Hopp til innhold
Replikk

Arven etter Munch

Bjarne Melgaards byggeplaner på Ekely går utover natur, naboer og vår felles kulturarv.

Munch på Ekely

Edvard Munch på Ekely, der han bodde og jobbet på i 28 år. Bjarne Melgaard vil bygge «A house to die in» på den samme tomten Munchs hus lå på.

Foto: Væring

Riksantikvaren har sendt dispensasjonssøknaden for Bjarne Melgaards «A house to die in» tilbake til Byantikvaren. Vi som bor på Ekely hadde håpet på et klart nei med henvising til fredningen området Melgaard vil bygge sitt dødshus på. Riksantikvaren har gjort det nest beste og bedt om ny saksbehandling. Det skal vi forberede oss på.

Vi har fått mye støtte og har bygget opp et nettverk av ulike fagfolk og interesserte som har protestert mot byggeplanene fra ulike synsvinkler. Protestene strekker seg langt utenfor nabolaget på Ekely – også utenfor Norges grenser.

For oss er dette ingen nabokrangel eller diskusjon om gode eller dårlige kunstnere. Vår hovedvekt ligger på at fredningen av området der Edvard Munch bodde må respekteres og arven etter den store kunstneren ivaretas. Det handler om en verdensarv.

Riksantikvarens begrunnelse er svært grundig. Det pekes på betydningen av områdefredningen og flere mangler ved Byantikvarens innstilling som visualisering av anlegget, utredning av konsekvenser av terrenginngrepet og vurdering etter naturmangfoldsloven.

Sjelens landskaper

Edvard Munch bodde og arbeidet på Ekely i 28 år – og skapte tusenvis av malerier, tegninger, grafiske blad og fotografier. Mange av Munchs mest kjente bilder ble til her. Her blomstret landskapsbildene – med utgangspunkt i de helt nære omgivelsene. Og han malte landskaper fra det han kalte «øyets bakside». De var alle sjelens landskaper. Trær som Munch malte vokser fortsatt her.

I 1997 ble området fredet for å ta vare på landskapet og arven etter Munch. Da var allerede Munchs bolig revet, ulike atelier og driftsbygninger var borte. Kun Vinteratelieret er igjen. Fredningen omfatter også 49 kunstnerboliger.

Protestene strekker seg langt utenfor nabolaget på Ekely – også utenfor Norges grenser.

Vi som bor her får ikke forandre noe på husene våre, verken innvendig eller utvendig. Nå risikerer vi at veien utvides som del av utbyggingen. Da vil mange fredete trær hugges ned og mange kvadratmeter fredete hager legges under asfalt. Det planlegges en total uthuling av Kikkutkollen – noe som vil ødelegge all vegetasjon der. Det vil også påvirke vannløp og grunnvann og dermed omgivelsene og husene rundt.

Det vokser noen svært sjeldne og utrydningstruede planter og trær på det fredete området på Ekely. Disse vil være i akutt fare ved en utbygging. Derfor kan dette i siste instans bli en sak for naturvernmyndighetene.

Uthuler fredningen

Kikkutkollen er lagt ut til friområde, men ikke hele kollen er fredet. Derfor har utbygger på egen hånd tegnet om på fredningsgrensen og vips så vil «A house to die in» – befinne seg på ikke-fredet område. Her skal huset trone ti meter høyt oppe på kollen. Men det er bare en del av det 1800 kvadratmeter store bygget.

4000 kubikkmeter masse skal graves ut av kollen – for å få plass til et 1200 kvadratmeter underjordisk betongbygg – under den fredete overflaten. Som tak skal det bygges et «vannspeil» – på det fredete området. På den måten foreslår utbygger å omgå, og i bokstavelig forstand uthule, fredningen.

Hvis Melgaard får vinne fram, vil mange fredete områder i hele Norge stå i fare for utbygging av kapitalsterke krefter.

Følg debatten: Twitter og Facebook