Hopp til innhold
Replikk

Aps klima-flørt

Vi noterer oss at Aps Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide er nyforelsket – både i klima og KrF. Men hvor ektefølt er denne romansen?

Trontaledebatten 2018

Ap og SV er avsender av 37 resirkulerte klimaforslagene fra i vår. Sp, MDG og Rødt er ikke med. Er dette en samlet opposisjon, eller er dette først og fremst ment som et klimasignal til KrF, spør replikkforfatterne Abid Raja og Ketil Kjenseth.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Det er ikke Norges største parti, Arbeiderpartiet, som har ledet an i klima- og miljøspørsmål i Norge de siste årene, som man kan få inntrykk av i Støres og Barth Eides kronikk på NRK Ytring.

  • Det er ikke Ap som har gått i bresjen for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja
  • Det er ikke Ap som har initiert en klimalov i Norge
  • Det er ikke Ap som har sørget for at vi skal etablere et CO₂-fond i Norge
  • Det er ikke Ap som har vært forkjemper for verdens suverent mest vellykkede elbil-satsing
  • Det er ikke Ap som har sørget for veksten i verktøykassa til Enova, Innovasjon Norge og andre virkemiddelaktører som nå bidrar til at Norge bygger klart flest fartøy med elektrisk drivkraft – i verden
  • Det er ikke Ap som har bevilget pengene til forprosjektet på CO₂-fangst og lagring

Dette har faktisk skjedd med «bitte lille Venstre» som pådriver. (I rettferdighetens navn var også Lofoten, Vesterålen og Senja vernet under den rødgrønne regjeringen, men det var ikke takket være Ap, men takket være «lille» SV).

Vi roper hurra

Venstre er i regjering for å skape et grønnere og rausere Norge. Vi roper derfor et raust hurra når Ap nå beveger seg ut av oljesvøpen og sammen med SV har fremmet 37 klimaforslag i Stortinget.

Men, det er altså bare ett år siden, i trontaledebatten i 2017, at Aps leder Jonas Gahr Støre ikke nevnte klima og miljø én eneste gang. I år kom klima så vidt inn på topp 10 – som tema nr. 8.

Venstre har fått til mye – og vil enda mer.

I den blågrønne Jeløya-erklæringen, er grønn omstilling punkt nr. 1 og klimaforpliktelsen punkt 2.

Støre og Barth Eide hevder videre å lede an i en samlet miljøopposisjon – men hvor er den samlede opposisjonen? Det er kun Ap og SV som er avsender av de 37 resirkulerte klimaforslagene fra i vår – nå fremmet i representantforslaget de la fram i trontaledebatten. Senterpartiet er faktisk ikke med. MDG og Rødt er heller ikke med. Er dette samlet opposisjon, eller er dette først og fremst ment som et klimasignal til KrF?

Reduksjon av klimagasser

Regjeringen har lagt fram et statsbudsjett som har en historisk satsing på å skape konkrete løsninger som reduserer klimagassutslippene – både i Norge og internasjonalt. Det er en uovertruffen satsing på forskning, utvikling og innovasjon som vil bringe fram ny grønn teknologi og klimaløsninger. Dette er helt nødvendig for å skape den grønne omstillingen vi trenger. I tillegg er det en historisk satsing på klima- og miljøbistand og fornybar energi internasjonalt. Totalt foreslår regjeringen en økning til klima og miljø på over 5 milliarder fra 2018-budsjettet. Det er en kraftfull satsing.

FNs klimapanels rapport som også ble lagt frem denne uken, understreker også at det haster. Regjeringens budsjett legger grunnlaget for å frembringe de konkrete nye løsningene vi trenger, for vi trenger mer innovasjon og forskning.

Vi erkjenner at dagens biodrivstoff ikke er løsningen.

Venstre har fått til mye – og vil enda mer. La oss gi et eksempel: For over 20 år siden da de første elbilene ble sett i gatene, manglet elbilen rekkevidde, kapasitet og var lite praktisk. Det var første generasjon. Kun spesielt interesserte folk kjøpte disse bilene. Nå har Norge verdens mest miljøvennlige bilpark, og i september 2018 var nesten halvparten av nye solgte biler elbiler. Utslippene fra veitrafikken er rekordlave.

Elbil-politikken virker

En tydelig villet politikk som fremmer elbiler har virket. Vi har heller ikke glemt hvordan Ap for eksempel belønnet de som kjøpte dieselbiler da de sist satt ved makten. Nå vet alle at det var virkelig feil. Og under sist valgkamp ville Ap også fjerne avgiftslettelsen for de dyreste elbilene; stikk i strid med det som er fornuftig for å skifte bilparken.

Venstre fremmer nå en tydelig politikk som vil bringe oss inn i nullutslippssamfunnet. Vi erkjenner at dagens biodrivstoff ikke er løsningen. Men det var heller ikke den første elbilen. Biodrivstoff, og særlig avansert biodrivstoff, er et viktig bidrag i overgangen til nullutslipp. Vi er enige med en samlet miljøbevegelse i at palmeoljen raskest mulig må ut av det norske markedet. Samtidig haster det å få opp etterspørsel og produksjon av biodrivstoff lokalt.

Støre og Barth Eide hevder videre å lede an i en samlet miljøopposisjon – men hvor er den samlede opposisjonen?

Fem konkrete prosjekt for produksjon av biodrivstoff i Norge er allerede i gang, for eksempel med åpning av Biokrafts fabrikk på Skogn 2. sep. i år som en viktig milepæl. Venstre har stor tro på og støtter aktivt næringsvirksomhet innen biodrivstoff.

Et sterkt nordisk samarbeid vil ytterligere øke lokalt produsert biodrivstoff i Norden. På samme måte som vi har gjort på elkraft, ønsker vi å bygge et felles nordisk marked og produksjonskapasitet, og utveksle både teknologi, kompetanse og produkt innen biodrivstoff. Dette vil være viktig for å drive frem neste generasjons biodrivstoff.

Venstre står støtt i målsettingen om å øke biodrivstoffbruken i Norge til 20 prosent innen 2020. Denne klare målsettingen skaper gode rammer for å skape en betraktelig nordisk produksjon av biodrivstoff – og betydelige klimagasskutt.

Vi gleder oss selvsagt over at Ap er nyforelsket; men er redd dette ikke er en kjærlighet som vil tåle «både de gode og de onde dagene».