang per år, vil den nye avgiften bli lagt til som en engangssum. Men da er du velkommen til å velge 12 terminer om du ønsker det. Den som vil, kan med andre ord enkelt unngå én stor, årlig faktura som i dag. Dette har vært etterlyst mange ganger tidligere.

Betaler bare når bilen er i bruk

En annen forbedring for deg som eier av et kjøretøy, er at trafikkforsikringsavgiften bare skal betales for den tiden kjøretøyet er forsikret. Bileier slipper derfor å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret.

Dette vil gjøre det enklere og mer fleksibelt for deg som bileier.

De som kolliderer og må vrake bilene sine vil også slippe å betale avgift to ganger for samme år. I dag er det slik at om du selger bilen din etter at du har betalt årsavgift, vil årsavgiften være betalt ut året for ny eier. Nå blir det ny eier som overtar ansvaret for å betale den nye avgiften fra den dagen bilen skifter eier.

Finansdepartementet har utformet den nye ordningen i tett dialog med forsikringsbransjen. Vi er begge svært godt fornøyd med samarbeidet. Selv om selskapene har hatt betydelige investeringer for å få på plass denne nye faktureringsrutinen, forventer man håndterbare kostnader for selskapene etter innkjøringsfasen. Alle selskapene som selger forsikring i Norge, har i fellesskap tatt på seg denne oppgaven for å bidra til forenkling og forbedring.

Følg debatten: Facebook og Twitter

Bedre kontroll

Innsparingen for fellesskapet ligger i at vi går fra to faktureringsinstanser, til én. Når forsikringsbransjen overtar innkrevingen fra det offentlige kan vi redusere offentlig byråkrati og ressursbruk. Å administrere dagens innkreving av årsavgift er kostnadsberegnet til om lag 60 millioner kroner årlig. Mesteparten av dette beløpet vil kunne spares inn. Denne omleggingen vil med andre ord over tid spare samfunnet for betydelige beløp som kan brukes på bedre tjenester eller lavere skatter og avgifter.

For forsikringsfellesskapet ligger det en fremtidig fordel i at man gjennom denne nye løsningen kan få bedre kontroll på uforsikrede kjøretøy. I skrivende stund er det 135.432 kjøretøy i motorvognregisteret som ikke har forsikring. Dette er kjøretøy som koster selskapene – og dermed de lovlydige bileierne – betydelige summer hvert eneste år.

Denne omleggingen vil med andre ord over tid spare samfunnet for betydelige beløp.

Mer fleksibilitet

Siden en forsikringsavtale løper for ett år av gangen, vil en del allerede før jul i år få fakturaer med ny avgift for 2018. En forsikringsavtale som løper fra for eksempel 10. januar 2017 til 10. Januar 2018, skal etter loven varsles allerede i disse dager. I dette tilfelle vil selskapene måtte varsle om den nye avgiften for de 10 første dagene av 2018 allerede nå.

I det foreliggende budsjettforslaget vil avgiften for disse 10 dagene utgjøre 77,30 kroner for en bil med bensinmotor eller dieselmotor med partikkelfilter. Men velger du 12 terminer, vil du ikke betale for disse 10 dagene før om ett år. Det er uansett ingen som vil betale noe mer som følge av omleggingen, men noen vil altså oppleve å måtte betale deler av avgiften tidligere.

Noen vil kanskje reagere på at man varsles om 2018-avgift før man betaler årsavgiften for 2017. Men det er en engangshendelse som følger av overgangen fra et system til et annet, og en liten pris å betale for et system som i det videre blir langt mer fleksibelt for den enkelte bileier og samtidig billigere for samfunnet.

Les også: Tollerne mener ordningen lir dyrere for bilistene